13.7.2020 | Svátek má MarkétaDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


POLITIKA: Kdo přijde na řadu po Rathovi?Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 21, poslední: 13.6.2012 8:31, přehled diskusí

I Rath byl jen kolečko v systému.:
Autor: J. Urban Datum: 13.6.2012 8:30

I když významné, rozhodně nahraditelné - a dokonce figurou, již si sám Rath za sebe vybral. Právě postoj středočeských sociálfašounů je zárukou, že se na zavedeném systému nebude nic měnit :-(

No kdo přijde? Zase nějaký socan, jako vždy!:
Autor: G. Zahradníček Datum: 12.6.2012 22:20

Jistě ne Vondra, Barták, Fulík, Kalosek, Bém, Rittig či jiný správný demokrat. :)))

Článek začíná větou: "Naprostá většina občanů si přeje, aby se změnily poměry, které vládnou několik posledních let".:
Autor: M. Bílý Datum: 12.6.2012 15:31

Jak to ale zařídit, aby se změnily? Odpověď je, podle mne,  jednoduchá ale smutná: nelze to zařídit!  Veškeré návrhy na zlepšení současného nedobrého stavu v našem státě jsou jen zbožná přání. Tak složitý, rozlehlý a špatně průhledný systém nelze v lidských silách upravit podle přání většiny občanů. Všechno to budou jen (vesměs náhodné) dílčí požadavky, jejichž regulační zásahy se, bohužel,ve svých účincích sčítají vektorově (takže se mohou i rušit). Jsou ovšem dvě řešení, která by vedla ke zlepšení špatného stavu, ale obě jsou pro většinu našich lidí nepřijatelná.

Jednak je možno nechat působit spontánní řád, který se osvědčil při budování lidské společnosti  v průběhu několika tisíciletí (jeho nevýhodou pro netrpělivé je pomalé působení, i když částečné urychlení v některých subsubsubsystémech lze dosáhnout).

Druhé řešení vychází z následujícího zjištění : systém dlouhodobě jednostranně  přeregulovaný je možno vrátit  do požadovaného stavu, když ho přeregulujeme na opačnou stranu a tam ho po určitou dobu ponecháme. Pouhé nastavení systému na požadované hodnoty je neúčinné, protože systém se setrvačností vrací do původního stavu. Je zřejmé, že v praxi se tento postup (má-li být dosaženo alepoň  částečně přijatelných výsledků) musí opírat o  násilné regulační zásahy základních parametrů společnosti. V praxi to byl Pinochetův postup v Chile. Jakkoliv byl kritizovaný, hospodářských výsledků dosáhl. Je zajímavé, že jeho stinné stránky nejvíce kritizovali ti, kteří mají násilí ve své ideologii a napáchali ho sdostatek. Však se pamatujeme.

I když se situací v našem státě toho moc neuděláme, je dobré se zamyslet, jak  slušně a rozumně v ní vegetovat.

Politiky řízená kleptokracie:
Autor: J. David Datum: 12.6.2012 14:09

Lid námezdný platí berně. Z berní by se mělo zajistit "bono publico". Ale jak. Jak v pohádce Pyšná princezna. Klasické přerozdělení berní systémem rádců. Pak výběrčí vyřvávají: Uhlíři, máš zaplaceno na příští rok? Co dodat. Pokud zmizí ročně 180 Mld. z berní do kapsářů politiků a osob jim spřízněných, není co dodat. Deficit SR by jinak nebyl. Církevní restituce, nic proti nim. Ale jak? Lesní porost ocením průměrnou cenou SLT v Kč/m2 a relevantními  lesnickými nástroji mohu stanovit, co tam hodnotově "vyroste" dle SLT. Možná jsem blbej, ale vychází mi to max. na 27 Kč/m2. Kde flanďáci sebrali skoro 45 Kč/m2? To jim snad byly sebrány pozemky s rezonančním dřívím, nebo co fara, to les a  cenné výřezy I. a II. sortimentační třídy. Jukněme do KN a položku "druh užívání". To je jako získat státní nemovitost v pronájmu do vlastnictví zákonem. Lhostejno, zdali pacht Josefa II., pozemkových reforem 1919, 1923, 1925, 1935 či 1947. Církve měli "holou prdel" z hlediska institutu vlastnictví. V roce 1935 získali finanční refundaci, finito. A je nemravností, co naši politici páchají, asi účelově. Religiosita klesá, ale církev, rsp. ŘKC tyje. K víře v Boha snad nepotřebuji preláta, který bude hřímat o pokušení z kazatelny bigotům a pak obtáhne ministranta v komži v sakristii. Berte to jako nadsázku. 

