3.12.2023 | Svátek má Svatoslav


POLITIKA: Partie na Primě opět pro Topolánka

5.12.2005

V nedělním publicistickém pořadu Partie na Primě se setkal úřadující předseda ČSSD Sobotka s předsedou ODS Topolánkem. Diskuse se měla zabývat zejména otázkami daňového, sociálního a důchodového systému. ODS představila na svém kongresu v Brně svou koncepci daňové, sociální a důchodové politiky. Jak se však ukázalo, místopředseda vlády a ministr financí nebyl na tuto diskusi připraven. Celá Partie tak byla ochuzena o skutečnou konfrontaci koncepcí a názorů, za to se zejména ze strany pana Sobotky nesla v duchu zesměšňování protivníka a strašení asociálností ODS.

Ministr Sobotka opakoval svá tvrzení o tom, že změny navrhované ODS připraví státní pokladnu ročně o 170-180 mld. Kč. Nazval je neodpovědným hazardem, který způsobí velké dluhy státního rozpočtu. V sociální oblasti by podle Sobotky návrhy ODS uvrhly řadu občanů do chudoby a o důchodovém programu ODS se vyjádřil s despektem v tom smyslu, že program ODS povede k „chudinským penzím“. Bez jakéhokoliv konkrétního čísla představil vládní program (tj. program ČSSD) jako systém, který zlepší postavení nízkopříjmových a středněpříjmových skupin obyvatelstva.

V této souvislosti lze odkázat například na výpočty uveřejněné Mladou frontou Dnes po kongresu ODS, kde jsou srovnány účinky daňového a sociálního systému podle ODS a podle stávajícího vládního systému. Pouze v případě nezaměstnanosti vychází systém ODS hůře než stávající systém a pro všechny zaměstnané skupiny obyvatelstva s jakýmkoli příjmem vychází návrh ODS lépe. Do návrhu ODS se samozřejmě obouvají i jiní než socialisté. Někteří v systému zaručeného příjmu 6000 Kč na osobu a v přídavcích na děti vidí „smutný konec liberalismu“.

Ministr Sobotka se navíc opírá o to, že v rámci EU je Česko zemí s nejmenším podílem chudých a ČSSD proto bude pracovat na „dalším rozvíjení sociálního státu“. Jsem osobně velmi zvědav, s čím přijde ČSSD v lednu na své programové konferenci k volbám. Laťka je totiž díky ODS postavena velmi vysoko. Proto počítám s tím, že ČSSD navrhne takové daňové a sociální změny, které se pokusí eliminovat dopad systému navrženého ODS pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Půjde dle mého názoru o cestu již jednou vyzkoušenou při nedávném snižování sazeb daní. I v tomto snížení daní argumentovala ČSSD tím, že se jedná o systém prospěšný nízkopříjmovým skupinám občanů. V tom se tedy bude pokračovat.

Na duelu ministra Sobotky a předsedy ODS byl nakonec nejzajímavější výsledek hlasování diváků o to, zda si přejí změnu vlády. Dlouho vedla odpověď Ne s asi 60%, od poloviny pořadu začala výrazně růst strana ANO a na konci pořadu byl výsledek 55% pro změnu vlády. Topolánek tak vyhrál v krátkém čase už třetí diváckou anketu spojenou s hlasováním v diskusích, kterých se zúčastnil. Výsledky diváckých anket vypovídají maximálně o tom, jaké publikum se na pořad dívá. Přesto je zajímavé, že v případě duelů Topolánka, ať již s Paroubkem nebo dnes s ministrem Sobotkou, se podařilo Topolánkovi vždy uspět. Zřejmě tedy jistá poptávka po změně vlády a zejména vládnoucího stylu v naší společnosti existuje. Jak Topolánek ministru Sobotkovi připomněl, jeho argumentační styl se již blíží stylu ministra Ratha. A Sobotka, který se při slovech Topolánka vždy jen pobaveně usmíval, neřekl na tuto Topolánkovu poznámku ani ono pověstné ň.