27.6.2022 | Svátek má Ladislav


POLITIKA: NE novele pandemického zákona

16.2.2022

Vláda covidové zákazy rozvolňuje, avšak novelou pandemického zákona utahuje šrouby svobody a práv lidí.

Co v novele není – požadavky na nemocnice

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek straší, že novelu pandemického zákona potřebuje pro opatření v nemocnicích. Ovšem ve vlastní novele pandemického zákona z roku 2022 není o covidových opatřeních v nemocnicích ani slovo.

Původní pandemický zákon z února 2021 upravuje možnost zákazu návštěv v nemocnicích nebo zařízení sociálních služeb. Ale je to nadbytečné. I v minulosti byly běžně omezovány návštěvy v případě výskytu chřipky a zákon k tomu nebyl potřeba. Stanoví to ředitel zařízení. Ani dítě ve škole nemůže přijímat návštěvy, ale musí se řídit školním řádem. Chce-li ministerstvo, aby tak nemocnice činily jednotně, může to jako zřizovatel uložit ředitelům státních nemocnic a po domluvě s kraji to mohou učinit rady krajů vůči krajským nemocnicím.

Původní pandemický zákon z února 2021 umožňuje Ministerstvu zdravotnictví přikázat poskytovatelům zdravotnických služeb vyčlenit věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních. Ani tato pravomoc není v novele pandemického zákona řešena. Tyto věci může rozhodnout ředitel zařízení bez zákona a Ministerstvo zdravotnictví a kraje je mohou po ředitelích vyžadovat jako zřizovatelé a vlastníci.

Novela pandemického zákona se řízení nemocnic netýká. I bez zákona dosáhne Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s kraji uplatněním práv zřizovatele požadovaného cíle.

Co v novele je – hrubé omezení práv lidí

Novela v době, kdy covid oslabuje, posiluje omezování lidí. Partička, která v posledních letech na Ministerstvu zdravotnictví proslula pošlapáváním práv lidí, ignorací zákonů i soudních rozhodnutí, zneužila novelu pandemického zákona k rozšíření vlastní moci. Vyšla z toho, co jí Nejvyšší správní soud zakázal, protože na to neměla zákonnou oporu, a do novely si to napsala. Nově by i bez nouzového stavu chtěla omezovat hospody, hotely, kluby a paušálně omezovat lidi i bez toho, že jsou podezřelí z nákazy. Zákon o ochraně veřejného zdraví totiž i bez novely pandemického zákona umožňuje omezení restaurací a dalších služeb, ale jen v případě podezření z nákazy. A to je to, co skupině lidí na Ministerstvu zdravotnictví vadilo. Nemohla soudu prokázat, že zdravý člověk, který neměl rizikový kontakt, je podezřelý z nákazy jen proto, že se odmítl podílet svým tělem na vakcinačním kšeftu.

Dalším výplodem covidistické partičky z Ministerstva zdravotnictví je návrh, aby karanténa a izolace byla nařizována lidem i ústně a dálkově. Tedy telefonem, SMS zprávou či neověřeným mejlem. Jde o narušení dosavadního přísného přístupu státu ke způsobu, jakým lze omezit osobní svobodu. I dnes tak postupují krajské hygienické stanice, ale jde jen o zdánlivé karantény. Karanténa musí být dosud nařízena písemně a doručena postiženému člověku. To, že návrh novely pandemického zákona fakticky úpravu této formy omezení osobní svobody neřeší a nechává ji na prováděcí vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, je výsměchem dlouhodobé realitě, kdy vedení ministerstva pohrdalo právy lidí, právem i soudy. Je to stejné, jak kdyby se úprava vypořádání s německou okupací v roce 1945 ponechala protektorátní vládě.

Co vláda potřebuje

Vláda, která rozvolňuje a fakticky ruší covidová opatření a diskriminaci neočkovaných, může pandemický zákon vůči nemocnicím a obdobným zařízení nahradit akty řízení jako zřizovatel a ve spolupráci s kraji dosáhne žádoucího účinku, protože v oblasti nemocnic a sociálních zařízení jsou veřejná zařízení dominantní. Novelu pandemického zákona nepotřebuje.

Pokud by přesto chtěla mít tato opatření v zákoně, stačí jediný paragraf – změna účinnosti současného pandemického zákona -, nebo může tato oprávnění vtělit trvale do zákona na ochranu veřejného zdraví. Pakliže vláda přestane prosazovat drastická omezení práv lidí novelou pandemického zákona, může nekonfliktní požadavky dosáhnout rychle v dohodě s opozicí. Při řešení covidu je dohoda s opozicí pro vládu nutností.

Vláda nepotřebuje pro věci, kterými argumentoval ministr zdravotnictví Válek v Senátu, stav pandemické pohotovosti, ani nouzový stav. Pokud by však chtěla přece jen nouzový stav na dva týdny v březnu, pak je lepší krátký nouzový stav s krizovými opatřeními, která se netýkají lidí, ale jen řízení nemocnic, než schválení novely pandemického zákona.

Sovětská dočasnost pandemického zákona

Máme smutnou zkušenost se smlouvou o dočasném pobytu sovětských vojsk v Československu. Proto se lidé bojí, že s údajnou dočasností pandemického zákona to bude jako s dočasností okupace.

Kdo odpovídá za novelu pandemického zákona

Z textu novely pandemického zákona čiší autorství těch, kteří na Ministerstvu zdravotnictví trvale porušují právo a jednají z pozice arogance moci. Odpovědnost má však i ministr Vlastimil Válek, neboť měl tuto partičku s návrhem vyhodit a ne jej poslat do vlády a Parlamentu.

Převzato z profilu.