3.12.2020 | Svátek má Svatoslav


POLITIKA: Nápravná komanda

5.2.2018

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci, profesor Jaroslav Miller, je názoru, že v průběhu letošního roku bude jeho škola vysílat do moravských regionů dobrovolníky z řad studentů, aby lidem nabídli kvalitní informace například o migraci nebo Evropské unii. Rektor je názoru, že strachu těchto lidí, především na venkově, využil Miloš Zeman ve volbách. (zdroj)

Statut University Palackého ze dne 10. června 2014

Ten mj. hovoří o poslání university takto: Posláním UP je šíření vzdělanosti, pěstování nezávislého vědeckého bádání a umělecké tvorby, jakož i péče o kulturní a vzdělanostní rozvoj lidské společnosti. (zdroj) Chápe snad rektor university, že vzdělávání severní Moravy a vesničanů ideologicky oddanými studenty JE posláním University Palackého?Zřejmě si tak svérázně vykládá ze Zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb.) paragraf 1 bodu e), který v jakési podivné formulaci říká, že vysoké školy přispívají k rozvoji na národní a regionální úrovni“. Školením vesničanů o EU a migraci? To snad ne.

Do roku 1989 byly vysoké školy doslova přepolitizované. Právě proto se měla akademická půda odpolitizovat a věnovat se vzdělávání všech studentů bez ohledu na jejich politický názor, původ, rasu či náboženství. Výklad zákona, že vysláním studentů k voličům, kteří volili údajně ze strachu, se přispěje k regionální úrovni, je přinejmenším podivný. Mají-li voliči (a nejen na Moravě) strach, pak je to především ze lživé propagandy o migrantech a z nekritického vychvalování Evropské unie.

Vesničtí naivkové?

Rektor Miller asi vidí severní Moravu a její vesnice zralé na převýchovu. A to navzdory faktu, že zatímco televizi mají na vesnici téměř všichni, pak jen někteří mají doma počítač a sledují kritické sociální sítě. Česká televize jim naopak pravidelně zdůrazňuje, že není většího štěstí než Evropská unie a není lepšího rozhodnutí o pomoci Evropě než přijímat miliony ekonomických migrantů, kteří prý v čase našich důchodů nás budou živit. Tuto propagandu vede ČT stále a večer nášupem pod záminkou zpravodajské informace podsouvá ideologicky zabarvené komentáře, aby vesnický občan věděl, co má říkat, koho volit a koho velebit. Že to i přesto selhalo a Zeman vyhrál, je o to více s podivem. Tedy asi pro rektora, pro nás ostatní až tak nikoliv.

Nápravné tábory

Jeví se, že vzorem nápadu pro rektora Millera byly v principu zřejmě již odzkoušené „nápravně pracovní tábory“ zřízené totalitní mocí KSČ mezi lety 1949 až 1959. Důvody, pro které byly osoby do těchto táborů přikázány, jsou například: „stýká se s cizinou, jeho sestra je rakouskou státní příslušnicí, nemá kladný poměr ke zřízení, poslouchá cizí rozhlas, nesouhlasil se znárodněním, šířil nepravdivé zprávy, stýká se s reakcionáři, manželka byla proti znárodnění.“ Po dobu jejich umístění docházelo ke strádání vězňů, jejich ponižování, trápení a mučení vedoucí k absolutní degradaci lidských bytostí. (zdroj) Základem pro uplatnění tohoto útlaku bylo to, že pronásledovaní občané měli jiný názor, než oficiálně byl připuštěn. A měli strach z budoucnosti. Oprávněný.

Vymývání mozků v režii universit?

Voliči na severu Moravy a ve vesnicích dali většinově hlas Miloši Zemanovi. Na severní Moravě a na vesnici mnozí volící občané zjevně mají jiný názor než rektor Miller. V konečném důsledku se proto postoj Millera, který hodlá do těchto míst vypravovat jakási „nápravná komanda“, nápadně podobá praktikám vedoucím k pronásledování za uplatňování politických práv a svobod. Nic na tom nezmění formulace, že „jde o pomoc“. Nikdo z voličů jej o ni nežádá. Naopak, měli bychom všichni požadovat, aby vysoké školy nebyly zneužívány proti voličům, aby se rektoři nepletli do práv občanů a především aby nezneužívali ke svým politickým postojům a cílům studenty, kteří jsou v pozicích slabších a snadno zranitelných.

Postoj rektora Millera k voličům Miloše Zemana na severní Moravě je nepřijatelný.

A nejhorší na tom je, že obvykle cesta do pekel vede skrze dobrý úmysl, jenomže zde to na něj, vzdor rektorově slovní deklaraci, vůbec nevypadá.Byt 4+kk, Plzeň, 103 m2
Byt 4+kk, Plzeň, 103 m2

Klatovská třída, Plzeň - Jižní Předměstí
3 150 000 Kč


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.