4.12.2023 | Svátek má Barbora


POLITIKA: Osel špatných zpráv

12.4.2019

ODS má nový trhák. Je to zrušení nulové tolerance alkoholu při řízení motorových vozidel a zavedení tolerované hranice. Dobrá, já se celý život hlásím k tomu, že nulová tolerance je ptákovina, která těm, kdo mají ve zvyku jezdit pod vlivem, vůbec nebrání v páchání této nepravosti a normální lidi nutí po jehněčím na česneku pít minerálku. Už jsem o tom do NP kdysi i napsal. Jenže prostě tady nulová tolerance, jako leckde jinde (Polsko, Slovensko nebo Maďarsko například), existuje. Do hlavy se nestřelíme a určitě kvůli tomu neprobdíme noci.

A najednou v době, kdy se blížíme k volbám do Evropského parlamentu, ODS vyrazí do boje za nás, přátele alkoholu (tak nás nazývá Bolek Polívka). Jsem dojat a i manželka si všimla, že ráno slzami pohnutí solím kávu. Konečně, konečně se ODS, strana, kterou jsem (v posledním decéniu se skřípěním zubů) vždy volil, až jsem v posledních volbách do parlamentu tak již neučinil, probrala z útlumu. Rve se za naše práva a nedbá kritiky odborníků, lékařů a policistů či státních zástupců. Nedělá to proto, že jsou za dveřmi tyto volby, je prostě taková. Má prst na tepu doby, citlivě zná naše potřeby a neváhá jít proti všem, když jde o zásadní věc budoucnosti této země v rozpadající se EU.

Petr Fiala, tento kouzelný suchar s charismatem ponožek po celodenním výšlapu, spolu se svými surikatami, které jej vždy tak dojemně obklopují, když do nás sází svá zásadní vyjádření, pochopil, co potřebujeme. Potřebujeme se před jízdou po D1 a vůbec před jízdou jako štiky provozu napít, abychom si zostřili vidění. Po depresi a únavě z nekonečného boje proti EET, kde vyplácala ODS celou svoji energii, a po vypuzení cizího tělíska VK jun. z dělohy partaje, které ODS vzalo poslední síly, si kluci a holky oddáchli a hurá do boje.

Kdo měl pochybnosti o úpadku ODS, již by je mít neměl. Jestli tyto exoty v turbulentní době nenapadá nic jiného, ať raději mlčí navěky. Hlasy kvůli tomu, joudové, nedostanete.

A takhle my tady žijeme.