19.9.2019 | Svátek má Zita


POLITIKA: OKNO do kapes daňových poplatníků

12.1.2012

Ministerstvo školství Josefa Dobeše chce prostřednictvím médií vzdělávat Čechy. Za 580 milionů korun z EU. Kritici namítají, že jde jen o velký inzertní předvolební tunel

Vážení spoluobčané, pokud si od někoho potřebujete půjčit peníze, neměli byste chodit k lichvářům, ale raději do banky (pokud vám tam půjčí). Hlavně byste ale měli myslet na to, že si nemáte půjčovat více, než jste schopni reálně splácet. To byste se totiž mohli dostat brzy do dluhové pasti a exekutoři by vám mohli následně zabavovat majetek (pokud nějaký hodnotný máte) nebo vás vystěhovat z bytu (pokud by to šlo). Takže si raději vše dobře spočítejte, a pokud si nejste jistí, poraďte se s odborníky. Například na odborech sociální péče. Kouknout se také můžete na webové stránky projektu individuálního dalšího vzdělávání s názvem OKNO, které jsem pro vás spustil. Váš ministr školství, Josef Dobeš. P. S.: Pokud přijdete k volbám a odevzdáte svůj hlas Věcem veřejným, budete se mít lépe! P. P. S.: Platí to jen pro mimopražské spoluobčany.
Podobné inzeráty by se s předepsanými logy Evropské unie ve vybraných denících a týdenících mohly pravidelně objevovat už od první poloviny letošního roku. Cena jednoho takového sdělení se přitom může vyšplhat na necelé čtyři miliony korun, pokud ministerstvo školství skutečně schválí a prosadí projekt na individuální další vzdělávání nazvaný OKNO, tedy Obecné kompetence našim občanům.
Projekt za 580 milionů korun, vesměs z evropského operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, by měl být podle plánů ministerstva školství zahájen 1. března letošního roku a běžet pětadvacet měsíců, tedy až do konce března roku 2014. "Výstupem aktivity bude více než 150 nových vzdělávacích materiálů cílených na vzdělání klientů v nejpotřebnějších kompetencích občana ve společnosti. Hlavním výstupem této aktivity je i dosažení hlavního cíle projektu, totiž celoplošného vzdělání občanů ČR v obecných, pro život ve společnosti však nezbytných dovednostech," stojí v interním materiálu ministerstva školství k projektu, který má týdeník Euro k dispozici.

Dobře placená kampaň
Cílem projektu OKNO má být "co nejširší skupina občanů", v materiálu jsou výslovně zmíněni "občané s nižším a též překvapivě i středoškolským vzděláním, občané 50+, hendikepovaní občané, kteří mají vysoce nízkou motivaci dále se vzdělávat a jejich nekompetence a špatná orientace ve společnosti je pak příčinou jejich sociální exkluze". Právě proto prý podřízení ministra školství Josefa Dobeše, kteří projekt OKNO připravují, hodlají v materiálu nepříliš jasně specifikované "výukové materiály" šířit především "prostřednictvím hromadných tiskových médií", zejména týdeníků a deníků, ovšem s výjimkou Prahy. Peníze z Evropské unie nelze v rámci celostátních projektů čerpat pro hlavní město. "Forma tiskového média je pro takové občany velmi vhodná, neboť jsou na tuto formu přijímání informací zvyklí, je jim blízký jazyk a styl jednotlivých médií. Pro oslovení co nejširší skupiny občanů bude proto nutno volit i několik typů médií," píše se dále.
O jaké týdeníky či deníky konkrétně půjde, materiály nespecifikují s poukazem na nutná výběrová řízení. Příliš mimopražských celostátních tiskovin v Česku není (výjimkou jsou Deníky vydavatelství Vltava-Labe-Press či týdeníky Sedmička Mladé fronty neboli Františka Savova), takže zřejmě dojde i na ostatní média. V kuloárech se hovoří především o vydavatelství Ringier, které vydává mimo jiné nejčtenější tuzemský deník Blesk.
"Na mě to celé působí jako čistý tunel před krajskými volbami," míní šéf jihomoravské TOP 09 Jan Vitula. "Evropská komise navíc nevstupuje do projektu dopředu, ale následně. Takže to také může být ve stylu: teď si uděláme kampaň a pak to někdo zaplatí, pokud Evropská komise odmítne," tvrdí Vitula. Nutno ale dodat, že ho Dobeš v roce 2010 odvolal z pozice vrchního ředitele strategického úseku eurofondů a od té doby mezi oběma politiky zuří válka.

