28.10.2021 | Den vzniku samostatného československého státu


POLITIKA: Když jednoocí vodí slepé za nos

16.6.2007

Aféra Jiřího Čunka zaměstnává naše media již od loňského listopadu. Pochopitelně. Předseda parlamentní politické strany je vyšetřován a obviňován z převzetí půlmilionového úplatku. Je nemožné, aby se věc nestala předmětem pozornosti jak bulváru, tak tzv. seriózních medií. Bylo by tomu stejně kdekoliv na světě, a v tom není na této aféře nic mimořádného. Co je mimořádné, je způsob, jakým je aféra presentována medii. Opět těmi bulvárními, i těmi „seriózními“. Už vlastně, jak dokazuje případ Čunek, mezi nimi neexistuje rozdíl. Jiná než bulvární media už nemáme. Novináře nezajímají fakta, zajímá je jen to, jak je informace, kterou podávají svým čtenářům, senzační, jak je „prodejná“.

Nejvyšší státní zastupitelství , resp. jeho Odbor trestního řízení, odejmulo věc Jiřího Čunka Okresnímu státnímu zastupitelství v Přerově a přikázalo ji Okresnímu státnímu zastupitelství v Jihlavě. Oposice okamžitě napadla rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství, obvinila vládu z ovlivňování rozhodnutí NSZ, obvinila paní Veseckou, nejvyšší státní zástupkyni, z rozhodování podle instrukcí vlády, žádala její odvolání, žádala rezignaci ministra spravedlnosti, ministra vnitra (proč ministra vnitra?) a nakonec celé vlády. Protože se nikdo ze zmíněných činitelů nerozhodl jejich výzev uposlechnout, iniciovala ČSSD a komunistická strana iniciovat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.

Media, stejně jako v Čunkově případě doposud, se ani nepokusila informovat své čtenáře o meritu věci. Dnes a denně v televizi, rozhlase a v tisku čteme, slyšíme a vidíme jediné – otázky premiérovi, ministrům, nejvyšší státní zástupkyni a Jiřímu Čunkovi. Premiér je dotazován, jak chce věc „řešit“. Že není v jeho pravomoci ji řešit jakkoliv, už novináře nezajímá. Nezajímá je, že teprve jeho vstup do věci, teprve jeho „řešení“ by bylo skutečným vměšováním se do trestního řízení, nezajímá je ani motivace a důkazy ČSSD pro jejich tvrzení. Jiří Paroubek a David Rath denně plní media prohlášeními o „skandálním jednání vlády“, plejáda poslanců ČSSD se střídá v interpelacích premiéra i ministrů, Vojtěch Filip a jeho komunisté chytře proklamují podporu své soudružské levicové oposiční straně, ačkoliv kupodivu ve sněmovně při interpelacích zůstávají ve svých lavicích. Je to chytré, nechtějí se ztrapnit, chtějí se vyhnout nepříjemným otázkám, vědí, že vláda nemůže jednat jinak, nechají své socialistické přátele střílet nesmyslná obvinění a čekají jen na hlasování o nedůvěře, ve kterém obě bratrské strany budou hlasovat jednotně. A novináři, „hlídací psi demokracie“, vrtí chvostem a vedeni vidinou ještě větších senzací poslušně papouškují Paroubkova obvinění. Že by se seznámili s fakty a zprostředkovali je svým čtenářům a divákům je ani nenapadne.

Důležité je sdělit čtenářům, že premiér a vláda dělá cosi skandálního a podezřelého, „stratégové ODS“, jak píše Ondřej Neff, „šlápli hodně vedle“.

Hodně vedle ale šlápl Ondřej Neff a všichni jeho kolegové, v novinách, rozhlase i v televizi. Šlápnutím vedle je kritika vládní koalice pro odmítání interference v otevřeném trestním případu a šlápnutím vedle je i pokus sociálních demokratů a komunistů přenést vyšetřovanou trestní věc Jiřího Čunka na půdu parlamentu.

