22.10.2021 | Svátek má Sabina


POLITIKA: Jak dál, Česká republiko?

15.12.2006

Ne, nelekejte se, nestal se ze mne megaloman, který chce poručit větru, dešti a poslat někam Českou republiku. To jsem jen převzal název textu z Práva, napsaného slovutným dr. Rathem a nazvaným s jeho příslovečnou skromností. U osoby, která ani nedovedla připravit svůj nejdůležitější zákon, aby nebyl v rozporu s ústavou, mě nijak nepřekvapuje, že se cítí povolán k tomu, aby určoval směr celé republice (obvykle je totiž sebedůvěra jedince v nepřímé úměře k inteligenci a jeho schopnostem).

Ale dost legrace, zkusme se podívat, jakou skvělou léčbu chce ordinovat náš všehoznalec. Nejdříve pochválí růst HDP, ke kterému došlo hned po odchodu ČSSD ze scény, ale radost mu kalí dvě věci (jen dvě, šťastný to člověk). První, že díky nezodpovědnému přístupu ministra Tlustého vznikl problém s neplněním maastrichtského kritéria (však víme, že Rath už něco pochytil od svého kolegy právníka Sobotky, ani nedoufám, že by psal o větším rozhazovaní státu než příjmy dovolují), a druhý, že jakási makroekonomická čísla se mu neodrážejí přímo úměrně na růstu životní úrovně většiny českých občanů.

Tlustý je nezodpovědný populista - navrhl prý snížení růstu spotřebních daní na tabák. Někdo by si hnedka mohl myslet že Tlustý snižuje spotřební daně a mohl by ho mít rád. Ale ne, nebojte milí kuřáci, ani Tlustý to s vámi nemyslí dobře. Sice není takový pes, jak by chtěl být Rath, ale jistě jen kvůli tomu, že když stoupne daň nad určitou hodnotu, tak se vyplatí okrádat stát na nezdaňovaném tabáku (možná Rathovi křivdíme, třeba nechce, aby kuřáci zaplatili za pastelkovné, třeba jen má nějaké známé obchodníky s nezdaněným tabákem).

Ale vraťme se k druhému rmoucení. Je jasné, že ani lékař takového kalibru jako je pan Rath nemůže znát vše, v jeho případě třeba matematiku. Protože pokud tvrdí, že se „ekonomický zázrak“ České republiky neprojevuje přímo úměrně, tedy se projevuje nepřímo úměrně na růstu životní úrovně většiny obyvatel, tak vlastně tvrdí, že čím se daří republice lépe, tím hůře se mají jeho obyvatelé. Ale takovou blbost snad nevymyslel. Doufejme, že chtěl říci, že většina se nemá lépe, pouze jakási menšina se má lépe. Nicméně, ani v tomto případě ho nemůžeme potěšit, je to též blábol. Většina se má lépe, protože nejen že roste průměrný plat, ale roste i plat odpovídající mediánu. Dále v článku uvádí, že ti z nás, kteří mají nižší mzdy, tak nemají šanci se dožít doby, kdy dosáhnou toho, jak by se měli na Západě. Je jasné, že ne každý dosáhne takového příjmu jako pan poslanec, ale mohu jej ubezpečit, že ani ti lépe placení z nás se asi nedožijí stejných platů jako kolegové západněji. Kdyby mezi námi nebyla znalostní bariéra v matematice, tak bych se mu pokusil vysvětlit, že pokud náš dělník bere jen polovinu toho co západní dělník, tak špičkový vědec nebo generální ředitel bere jen třetinu toho, co by mohl brát na západě.

Bohužel, pokud budeme číst článek v Právu dál, tak můžeme zkonstatovat, že pan Rath ví o matematice asi tolik jako o Maďarsku. Možná ani neví, že tam mají horní sazbu DPH mnohem vyšší než u nás a totéž platí o sazbách daně z příjmů fyzických osob. A rovnou daň tam nikdy nezavedli. Pokud však vyvodí, že se nedá odhadnou výsledek snížení daní podle příruček, tak smutně dojdeme k závěru, že mezi obory, které ještě dostatečně neprozkoumal, musíme přiřadit i ekonomii. Obávám se, že bychom se od něj brzy dozvěděli, že vysoká životní úroveň v USA je dána jejich sociálními ohledy a jejich mzdovým rovnostářstvím.

Ocituji doslova jeho další otázku: „Je skutečně naším cílem společnost s vysokou mírou skupinové nenávisti vyvolané hlubokými sociálními rozdíly mezi většinou a elitní nepočetnou menšinou?“. Možná že doktor by snad mohl umět latinsky, ale elita (z latinského eligere = vyvolit) znamená, že těžko dosáhne toho, aby elita byla většinou. Stejně tak pokud se domnívá, že dnes, po téměř desetiletí vlády socdem, milují ti méně úspěšní ty schopné, tak asi nikdy neviděl jak vypadá vůz některého ze svých úspěšnějších kolegů, když jej zaparkuje v noci někde na sídlišti nebo dělnické kolonii. A nevole proti Romům je dle něj asi dána tím, že jsou tak nechutně bohatí a úspěšní.

Ke konci svého duševního porodu se autor dostává též ke svým doporučením. Lidé jásejte, blahobyt na obzoru! Stačí biotechnologická centra, internet a výroba léků. Ne, není třeba pracovat usilovně, ne, není třeba více studovat ani není třeba si utáhnout opasky, aby se zaplatily dluhy, my máme kouzelné a nebolavé řešení z dílny pana Ratha. Prý máme být, dle něj, tou nejštědřejší zemí v Evropě! Na závěr jeho článku však přichází skutečná perla - Čínu pokládá za příklad nehumánní kapitalistické země.

Zkrátka, pokud je pan poslanec Rath tak široko duševně rozchodný muž, jak to předvedl v tomto článku, tak děkujme prozřetelnosti, že nyní již není ministr a jen relativně neškodný poslanec. Ale chtěl bych ho poprosit, aby publikoval co možná nejčastěji. Za prvé je zábava to číst a za druhé, kdyby mlčel, tak bychom si mohli myslet, že to, tiše zadumán, mlčí mudrc.Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.