Neviditelný pes

POLITIKA: Obhajoba přímé volby prezidenta

23.1.2012

Přímou volbu prezidenta si daly do volebního programu snad všechny politické strany. Dozvěděly se totiž z průzkumů veřejného mínění, že "lid" si tak přeje, a proto není vhodné (před volbami) ztrácet jakýkoliv volební potenciál.

Volby proběhly a nastal čas realizovat volební program. Všechny strany připravily svoji představu, jak by přímo volený prezident měl vypadat, neboť sliby se mají plnit. .

Až do jednání v poslanecké sněmovně jsem žádnou diskusi o vhodnosti přímé volby nezaznamenal. Všichni, včetně mne, totiž považovali prohlášení v programech polických stran za předvolební folklór a počítali s tím, že se politické strany nakonec nedohodnou. Nedohodnout se je snadné, stačí si vybrat něco, co opravdu nevyhovuje tomu druhému, a trvat na tom. A pak stačí říct "my jsme chtěli, ale oni…", jak se již několikrát stalo.

Důvodů, proč přes předvolební proklamace přímá volba prezidenta parlamentním stranám nevyhovuje, je také dost. Co když se nakonec ukáže, že žádný z kandidátů Velkých Stran neuspěje a vyhraje někdo jiný, nějaký "no name", protože dokáže být v předvolební kampani přesvědčivější než ostatní? To by jasně ukázalo, co si myslí "lid" o politickým stranách a jejich politických špičkách. O pocitech stranických špiček, které by ztratily moc ovlivňovat politiku na nejvyšší úrovni, nemluvě.

Nemožné se přesto stalo skutkem. Poslanecká sněmovna se dohodla na kompromisech a schválila zákon o přímé volbě prezidenta.. Rozbor toho, proč se to stalo, ponechám na politolozích a novinářích.

V okamžiku, kdy parlament zákon schválil , se objevila řada článků, které vysvětlují chybnost tohoto kroku, mnohdy i od lidí, kterých si jinak za jejich názory vážím. Pokusím si vzpomenout alespoň na některé z těchto výroků, některé z nich čerstvého data..

 1. Je to zbytečné vyhazování peněz, musíme spořit.
 2. Je to zbytečná šaškárna, velké strany nakonec prosadí své kandidáty do dalšího kola voleb (že by někdo zvítězil v prvním kole, asi nehrozí).
 3. Je zde nebezpečí, že se k moci dostane nějaký populista nebo veřejně populární postava bez schopností zastávat svůj úřad.
 4. Češi mají tendenci, pokud nemohou volit "pro někoho", volí "proti někomu". To může ovlivnit konečnou volbu, nakonec budou volit někoho, koho si nepřejí.
 5. Hlas "lidu" není vždy to nejlepší, čemu by měl politik naslouchat. Někdy je nutné jednat proti veřejnému mínění.
 6. Přímá volba prezidenta povede k destrukci celého politického systému. Například se ukáže, že není zapotřebí senát a může být vytvářen tlak na to, aby i jiní vysocí představitelé byli voleni přímo.
 7. Celá věc bude ke prospěchu pouze majitelům reklamních agentur a billboardů podél dálnic, jinak nikomu nic nepřinese.

Pokusím se argumentovat proti těmto názorům.

 1. Nevím, jestli by přímá volba prezidenta stála stejně jako sto metrů nebo jeden kilometr české dálnice, případně jeden Pandur. Všechno něco stojí a je otázkou, jestli ten výdaj stojí za to.
 2. Výhrady č. 2 a č. 3 si navzájem protiřečí. Osobně si myslím,. že některá z velkých stran prosadí svého kandidáta. Takže žádné obavy, Dolly Buster to nevyhraje, i když někteří nezávislí kandidáti mohou dát "těm velkým" zabrat a bude to vítaným tématem politologických rozborů. Příklad viz níže.

 1. No a co? Já sám mám na uveřejněném seznamu.potenciálních kandidátů (k tomu, jak tento seznam vznikl, se dostanu později) několik jmen, které bych nikdy nevolil a raději volil někoho, kdo mi vadí méně. Ostatně když jednou ve volbách ve Franci v prvním kole prezidentských voleb vedl Le Pen, přimělo to Francouze, aby se pro druhé kolo sjednotili a volili "proti", bez rozdílu pravá – levá..
 2. V prvé řadě mi vadí termín "lid", používaný v diskusích o přímé volbě prezidenta a se kterým se setkal i rotný Smiřický v Tankovém praporu.. Vážení, to není nějaký imaginární "lid", to je většina lidí, kteří si přejí přímou volbu..
 3. Tak tomu opravdu nerozumím. Ponechme stranou nutnost existence senátu, ale co to má tato existence společného s formou volby prezidenta? Jaká destabilizace politického systému, vypuknou nepokoje, revoluce, chaos atd. v případě, že by odpovědní představitelé byli voleni přímým hlasováním?
 4. Uvedeným argumentem je pravděpodobně míněn finanční zisk. Ten ovšem není to, o co v dané otázce jde, jde o zvolení prezidenta ČR.. A pokud se týká zisku reklamních agentur, majitelů billboardů apod., zmíněné subjekty ho dosáhnou při jakékoliv formě volby, viz poslední (nepřímé) volby do poslanecké sněmovny.