Fakta jsou jednoduchá. Advokáti Jiřího Čunka podali Odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství stížnost, jejímž předmětem bylo porušení zákona během vyšetřování Čunkova případu. NSZ jejich stížnost uznalo za oprávněnou, a proto vyhovělo (i když jen zčásti) jejich žádosti o odejmutí věci Okresnímu státnímu zastupitelství a přikázalo věc jinam. Podrobnosti jsou vysvětleny v Tiskové zprávě Nejvyššího státního zastupitelství, která je veřejně přístupná na jeho stránkách.

Je to krátká tisková zpráva, jen čtyři odstavce, přesto ale nestála mediím za to, aby ji zprostředkovala svým čtenářům. Nestála jim ani za to, aby čtenáře informovala o jejím obsahu. Opět a opět spekulují o motivu rozhodnutí Renaty Vesecké, ačkoliv všichni novináři vědí, že to nebyla Vesecká, ale Trestní odbor NSZ, kdo rozhodl o předání věci z Přerova do Jihlavy a že odbor rozhodl na základě dvou konkrétních porušení zákona Okresním státním zastupitelstvím v Přerově.

Prvním z nich bylo to, že OSZ Přerov nebylo, od okamžiku kdy bylo zahájeno trestní stíhání, místně příslušné. Novináře nezajímá, zda náhodou tím, že OSZ Přerov jednalo od toho okamžiku v rozporu se zákonem, samo o sobě nezneplatnilo trestní stíhání. Pokud bude Jiří Čunek skutečně obžalován, chci vědět, jak se budou tvářit, až soud případ odloží. Budou pak spekulovat, zda OSZ Přerov postupovalo v rozporu se zákonem jen „náhodou“, nebo to bylo úmyslem od samého počátku? A budou spekulovat nad motivy státního zástupce Obsta?

Druhým porušením zákona byl postup policie, který OSZ Přerov přehlédlo. Je povinností dozorového státního zástupce dbát o procesní čistotu vyšetřování, a OSZ Přerov ve svém poslání selhalo. Senát vydal Jiřího Čunka trestnímu stíhání ve specifické věci. Policie ale vyšetřovala Jiřího Čunka a jeho aktivity pět let zpět, hledala, v rozporu se zákonem, zda se snad nedopustil nějaké nepravosti léta před tím, než skutek, ze kterého byl obviněn, měl údajně nastat. Vyšetřování policie dokonce rozšířila na všechny, kdo navštívili Senát toho dne, kdy se projednávalo jeho vydání - mezi mnoha jinými i autora tohoto článku. Proč, je nejasné, možná mne a ostatní návštěvníky Senátu policie podezřívá z podplacení senátorů, nebo snad z podílení se na onom údajném úplatku.

Že se naši novináři nezajímají o skutečnosti v případu Jiřího Čunka, je smutné. Ta zpráva NSZ není tak dlouhá, nebo nejasná, aby ji průměrný čtenář nemohl pochopit. Tady je:

Tisková zpráva NSZ Brno, 8.6.2007

Přikázání věci J. Čunka

Odbor trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství (OTŘ NSZ) přikázal věc Jiřího Čunka Okresnímu státnímu zastupitelství (OSZ) v Jihlavě. OTŘ NSZ tak rozhodl o žádosti obhájců J. Čunka, kteří navrhli odejmutí věci OSZ v Přerově a jejímu přikázání do Prahy. OTŘ NSZ shledal důvody pro odejmutí věci OSZ Přerov, ale nevyhověl žádosti na přikázání věci některému pražskému státnímu zastupitelství.

Ze zákona bylo původně příslušné k dozoru ve věci OSZ Vsetín. Rozhodnutím Krajského státního zastupitelství Ostrava z listopadu 2006 byla věc přikázána OSZ Přerov pro dobu policejního prověřování. Prověřování končí zahájením trestního stíhání, což se stalo v únoru 2007. Od té doby bylo stále ve věci činné OSZ Přerov, byť není ze zákona místně příslušné a nebyl mu tento dozor přikázán vyšším státním zastupitelstvím. To je v rozporu se zákonem.

