29.6.2022 | Svátek má Petr, Pavel


POLITIKA: Nordická lest

10.12.2021

Co to je anebo čemu se říkalo „nordická lest“, už ví jen staří pamětníci. V zásadě se jednalo o to, že nacisté obdivovali staré Germány a tvrdili, že Němci jsou nordická rasa, tedy Árijci. A ti že jsou povzneseni nad všemi a mají právo používat cokoliv, co pomůže jejich záměrům. Tedy i lži, podvody, podrazy a vůbec klamání tzv. nepřátel. Mimochodem na tomto myšlenkovém základě je také založen vztah vyznavačů islámu vůči nevěřícím, kterým je nejen možno, ale dokonce doporučováno lhát a podvádět je.

A lhaní a podvod byly také základním kamenem antisemitismu, který obdivovali a praktikovali nejen nacisté, ale také komunisté, a to zvláště v době, kdy vládu Sovětského svazu převzal Stalin.
Po tom, k čemu došlo za druhé světové války, se stal antisemitismus nadávkou. To u nás vydrželo dodnes, na Západě se však antisemitismus, a to levicový, proměnil v tzv. obhajování palestinské otázky.

V českých zemích se antisemitismus moc neujal a obecně patříme mezi národy a státy, o kterých židovský spisovatel maďarského původu Eprahim Kishon řekl: „Češi jsou jedni z mála národů, kterým Židé nemusí nic vysvětlovat.“
Navrhnout tedy na funkci ministra zahraničí osobu Jana Lipavského z pirátské strany, který je více než podezřelý z moderního antisemitismu baleného po západním vzoru do podpory Palestinců, je dosti děsivý nápad. Navíc je poněkud směšné, protože levicoví západní antisemité se už dostávají do sporu s mnoha islámskými státy, jejichž strukturu a hospodářský vývoj prakticky likvidují tzv. palestinští bojovníci. Vyznačující se hlavně hlasitým antisemitismem.

Ze strany budoucího ministerského předsedy Fialy jde jednoznačně o to, čemu se vznešeně říká faux pas, u nás se to ale často pojmenovává výrazem z jidiš, a to slovem „chucpe“. Nejpřesnějším popsáním, co je to chucpe, je, když otcovrah a matkovrah požaduje u soudu mírnější trest, protože je sirotek. Pan Fiala je sice profesorem politologie, ale nevím nevím, jak kvalitním. Pokud by se skutečně zabýval politologií a politikou v našem státě, tak by musel vědět jednu zásadní věc. Československo bylo totiž posledním evropským státem, který v roce 1951 uspořádal antisemitský proces - známý spíše jako politický proces s Rudolfem Slánským a jeho skupinou. Podíváme-li se na tehdejší obžalobu, uvidíme u většiny jmen poznámku „sionistického původu“. To bylo tehdy politicky korektní označení Žida jakožto původce a nositele všeho zla. Pokud si dobře pamatuji, až na Clementise, Švába a Franka bylo u všech obžalovaných poznamenáno, že jsou „původem sionisté“, tedy Židé. Výsledkem procesu bylo to, že 11 osob bylo nezákonně popraveno a tři odsouzeny na doživotí. Není zde čas na rozebírání důvodů tohoto procesu, který je často primitivně vykládán jako vnitřní stalinistická čistka.

Pro nás a pro naše dějiny je zásadní to, že takový antisemitský monstrproces byl uspořádán právě u nás. Toho dopadu se nakonec děsili i komunističtí vládci, Antonínem Zápotockým počínaje a Gustávem Husákem konče.
Jestliže nominovaný předseda nové české vlády jmenuje jako kandidáta na ministra zahraničí nedostatečně vzdělaného, politicky obskurního člověka, je to, jak praví francouzské úsloví, více než zločin. Je to chyba.
Nastupující vláda a její členové jsou si nepatřičnosti takového návrhu velice dobře vědomi. Jen se buď snaží zbaběle předstírat, že o nic nejde, anebo, jako již proslavená nová předsedkyně parlamentu paní Markéta Pekarová Adamová, i sám nominant tedy Lipavský se pokusili o „nordickou lest“. Manifestačně předstírali příchylnost ke státu Izrael a jeho víře a demonstrativně se nechali fotografovat na svátek chanuka u zapálené menory.

Mně to připadá jako odporné předstírání a lhaní Adolfa Hitlera, když vykřikoval do celého světa, že mu jde jen o mír. A že vůbec nemíní zničit Československo, že se jen zastává ubohých sudetských Němců, které Čechoslováci týrají, mučí a snaží se je zničit. Tehdy to Hitlerovi vyšlo, ale u Zemana s takovou lží, jakou předváděli ti dva dotyční „přátelé demokracie a Izraele“, rozhodně nemohli uspět.

Teď kdejaký komentátor, tedy spíše jakoby komentátor, vykládá, že věc je na straně Fialy, zda se podrobí Zemanovi, anebo ne. Ona je otázka položena spíš tak, jestli vláda vedená Fialou začne spolupracovat přes Lipavského na zásadní změně naší zahraniční politiky, a to směrem k poslušnosti k tzv. „pokrokářům“. Kteří jsou v celém světě známi nejen jako vyznavači šílených ekologických a genderových teorií, ale nechvalně také jako antisemité.

Petr Fiala složil naprosto neuvěřitelnou vládní koalici, která by se dala nazvat „klubkem hadů“. Pokud prosadí Lipavského na místo ministra, zahodili jsme naši zahraniční politiku nejen od doby Václava Havla, ale můžeme říci i tu prvorepublikovou.
Nevím, co Miloš Zeman udělá, ale je jasné, že se Fiala dostal do klinče a neřešitelné situace sám. Ministr zahraničí je ministr zahraničí, ať je jakkoliv neschopný anebo nevzdělaný. Ale podle něj je posuzována zahraniční politika toho kterého státu. Uhne-li Fiala rozpadajícím a kolabujícím Pirátům, stane se minimálně pro polovinu, ale možná i pro více obyvatel ČR naprosto nestravitelným. Což znamená, že sám sobě hned na začátku „namydlil schody“.

Teď už se jen čeká, jak a kdy přijde následující pád této nominované vlády a naprosté znemožnění Petra Fialy. A té skupiny ideových a finančních podpůrců, kteří na něj vsadili.

Takto to vypadá, že novou vládu nebudeme mít ještě dlouho. A pokud ano, tak to bude vláda bez důvěry obyvatelstva, ať má 108 křesel v parlamentu, nebo nemá.

Nakonec mne napadá staré české přísloví: „Kdo chce kam, pomozme mu tam.“