Rád se nechám poučit, zdali je pro kohokoliv přínosem ŘKC. Kdo chce, leze do kuřácké hospody, jiný leze do nekuřácké. Oba jsou věřící v Boha. A kdo je hříšník?

Re: Politiky řízená kleptokracie:
Autor: J. Urban Datum: 13.6.2012 8:31

Plně souhlasím.

Nemístný optimismus:
Autor: P. Schuh Datum: 12.6.2012 10:05

No plká se tu o mafiánech celých dvacet let. Dvacet let pořád něco policie vyšetřuje. Kolik lidí se však za tu dobu poslalo za katr ? A kolik lidí se pošle ? Věříte, že Rath skončí za katrem ?

Nevyhodou demokracie je to,:
Autor: F. Eliáš Datum: 12.6.2012 9:56

ze si lide nevladnou. Ze naleti ruznym medialnim žvástům a podvodnickým politikům. Jsme příliš důvěřiví. Právo volit by neměli mít lidé, kteří věří novinám.

pro pana holuba jeste jednou:
Autor: P. Jansky Datum: 12.6.2012 9:22

rath a dost

Rozjímání nad alibi:
Autor: P. Hlosta Datum: 12.6.2012 8:37

Z časů socialismu jsme si přinesli inklinování ke kolektivismu, které jako alibistické pojetí života velmi vyhovuje převážné části populace. I děti rozené po revoluci byly vychovány ve stejném duchu, jako jejich rodiče. Proto je i dnes po tolika letech důvěra voličů s nejnižší sociální úrovní vůči lídrům levicových stran, odkud znějí ony kolektivistické ideály, které tak krásně dávají alibi pro neúspěšnost v životě. Vždyť kolektiv je povinen jednotlivce podržet a jednotlivec nemusí podávat ani patřičný výkon, protože je v anonymitě, tedy v kolektivu.

Tedy kolektiv se dá náramně zneužívat k osobnímu růstu jedinců, kteří mají filipa. Od státních a obecních úředníků se už ani nečeká osobní odpovědnost za jejich rozhodnutí. Vždyť kolektiv rozhoduje a ne jedinec. Nejrůznější poradci, komise, čítají kolektivy několika sdružených dalších kolektivů a poslední podpis tzv. odpovědného je jen formalita, protože odpovědný přeci nemůže činit jinak, než jak radili poradci a komise doporučila.

Stejné je to s politikou, kde vrcholní lídři jsou kryti zdola množstvím soudruhů a soudružek, bratří a sester, dam a pánů, či jak se těmto jedincům v kolektivech stran říká. Navíc mají krytí od důvěru poskytujících voličů, kteří akceptovali sliby, ač jejich splnění bylo nemožné, či neekonomické. Tedy alibi nadruhou. To se to potom pracuje v klientelistickém kroužku odpovědných bez odpovědnosti a navíc, kde není soudce... No a prašule se jen sypou.

Tam dole u plebse? Tam je to s kolektivismem málo výdělečné pro jedince, ale hrozně drahé pro kolektiv občanů státu. Občané holdující kolektivismu nadávají o překot na ty zloděje zlodějské a sami užívají alibi kolektivu tzv. sociálně slabých. Ne líných, ne hloupých a nevzdělaných, ne nemocných a invalidních, ne mizerně spekulujících na zbohatnutí atd., ale SOCIÁLNĚ SLABÝCH! To je parádní kolektivní alibi, protože přeci všichni v něm bez rozdílu jsme chudáci, kteří jsou těmi nahoře drceni.

Slabá hrstka bez alibi kolektivu to tu neufinancuje!

Pane Hlosto,:
Autor: E. Heusinger Datum: 12.6.2012 10:03

znám plno lidí s nízkým IQ, kteří tvrdí, že sockomouše volit nebudou a budou volit jedině ODS.

Tož tak.

Re: Pane Hlosto,:
Autor: M. Martin Datum: 12.6.2012 11:38

Já to vidím i naopak.

Re: Pane Hlosto,:
Autor: J. Jurax Datum: 12.6.2012 21:14

Hm - a Vy budete zajisté též volit ODS :-)

Re: Rozjímání nad alibi:
Autor: T. Marek Datum: 12.6.2012 19:01

Zneužít se dá úplně všechno. Soudruh Husák si kdysi postěžoval, že kapitalisti zneužívají našich nedostatků proti nám.. I to bylo možné říct.  Pravdou je, že zejména demokracie je zranitelná pro zneužívání. To proto, že kromě zákonitostí kapitálových (majetkových) nutně potřebuje mít živé zákonitosti etické (slušnost a odpovědnost). Bez toho to prostě nejde. Otázka zní - jak se lidé mohou houfně stávat slušnými? Buď zevnitř nebo tlakem zvenčí. Zevnitř - to musí začít každý sám od sebe. Zvenčí - to znamená bát se, ale koho? Aby to byla i potom demokracie, musí se ti co rozhodují bát lidu (národa). To ale vyžaduje pěstování občanské společnosti, vzájemně se vychovávat vytvářet si skupinové až celospolečenské kodexy jednání. Proto také pan Klaus v devadesátých letech tolik brojil proti působení spolků a "jiných nátlakových skupin". Nyní holt sklízíme, co jsme po pádu režimu sami zaseli, resp. připustili, aby zaseli jiní.