OSZ Přerov dále nereagovalo na nestandardní postup policie při vyšetřování. Policejní orgány při vyšetřování nerespektovaly usnesení Senátu, kterým vydal senátora Jiřího Čunka k trestnímu stíhání.

OTŘ NSZ se nezabýval důkazní stránkou věci, což je záležitosí přislušného OSZ. Věcí OTŘ NSZ je jen posouzení důvodů k odejmutí a přikázání, odbor posuzoval věc výlučně z pohledu souladu se zákonem a odmítá komentáře o jiných důvodech rozhodnutí.

Novináři spekulují, proč případ neřešilo příslušné krajské SZ v Ostravě. Přitom přehlížejí, že i to selhalo v dozoru nad nezákonným jednáním svého podřízeného OSZ v Přerově. A vyšším stupněm, kterému podle zákona přísluší případ řešit, je Nejvyšší státní zastupitelství.

Na věci mě nejvíce mrzí, že dokonce i novinář, kterého jsem si vždy vážil, trestuhodným způsobem manipuluje své čtenáře. Ondřej Neff, vydavatel Neviditelného psa a komentátor Lidových novin, napsal článek nazvaný Trapné tance kolem Čunka. Dopuští se v něm tolika nepřesností a překročení hranice mezi omylem a úmyslným zkreslováním skutečnosti, že je skutečně těžké uvěřit, že si jich není vědom.

Pouští se například do firmy H a B Real. Bez jediného důkazu, dokonce bez jediné, byť i neprokázané indicie ve věci Jiřího Čunka. Dokonce bez spojení s případem Jiřího Čunka.

Píše:

“Tato firma se účastnila i obchodu s byty v Hranici na Moravě. Na serveru Hranice on-line například čteme svědectví "očitého svědka", podle něhož v komisionálním výběru koncem června 2004 to skončilo takto: 1. Aval z Valašského Meziříčí (6,9 milionu), 2. RK Sever, 3. H a B Real. Na témž serveru pak čteme: Prodejem bylo pověřeno sdružení firem H&B REAL, kom. spol a advokáti sdružení v Advokátní kanceláři Přerov JUDr. Karel Veverka, Mgr. Iva Derychová a JUDr. Marie Neulsová na základě schválených "Zásad prodeje bytového fondu z majetku města Hranic". No a pak čteme, že se byty již prodávají - přes tuto firmu. Také zajímavé. Dá se čekat, že podezření už této vládě z kabátu nikdo neodpáře a tanečky kolem parlamentního projednávání situaci jen zhoršují.”

Nejenže Ondřej Neff nepíše, proč je prodej bytů v Hranicích nějak relevantní pro případ údajné korupce v prodeji bytů ve Vsetíně, ale dokonce zjevně s úmyslem navodit dojem nějakého korupčního jednání, zcela skreslil informace svých zdrojů. Utajil čtenářům, že první výběrovou soutěž o prodej obecních bytů v Hranicích, ve které vyhrála firma Aval, zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - proto, že v rozporu se zákonem nebyla respektována kriteria, a že při tom nařídil, že musí být opakována podle původních kriterií.

Tu druhou soutěž firma H a B Real vyhrála. Nic podezřelého, nic zvláštního tedy není na tom, že “se byty již prodávají - přes tuto firmu”.

Zajímavé a podezřelé by bylo, kdyby tomu tak nebylo.

Že podezření už této vládě z kabátu již nikdo neodpáře, je smutné. Že se ale naši žurnalisté místo vyšetření aféry a poctivého informování čtenářů pokoušejí skandál vydupat z irelevantních, falešných a zavádějících idicií a informací, že se aktivně snaží vládě podezření na kabát připlácnout, a vydávají to za žurnalistiku, je tragické.Advantage Consulting, s.r.o.
BRUSIČ 3směny

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 25 000 - 45 000 Kč


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.