20.9.2021 | Svátek má Oleg


POLITIKA: Hledám job, zn. green

21.6.2010

K tradičním barvám límečků, modrým a bílým, by se nám měly v blízké budoucnosti přidat i límečky nové barvy – zelené. Ptáte se, co přesně by měly zelené límečky dělat? To doposud nikdo zcela přesně neví. Jedno je však jisté již dnes, tzv. „green jobs“ – tedy zelená (jakýmsi způsobem ekologicky orientovaná) pracovní místa – se budou těšit značné podpoře ze strany mnoha vlád i jiných organizací. Politici slibují, že „vytvoří“ spoustu nových green jobs a současně, že „ozelení“ stávající (dle jejich názoru zřejmě z módy vyšlé) „brown jobs“. Například prezident Obama oznámil, že během následujících 10 let vydá jeho administrativa 150 miliard dolarů na vytvoření 5 milionů zelených pracovních míst.

Co bychom si tedy měli, alespoň rámcově, pod tímto pojmem představit? Phil Angelides, demokrat, který v roce 2006 kandidoval na guvernéra státu Kalifornie, říká, že green job musí splňovat následující: „Zelený límeček“ musí dostávat přiměřenou mzdu a další benefity, aby to bohatě vystačilo na uživení rodiny, musí být součástí určitého kariérního žebříčku a jeho výsledkem musí být snižování objemu odpadů, redukce znečistění a zlepšení kvality životního prostředí.

Další definice, tentokrát podle UNEPu, programu OSN pro životní prostředí, zní takto: Green job je práce v zemědělství, zpracovatelském průmyslu, výzkumu a vývoji, administrativě nebo službách, které podstatně přispívají k ochraně nebo zvyšování kvality životního prostředí. Zejména, ne však výhradně, se jedná o taková pracovní místa, která chrání ekosystémy a biodiverzitu, snižují nároky na elektřinu, materiálovou náročnost a spotřebu vody skrze vysoce efektivní strategie, přispívají ke snižování uhlíkové náročnosti ekonomiky a minimalizují tvorbu všech forem odpadů a znečištění.

Možná to vypadá, že definice není v tomto případě zase až tak důležitá. Ona má však mnohem větší význam, než se může na první pohled jevit. Dá se totiž s velmi vysokou pravděpodobností blížící se jistotě očekávat (a bylo to mnohokrát zmíněno – např. právě prezidentem Obamou), že na podporu těchto míst půjde z kapsy státu ohromné množství finančních prostředků. Tímto způsobem tedy zcela jistě dojde k určité změně struktury našich ekonomik – namísto pracovních míst, která byla vytvořena trhem a společností z toho důvodu, že byla životaschopná a společnost je považovala za užitečná a prospěšná, přijdou na řadu místa jiná - preferovaná. Jednoduše nastoupí „skupina moudrých“ a rozhodne, jaká místa jsou podle nich důležitá a dostatečně „zelená“ a těmto poskytnou podporu, o které se jiným může jenom zdát. To však zavání přinejmenším sociálním inženýrstvím.

Logicky, jak bylo mnohokrát dokázáno, se bude jednat o hru s přinejlepším nulovým součtem (pokud bychom ovšem byli velcí optimisté), kde na straně jedné vzniknou uměle stimulované pracovní pozice a na straně druhé množství jiných pozic zanikne. Spíše ale můžeme očekávat, že se bude jednat o mnohem horší výsledek než „pouze“ o hru s nulovým součtem. Tomuto závěru napovídá i nedávná studie zpracovaná Univerzitou krále Juana Carlose v Madridu, která došla k závěru, že jedno podpořené, tzv. zelené pracovní místo vedlo ke zničení 2,2 jiných míst španělského hospodářství. Dále – z takovýchto deseti míst mělo jen jedno trvalý charakter a bylo na ně potřeba vynaložit téměř 800 tisíc dolarů, což nám jasně ukazuje, že se jednalo o místa, která společností nebyla vnímána jako užitečná a prospěšná.

Mnoho amerických médií se teď právem obává, že pokud dojde k naplnění záměrů prezidenta Obamy, pak může americká ekonomika počítat s obdobným scénářem. Vzhledem k tomu, že toto „hnutí“ začíná nabírat na síle i v Evropě, pak se máme na co těšit. S příkladem nemusíme v České republice chodit vůbec daleko. Všichni velmi dobře znají notoricky známé problémy s podporou fotovoltaických elektráren, které se v důsledku nastavení parametrů zákona jaksi vymkly kontrole, na což budou v nejbližších 20 letech doplácet všichni čeští spotřebitelé elektřiny. Přitom čistě z pohledu podpůrců green jobs se jedná o úspěch, protože byl naplněn jejich cíl – nová místa v oblasti fotovoltaiky se dají charakterizovat jakožto „zelená“, jelikož se jedná o obnovitelný zdroj energie a pro majitele těchto zařízení představují minimálně splnění onoho výše zmíněného požadavku Phila Angelidese – aby zeleným límečkům zajistily to, že bezpečně uživí rodinu. V tomto ohledu se to daří skutečně výborně. Co na tom, že je chtě nechtě musí dotovat všichni spotřebitelé elektřiny.

Pokud by se mohly všechny green jobs těšit podobné finanční podpoře a přímo luxusním podmínkám, pak se dá očekávat boom inzerátů, v nichž budou uchazeči o zaměstnání oznamovat, že hledají job, zn. nejlépe „green“.

Centrum pro studium konkurence, Lliberální institutAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.