27.1.2023 | Svátek má Ingrid


POLITIKA: Menšinově, ale čestně

26.8.2006

Velmi často se mě lidé ptají, proč uvažujeme o vytvoření menšinové vlády ODS. Chceme snad vládnout za každou cenu?

Jde nám jen o koryta? Vyměníme teplá místa za realizaci našeho programu? Opravdu hodláme znovu zklamat naše voliče?

Ano, na všechny tyto otázky odpovídám NE. Samozřejmě jsme šli do voleb se zcela jinou představou.

Vždyť která odpovědná politická strana by před volbami preferovala menšinové vládnutí, tedy něco z povahy věci evokující porážku a ztíženou možnost prosazovat svůj program. Záměrně teď vynechávám hodnocení ČSSD, která něco takového před volbami tvrdila, avšak pouze proto, aby zakryla potenciální skrytou koalici s nesystémovou stranou, s KSČM.

My jsme naopak jasně říkali, že preferujeme čestnou a otevřenou koalici se stranami programově blízkými, nikoliv kvůli obsazení postů a rozdělení křesel, ale právě pro možnost vítězně, chcete-li většinově, prosazovat svůj program. Tato trojkoalice však navzdory bezprecedentnímu volebnímu zisku mojí strany nedisponuje parlamentní většinou. V této situaci jsme trpělivě zkoumali a projednávali všechny možnosti čestného, nekorupčního ustavení vlády, která by náš vítězný program mohla prosazovat. Alespoň jeho podstatnou část. Proto jsme začali pracovat na programu menšinové vlády ODS, naši voliči nás totiž nevolili proto, abychom skončili v opozici a nechali vládnout strany ve volbách méně úspěšné či neúspěšné. Stejně tak nejsme s to sami prosadit předčasné volby, které logicky blokují opět ti, kteří ve volbách spíše neuspěli, a může se stát, že neuspějí znovu.

Pro naše voliče tak není snaha ustavit menšinovou vládu ničím jiným než dobrou zprávou. Ze zbývajících řešení je to jediné, které nebude znamenat pohrdání jejich hlasy a fatální zradu slibů, kterých se jim dostalo. Menšinová vláda by neznamenala porušení naší Smlouvy s občany České republiky. To považuji za klíčové a z toho neustoupím. Priority programového kompromisu, akceptovatelného i ČSSD a přijatelného minimálně pro voliče KDU-ČSL a Strany zelených, posuďte, prosím, sami.

1. Budeme důsledně bojovat proti korupci, nikdo nebude mít zaručenou beztrestnost, tabu nebudou ani aféry předchozích vlád. Dopracujeme nový občanský a obchodní zákoník. Provedeme reformu Policie České republiky směrem k vyšší efektivitě a lepšímu materiálnímu zabezpečení.

2. Zjednodušíme podmínky pro malé a střední podnikání, tím vytvoříme nová pracovní místa zejména na venkově a v menších městech. Zavedeme motivační systém adresné sociální podpory, zpružníme pracovní trh. Speciálními programy podpoříme zaměstnanost v regionech stižených strukturální nezaměstnaností. 3. Nehodláme narušit sociální smír. Rodinu a kvalitní citovou, kulturní i profesionální výchovu dětí podpoříme celým systémem opatření v oblasti daní, dávek, školství a zdravotní péče. Přístup ke kvalitnímu vzdělání nesmí být omezen majetkovými poměry rodičů. Za pomoci zdrojů Evropské unie během čtyř let zdvojnásobíme objem peněz do výzkumu a vývoje.

4. U penzijního systému provedeme nutnou úpravu průběžného systému financování s posílením motivace pojištěnců. Dobrovolný pilíř penzijního spoření změníme tak, aby více stimuloval k odpovědnému chování.

5. Dokončíme narovnání vztahů mezi státem a církvemi včetně smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem.

6. Nutnou reformou veřejných financí založíme na:

- snížení celkové daňové a odvodové zátěže pro všechny občany, živnostníky a podniky,

- uplatnění zásady jediné sazby daní (s výjimkami u DPH),

- ekologické daňové reformě v souladu s požadavky EU,

- důchodové reformě na základě zachování mezigenerační solidarity, zvýšení individuální odpovědnosti, podpory rodin s dětmi a dlouhodobé finanční rovnováhy systému, - reformě zdravotnictví postavené na posílení role pacienta při zachování solidarity v systému zdravotního pojištění,

- úpravě sociálního systému tak, aby práce za mzdu byla výhodnější než pobírání sociálních dávek.

7. Budeme pokračovat v procesu deregulace nájmů u nájemního bydlení včetně narovnání vztahu mezi pronajímateli a nájemci a přiměřených sociálních kompenzací.

8. Zajistíme kvalitní přípravu a důstojnou reprezentaci České republiky při českém předsednictví Evropské unie v roce 2009.

Myslím, že vláda prosazující výše uvedené priority může být důstojným a čestným výsledkem naší povolební patové situace. Nemusí se za ni stydět voliči žádné z demokratických stran a už vůbec ne voliči ODS. Její fungování a naplnění programu jsem připraven osobně garantovat.

MfD, 23. 8. 2006

předseda vlády České republiky