2.4.2023 | Svátek má Erika


POLITIKA: Hezké zprávy

2.11.2021

První hezkou zprávou je, že průměrná mzda v ČR se v roce 2022 zvýší o 9,8 %. Stejným tempem se zvýší i odvody na sociální zabezpečení. S vyšší mzdou porostou i nově vyměřené důchody. Celkem se však počítá s nárůstem průměrného starobního důchodu jen o 505 Kč, což je asi 3 %. Valná část vyšších odvodů tak ve fondu sociálního zabezpečení zůstane a o budoucí důchody je postaráno.

Tlak vlády na mzdy měl tedy úspěch až překvapivě vysoký. Rezervy samozřejmě jsou, především v zahraničních pracovnících. Pokud jim vláda víc otevře dveře, příspěvek do fondů dále poroste. A samozřejmě se i zvýší výkon národního hospodářství, protože pracovníci jsou jeho nejhorším úzkým hrdlem. Tím nechci naznačovat, že by mzdy neměly dál růst. Panický křik zaměstnavatelů berme s rezervou. Lukrativita podnikání je u nás stále třikrát vyšší než v Německu či Španělsku a hlavním důvodem jsou ubohé mzdy.

Nová vláda bude mít dost starostí s celosvětovou recesí vyvolanou strukturálními poruchami, za něž do jisté míry může covid, ovšem také zelený alarmismus. Vedle toho by měla zahájit tvrdý zápas s EU o zelený úděl a energetickou politiku. To jsou dvě zásadní témata, na nichž může obstát nebo shořet. Zatím se pětikoalice bohužel věnuje parlamentním hrátkám, pláči nad veřejným dluhem (který je téměř nejnižší v Evropě) a slibování důchodové reformy. Nuže, důchodovou reformu už Babiš vyřešil tlakem na mzdy. Bude-li však pětikoalice lpět na kalouskovském „šetřit, šetřit, šetřit“, všechno zvorá. Její prohlášení, že ošetří hlavně výdajovou stránku rozpočtu, nevěstí nic dobrého. (Šetření zatím vypadá tak, že senát ovládaný pětikoalicí odmítl zmrazení příjmů zákonodárců, navrhuje se zvýšení počtu ministrů, ba i parlamentních výborů…)

Druhou zprávou je, že Světová meteorologická organizace oznámila, že loni poklesly emise CO2 o 5,6 procent, a přesto došlo k nárůstu koncentrace CO2 v atmosféře o 2,5 ppm (a také došlo ke zvýšení koncentrací metanu a kysličníku dusičitého). Čili i když přísun CO2 do vzduchu lidskou činností slábl, koncentrace klidně rostla. To potvrzuje, že obsah CO2 ve vzduchu je řízen silným přírodním mechanismem, který naprosto eliminuje vliv antropogenních emisí. Jde především o rovnováhu CO2 na rozhraní voda – vzduch: s rostoucí teplotou se CO2 stěhuje z moře do atmosféry a naopak.

V Glasgowě se koná světová konference o klimatu. Najde se tam nový Galileo, který tuhle zprávu přednese? Asi by ho upálili.