Trocha inspirace ::
Autor: A. Bocek Datum: 12.6.2012 7:27

Kraj Ústí nad Labem z ROP loni vybudoval 27 kilometrů cyklostezek za

382 mil. Kč (14,148 mili. za každý kilometr ) . Jako dlouholetý cyklista vím , že

na cyklostezku postačí vyštěrkovaná cesta s několika odvodňovacími

propustěmi - postavenými na lesních cestách. Odhaduji cenu těchto prací na 0,5 mil Kč /km. Jak to vypadá v ostatních ROPkách ?

TGM znal své Pappenheimské dobře,:
Autor: P. Pavlovský Datum: 12.6.2012 7:14

když požadoval "nebát se a nekrást!"

Ze státního se samozřejmě kradlo již za První republiky (např. tzv. lihová aféra), obě totality  povýšily loupež na princip a uzákonili ji - arizace, zestátňování, pozemková reforma, vyvlastňování, zabírání majetku všech obětí režimu i jejich příbuzných, zabírání majetku exulantů, měnová reforma atd.

Od Listopadu je, bohu dík, u nás krádež už zase nezákonná. Přesto se zde rozbujela kleptokracie, jaká nemá obdoby od Sámovy říše. Prvně to vybublalo v souvislosti s tzv. Sarajevským atentátem, ale V. Klausovi se to podařilo zamést, mj. proto, že i ti, co věděli, nepověděli (Zieleniec), jakkoli třeba sami nekradli.

České ozkrádání veřejných prostředků je dvojího druhu: pro sebe a pro politickou stranu (možno kombinovat). Kauza D.Ratha začala jako případ první, ale obviněný již ve svém sněmovním projevu - který zajisté vejde do českých dějin - naznačil, že jde i o ten druhý.

Koudel začala hořet ČSSD. Rozhodující pro další vývoj naší republiky bude ale moment, až začne hořet i ODS

Re: TGM znal své Pappenheimské dobře,:
Autor: G. Zahradníček Datum: 12.6.2012 22:22

TGM také kradl. :)))

Hezky napsáno, ale ....:
Autor: J. Blažek Datum: 12.6.2012 7:06

..... co stane dál? Nic! Kubice a tzv. nezávislé soudy nepřipustí, aby nějakým kmotrům z ODS byl zkřživen vlas, natožpak aby byli za machinace zavřeni!

Re: Hezky napsáno, ale ... Také jste to napsal hezky, pane Blažku (07:06) ale co byste s tím udělal?:
Autor: M. Bílý Datum: 12.6.2012 17:54

Hezky napsáno, ale .....:
Autor: J. Blažek Datum: 12.6.2012 7:04

proč optimismus:
Autor: T. Marek Datum: 12.6.2012 6:54

Staré přísloví říká "odstraň příčinu, odstraníš důsledek". nedojde-li k systémovým změnám, tak se za jednoho podvodníka najdou dva noví, jen se naučí své kejkle dělat důkladněji a opatrněji. Doteď mohli postupovat celkem bezstarostně a ještě provokovat okolí svými majetkovými (i jinými) poměry. Poučí se a budou více ve skrytu. To vše tu už bylo mnohokrát a stačí se jen podívat do historie. Čím začít? Třeba tím, že politické strany nebudou moci přijímat zdrojově neprověřené dary, že soudní řízení nebudou trvat i více než 10 let, že osoby v mocenských funkcích budou vystaveny zvýšeným trestům, že nebude stačit, aby politik tvrdil, že neporušil zákony, ale že bude vázán etickým kodexem pod hrozbou vyloučení z politického života. A také, že zmizí absurdity typu neodvolatelnosti poslance, který je obviněn (posléze třeba i iodsouzen)...... neměli by snad být ti, co řídí stát (kraj, město) vzorem poctivosti  a kvality práce????

Nekolik poslednich let??:
Autor: P. Sulc Datum: 12.6.2012 4:43

Rikate dvaceti letum "nekolik let" ?