Teď se konečně dostávám ke svým argumentům pro přímou volbu a hlavně k tomu, proč mi doposud prováděná forma nevyhovuje.

Co se týče případné šaškárny, nedovedu si představit trapnější než ty, které dosud provázely volby českých prezidentů. Uvěznění Sládka těsně před volbami, hanlivé projevy zbylých republikánů na Havlovu hlavu.Paní prezidentová pískající na prsty, pohotově vysílaná českou televizí.. Pokoutní vyjednávání vyslanců kandidátů, zaznamenané příslušníky tajných služeb a vzápětí netajně uveřejněné v mediích. Výhrůžky těm volitelům, o kterých bylo známo, že nejsou rozhodnuti, a to včetně kulek zaslaných v dopisech. Očerňující kampaně v tisku, poukazování na každou slabost, ať skutečnou nebo vymyšlenou "nepřátelského" kandidáta. Jako bombónek bych vybral projev jistého senátora, který obvinil prezidentského kandidáta Havla jako odpovědného za nepořádky v armádě, protože je vrchní velitel branné moci.

Může se někdo divit, že lidé mají téhle šaškárny dost a přejí si, aby mohli rozhodovat sami? Že požadují, aby možní kandidáti nebyli určeni či zvýhodněni jednáním stranických sekretariátů a jich vzájemnými dohodami?

Co se týče mne, možná že se v případě přímé volby rozhodnu špatně a vzhledem k témuž omylu mnoha jiných bude zvolen někdo, kdo není nejlepší možný. Ale bude to moje, případně naše, volba, a jsem ochoten nést za ni spoluzodpovědnost. Někdo moudrý kdysi řekl, že každý "lid" má takovou vládu, jakou si zaslouží. Nechme proto lidi ukázat, co chtějí a jakého si zaslouží prezidenta.

Tolik k přímé volbě prezidenta. A na závěr celkem nesouvisející poznámky k nedávno probíhající kampani o (údajné?) kandidatuře pana Okamury na prezidentský post, která umožnila celou řadu vtipných článků a obrázků.

V mediích byl uveřejněn seznam možných kandidátů na prezidenta. Pokud vím, uveřejněný seznam neobsahoval jména skutečných kandidátů, tj. těch, kteří závazně prohlásili, že budou, resp. mají zájem kandidovat. Byl to seznam, který vytvořila jistá sázková kancelář a mám podezření, že to bylo na mejdanu, v lepším případě na schůzi vedení sázkové kanceláře, která jej navrhovala tak, aby seznam byl co nejvíce pestrý. A přesto byl publikován jako varování "podívejte, co nám může přímá volba přinést, takoví exoti za prezidenta".

Mezi "exoty" byl zařazen i pan Okamura, ale s překvapivě slibným skóre na sázky. Obodování sázek je zcela v moci bookmakerů, ale sázkové kanceláře mají dobrý čich na možný vývoj věcí, na které přijímají sázky, A to spustilo poplach.

Možná pro svůj vzhled a původ, ale píše pro možnost, že by mohl zastínit některé kandidáty politických stran (viz výše), začalo něco, co bych neváhal nazvat jako mediální kampaň "Okamura". Nevím, zda opravdu dal najevo svůj záměr kandidovat, dle medií tuto informaci záhy popřel,. Přesto varovné články o něm a jeho obrázky, např. zobrazujícího jej jako posledního samuraje, Švejka apod. pokračují i po tomto dementi.

Rozhodně bych nepreferoval pana Okamuru jako prezidenta. Ale když by už přišlo na věc, souhlasím s jistým komentátorem v jedné věci. Nebyl by zas tak špatným prezidentem ve srovnání s některými oficiálními kandidáty politických stran, kteří se zanedlouho vynoří. Tedy, pokud i senát schválí přímou volbu. Protože je tu vždy možnost, že se senát rozhodne napravit špatné rozhodnutí poslanecké sněmovny a moudře rozhodne jinak.

Pak by si přímou volbu prezidenta mohly dát politické strany do svého programu pro příští volby.

Autor je důchodce a občan České republiky.zpět na článek