8.3.2021 | Svátek má Gabriela


POLITIKA: Jak zastupitelstvo města jednalo o rozpočtu

8.3.2006

Nevím, co mě to napadlo, ale rozhodl jsem se jít na veřejné zasedání zastupitelstva města (ZM), které projednávalo mimo jiné též rozpočet na další rok. Přihlásil jsem se do rozpravy - jako jediný přítomný obyčejný občan. Ještě než jsem dostal slovo, vstoupil do jednání jeden zastupitel s tím, že je nutné dodržovat jednací řád ZM a ten dovoluje občanům mluvit pouze dvakrát k témuž bodu jednání, a to ještě jen v maximální délce tří minut. Podle něj bych tedy mohl k rozpočtu, který měl přes dvě stě položek, hovořit pouze ke dvěma z nich. Starosta ovšem připomněl, že občan má právo se k rozpočtu vyjadřovat bez předběžného souhlasu ZM a není omezen počtem připomínek (dodatečně mu děkuji). Bohužel tuto velmi důležitou informaci neví přibližně 90% občanů! Úvodem svého vystoupení jsem měl poznámky k rozpočtu obecně: Dělení na příjmy a výdaje jsem navrhoval doplnit dělením dle rozpočtových skupin, aby bylo jasně vidět, jak která hospodaří. Dále rozpočet předkládat v co nejsrozumitelnější podobě pro občany a doplnit jej informacemi o plnění rozpočtu minulého.

V příjmové oblasti jsem upozornil na předpokládaný růst hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2006 minimálně o čtyři procenta a z toho plynoucí vyšší výběr daní od právnických osob o 220 tisíc. Podobně i příjmy z daně z přidané hodnoty (DPH) by měly být o 350 tisíc vyšší, což dělá v souhrnu plus 570 tisíc. Tyto peníze jsem navrhoval použít na řešení problematiky životního prostředí (trvale překročených imisí oxidů dusíku = NOx , poletavého prachu a dalších škodlivin v ovzduší podél hlavní silnice ve městě) v částce 200 tisíc. Dále jsem navrhoval, vzhledem k letošnímu průběhu zimy, navýšit částku na zimní údržbu o 230 tisíc. Potom 20 tisíc na nejnutnější opravy fasády budovy městského úřadu (kulturní památka) a 20 tisíc na nezbytné vnější nátěry dřevěných konstrukcí dalšího památkově chráněného objektu.

Poté jsem obracel stránky v tištěné podobě rozpočtu a na několik vteřin zmlknul, čehož hbitě využil další zastupitel k návrhu, abych již skončil, že nejsem na jednání připraven. Další zastupitel mě při této příležitosti ihned zkritizoval za to, že jsem své připomínky nepředložil o 14 dnů dříve v písemné podobě radě města a finančnímu výboru (což ovšem nebyla má povinnost). Kupodivu neprojevil radost z iniciativy občana, ale spíše to vypadalo tak, že se cítí být občanem obtěžován a dokonce nucen i o jeho návrzích přemýšlet! Po tomto přerušení jsem si přece jen dovolil pokračovat ještě v několika návrzích..

Reakce byla jednoznačná: někteří zastupitelé začali demonstrativně odcházet z jednacího sálu. Ze dvanácti zastupitelů zůstali pouze tři a pan předsedající. Reagoval jsem na to slovy: “Jó, to před volbami, to si zastupitelé občana jinak váží. Ale tedˇ o jeho názory nestojí.“ Věta se kupodivu neminula účinkem. Jeden ze zastupitelů se dokonce vrátil.

Na závěr se o mých návrzích hlasovalo. Nikoliv o jednotlivých návrzích, jak bývá zvykem, ale o všech najednou. Možná proto, aby se zbytečně neztrácel čas. Po jednání bylo totiž pro zastupitele připraveno rozloučení se starým rokem v jedné z místních hospůdek. Pro zařazení mých připomínek do rozpočtu města hlasoval jeden zastupitel, sedm se zdrželo hlasování a čtyři byli proti. Tím mé návrhy všechny najednou neprošly. A to i přesto, že by městu přinesly úspory v rozpočtu ve výši 100 tis. korun a výdaje by byly využity na nutné akce.

Za rok, budu-li zdráv, při smyslech a vezmu–li si prášky na uklidnění, se pokusím znovu o nemožné – o připomínky k rozpočtu. Vy byste se snad po těchto zkušenostech nechali otrávit? To snad ne!

Zkušenost: Někteří lidé, kteří jsou zvoleni do zastupitelstev, se pak přes noc stávají (dle svého mínění) odborníky na všechno a názory těch „hlupáků“, kteří je volili, je přestanou zajímat.

www.joukl.cz
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.