27.6.2022 | Svátek má Ladislav


POLITIKA: Nižší důchod pro bezdětné nebude fér

24.12.2021

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) opakovaně mluvil o své důchodové reformě. Nalijme si čistého piva – její podstatou je, že lidé bez dětí budou mít menší důchod od státu, respektive si na něj prý mají více naspořit sami. Marian Jurečka samozřejmě alibisticky tvrdí, že „nejde o nějaké trestání bezdětných“. Jistě, o klasické „trestání“ v právním slova smyslu – odnětí svobody, pokuty – opravdu nejde, nicméně o finanční poškození bezdětných nepochybně ve finále půjde. Jinak by to nebyla žádná reforma, kdyby vše zůstalo tak, jak je.

Podívejme se na úskalí Jurečkova návrhu.

Je morální sankcionovat muže a ženy, kteří nemohou mít děti? Nikoliv, že je nemají z lenosti (jak rádi tvrdí „Jurečkovci“ v diskusích na sociálních sítích), ale že je mít doopravdy nemohou. Buď žijí nedobrovolně sami, anebo proto, že existují v páru, který ze zdravotních důvodů prostě potomky mít nemůže. Dále nezapomínejme, že v Česku žije (možná i k jisté nelibosti ultrakonzervativců) několik stovek tisíc lesbiček a gayů. Ti zákonitě rovněž nemohou mít vlastní děti a cizí legálně adoptovat nesmí.

Jestliže by demokratický právní stát vázal výplatu důchodu na zplození a výchovu dětí, pak by musel logicky homosexuálním párům umožnit adopce. Podotkněme, že gayové a lesbičky mají stejná práva jako všichni ostatní občané, koneckonců tak to opakovaně judikovaly naše i evropské soudy, a nemožno někoho diskriminovat kvůli příslušnosti k sexuální (či jiné) menšině. Píšeme rok 2021 (brzy 2022), nikoliv například rok 1821 po Kristu.

Nežijeme v pohádkové říši, ale v realitě středoevropského prostoru, kde zákonitě většina lidí je a musí být, aby zde nějak přežila, relativně mazaná.

Pokud by se uplatnil u bezdětných princip „Pilně plať plné (či dokonce vyšší) sociální pojištění celý pracovní život, ale důchod dostaneš s obrovskou lidoveckou pokorou nižší“, pak si zaděláváme na nemalý systémový problém. Zákonitě by to vedlo k výrazně menší motivaci zmíněných diskriminovaných osob dlouhodoběji „pobývat“ v takovém pro ně nevraživém řádu. Bezdětní budou logicky mít stále více nepoddajnější motivaci se přemístit do pásma šedého hospodářství. Zvýší stát následně represe, aby bezdětné pak efektivněji uhlídal v pokřiveném systému?

Čím více lidí, tím více problémů

Je dobré si rovněž uvědomit, že například v roce 1800 žilo v oblasti dnešní České republiky okolo pouhého jednoho milionu lidí (záměrně neříkám Čechů, značná část obyvatelstva tehdy mluvila německy). Aktuálně je to více než deset a půl milionu jedinců, kteří navíc spotřebovávají mnohem více přírodních a dalších zdrojů (kupř. vody, elektřiny, ropy, jídla, plynu, léků) než naši předkové. Nadto na naší planetě nyní žije skoro osm miliard lidí, pro komparaci: v roce osmnáct set to byla necelá miliarda fyzických osob!

Planetě Zemi hrozí přelidnění, zdroje jsou omezené. Je dlouhodobě logické a normální v takové situaci politicky a ekonomicky podporovat porodnost? Cum grano salis: například v roce 2150 budou bezdětní lidé uctíváni a budou jim přiznávány ty největší důchody, jelikož si odřekli radost z předávání svých genů a nesobecky podpořili zbytek lidstva v jeho boji o přežití, tím, že upozadili svůj rozmnožovací pud, dodáváme v laskavé nadsázce na závěr.

LN, 22.12.2021

Autor je právník a publicista

**********************

Úvahy o veřejném právu

Úvahy o veřejném právu

Kniha JUDr. Petra Kolmana je dílem převážně právně-teoretickým, ovšem se značnou ambicí být i praktickým rádcem osobám, které se potýkají s některým úskalím vyplývajícím ze současného veřejného práva.

Publikaci je možno zakoupit zde.Pečujte o svou pokožku s kouzelnými oleji Bi-Oil
Pečujte o svou pokožku s kouzelnými oleji Bi-Oil

Proč je nutné v létě dvojnásob pečovat o pokožku? Protože právě v létě je vystavena mnoha negativním vlivům. Zapojte se proto do soutěže o 6...