Unikátní projekt
Ministerstvo školství projekt OKNO hájí. Sám ministr Dobeš mezi svátky požádal o zaslání dotazů na e-mail a posléze komunikací o projektu pověřil zaměstnance tiskového oddělení ministerstva. Nicméně odpovědi nebyly příliš konkrétní ani uspokojivé.
"MŠMT se domnívá, že právě forma výuky prostřednictvím tištěných médií může nejefektivněji zasáhnout zvolenou cílovou skupinu. Předpokládáme, že hodnocení opozičními politiky by pro projekt nemělo být signifikantním ukazatelem úspěšnosti. Jeho hlavním cílem je především informovat občany ČR. Předchozí projekty se zabývaly budováním systémů pro výuku, OKNO se věnuje přímému vzdělání občana – v tomto smyslu jde o projekt unikátní a nesrovnatelný s předchozími," odpověděl Radek Melichar z tiskového oddělení resortu školství na dotaz, zda může být více než půl miliardy korun vynaloženo účelně a jestli nemají obavy, že projekt bude vnímán jen jako sebepropagace ministra Dobeše a Věcí veřejných před volbami, respektive jako "uplácení" vybraných médií.
Ani Melichar ale nedokázal konkrétně popsat, jakou formu by měly "výukové materiály" mít a jakých médií se mají týkat. "Konkrétní tituly v popisu projektu chybějí, neboť poskytovatelé služeb, tištěná média, budou vybíráni až na základě veřejné zakázky. Zvolenými informačními kanály bude následně distribuován zacílený výukový materiál jednotlivým sociálním skupinám, s týdenní (případně denní) periodicitou a získáván zpětný monitoring dopadu takové formy vzdělávání," uvedl zaměstnanec Dobešova tiskového oddělení. "Distribuce výukových materiálů bude souběžně probíhat prostřednictvím kontaktních pracovišť (Úřady práce a centra Czech Point), kde občané obdrží výukové materiály při vyřizování své osobní agendy," dodal.
Přímý rozpor pak lze nalézt v tvrzení Radka Melichara, že nepůjde o klasickou placenou inzerci. Formu inzerce totiž jeden z Dobešových mluvčích jednoznačně popisuje. "Projekt počítá s takovou formou a formáty výstupů/produktů, které budou moci média prezentovat jako ,něco navíc‘. Jako unikátní bonusový obsah – jenž by bez této podpory nevznikl – a nemá nic společného s klasickou inzercí, a přitom je zároveň viditelně oddělený od standardního redakčního obsahu," konstatoval Melichar a v obecných frázích popsal i zbytek produktu. "Vzdělávací charakter těchto komunikačních produktů nesmí být v žádném případě násilný a nesmí připomínat školní výuku. Čtenář při používání produktu získává dojem, že zdarma obdržel bonusový obsah, který mu pomáhá a ke kterému se v případě potřeby může vracet," uvedl Melichar. "Výuku by bylo možné řešit také formou placené inzerce, ale tuto metodu nelze pro účel projektu doporučit. Především proto, že snižuje věrohodnost komunikovaného poselství a zároveň neúměrně zvyšuje náklady. Proto nebyla v projektu OKNO uvažována," dodal.

Ještě ušetříme!
Jelikož se pro projekt OKNO počítá s celkovou částkou 580 milionů korun a zároveň se hovoří o "minimálně sto padesáti materiálech", jeden materiál vychází na zhruba 3,87 milionu. Dobešovu mluvčímu to nepřipadá mnoho: "Při celoplošném zásahu nelze dělit sumu určenou na projekt počtem výstupů/produktů. K tomu je třeba si uvědomit, že projekt má oslovit a přinést důležité informace velmi rozsáhlé cílové skupině."
Faktem ale je, že celá předpokládaná částka nepůjde jen do materiálů nebo inzerátů, byť se jim říká jinak. Na ty má být vyčleněno od 480 do 520 milionů. Zbytek by měl náležet realizačnímu týmu, který bude projekt včetně webových stránek a hodnotících analýz výsledků připravovat. Interní dokument z ministerstva školství počítá s tím, že smlouvy dostane třináct lidí, například pro vedoucího realizačního projektu se počítá se smlouvou na 59 tisíc, finanční manažer má pobírat 40 tisíc měsíčně, asistent/ka pak 28 tisíc. To je ovšem na podivném projektu jediná informace, kterou mluvčí Melichar zpochybnil. "Měsíční příjem 59 000 korun byl navrhován jako mzda hlavního projektového manažera v předchozím – dnes již odmítnutém – projektu CEKOS (s rozpočtem téměř 900 milionů korun). Dle metodického dopisu MŠMT je horní hranice hrubé měsíční mzdy projektového manažera stanovena na úrovni 45 462 korun měsíčně. Projekt OKNO počítá s mnohem menším personálním obsazením, než uvádíte, a bude se navíc jednat spíše o odborníky v dané problematice, nikoliv o úředníky," odpověděl Melichar.
Ministerstvo školství minulý čtvrtek informovalo, že mu bude zřejmě dočasně zastaveno proplácení dotací z EU. Audit Evropské komise totiž zjistil chyby v zadávání veřejných zakázek v programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podle náměstka ministra pro evropské záležitosti Michala Zaorálka úřad problém řeší. TOP 09 na základě toho požaduje rezignaci ministra Josefa Dobeše, s nímž se má v příštích dnech setkat premiér Petr Nečas.

Týdeník EURO 1/2012, 2.1.2012Advantage Consulting, s.r.o.
TEAMLEADER V ODDĚLENÍ KVALITY

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 50 000 - 60 000 Kč


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.