Neviditelný pes

POLITIKA: Generální zkouška na komunistický převrat

20.10.2012

Rozsudkem č. 2 BvC 3/07, 2 BvC 4/07 ze dne 3.3.2009 Ústavní soud SRN v Karlsruhe rozhodl, že výsledek voleb v roce 2005 do Spolkového sněmu byl způsobem počítačového zpracování zpochybněn a počítače ve volbách zakázal.

Ústavní soud v Brně neposkytl voličům České republiky stejnou ústavně konformní právní jistotu volebního práva zákazem počítačů ve volbách, jako občanům SRN Ústavní soud v Karlsruhe.

Mojí ústavní stížnost ze dne 26.5.2010, kterou jsem před volbami v květnu 2010 Ústavní soud v Brně žádal, aby podle německého vzoru zakázal ve volbách počítače, a kterou jsem dne 28.5.2010 emailoval médiím, Ústavní soud po sněmovních volbách zamítl.

Díky rozhodnutí Ústavního soudu se následující obecné a senátní volby v říjnu 2010 konaly opět "standardně" podle "průzkumů veřejného mínění". S pořadím politických stran podle "financování" volební kampaně. V duchu tradice, kdo si kolik zaplatí, tolik dostane.

Ve sněmovních volbách v květnu 2010 stačil pouhý psychologický účinek samotné mediální zprávy po prvním volebním dnu dne 28.5.2010 navečer, že Ústavní soud jedná o ústavní stížnosti, která se domáhá zákazu počítačů ve volbách podle německého vzoru. Tým statistiků vedeným Ladislavem Pištorou znejistěl.

Ústavní stížnost, která se domáhá zákazu počítačů ve volbách, ve volebním scénáři nebyla. V "průzkumech veřejného mínění" se s takovou ústavní stížností zřejmě nepočítalo.

V nastalém zmatku Ladislav Pištora novinářům bezelstně vyjevil, že pokud by ústavní stížnosti, která se domáhá zákazu počítačů ve volbách mělo být vyhověno, zpochybnilo by to výsledky voleb od roku 1990. Měl pravdu.

Stačil ale psychologický účinek samotné nečekané mediální zprávy o ústavní stížnosti, která se domáhá zákazu počítačů ve volbách, aby se sněmovní volby v květnu 2010 staly v historii České republiky prvními a dosud jedinými volbami, ve kterých byly fyzicky přepočítány počítačově zpracované výsledky hlasů odevzdaných ve volbách. Výsledky byly zpracovávány neobvykle dlouho.

A volební zázrak byl na světě. S největším rozdílem mezi "průzkumy veřejného mínění" a výsledky voleb v historii České republiky. S největší parlamentní většinou vládní koalice v historii České republiky. S rezignací předsedy nejsilnější opoziční strany ČSSD Paroubka, který podle "průzkumů" měl sestavit vládu s KSČ(M). Výsledek voleb Paroubka vyvedl natolik z míry, že rezignoval.

Na to vše stačila pouhá mediální zpráva, že se na Ústavním soudu jedná o zákazu počítačů ve volbách. Jaký účinek by musel mít samotný zákaz počítačů ve volbách?

Co práce "nezávislým" médiím dalo, než od května 2010 přesvědčila voliče, že pokud volí jinak, než určují "průzkumy", volí zločince nebo gaunery, a jejich svobodná vůle ve volbách je proto zločinná. Jinak řečeno, nepřekážejte voliči svými hlasy "průzkumům".

Do úmrtí desítek lidí chyběly důkazy o podvodech s falšováním alkoholu. Do fyzického přepočítání počítačově zpracovaných výsledků hlasů odevzdaných ve sněmovních volbách v květnu 2010 chyběl důkaz, že jako téměř všechno v České republice jsou i "průzkumy veřejného mínění" falšovány.

Už přes měsíc má ministr vnitra Kubice rozsudek Ústavního soudu SRN v Karlsruhe č. 2 BvC 3/07, 2 BvC 4/07 ze dne 3.3.2009. S mojí výzvou, aby plnil ústavní povinnost, a zabránil korupčnímu jednání hrozbou zfalšování výsledků krajských a senátních voleb zákazem počítačů ve volbách. Ministr dosud nereagoval.

Zato reagoval Český statistický úřad. Namísto zákazu počítačů změnil program na zpracování výsledků voleb, aby je urychlil. Má vyšší rychlost zpracování usnadnit zahlazení způsobu, jakým budou výsledky voleb zpracovány? Urychlením zpracování znemožnit prověření výsledků voleb? S fyzickým přepočítáním počítačově zpracovaných výsledků hlasů odevzdaných ve volbách Český statistický úřad, ani Ministerstvo vnitra nepočítá.

Pokud výsledek voleb v r. 2005 do Spolkového sněmu byl podle rozsudku č. 2 BvC 3/07, 2 BvC 4/07 ze dne 3.3.2009 Ústavního soudu v právním státě SRN zfalšován, stalo se tak v zájmu Ruska na Nord-Streamu.

V zájmu Ruska na Temelínu (českou cestou) byl už "odkloněn" ministr Kocourek z vlády. Před příjezdem Putinova emisara Žukova k jednání o Temelínu byl poslušně vyměněn za ministra Kubu. Ten důvěru Putina, že ruský Temelín prosadí, podle toho má.

V zájmu Ruska jsou v České republice falšovány průzkumy "veřejného mínění" od r. 1990.

Skupina států proti korupci GRECO varovala dne 29.4.2011 nikoliv jen českou, ale světovou veřejnost před netransparentním financováním českých politických stran. Jinak řečeno, už i GRECO podezírá české politické strany z napojení na organizovaný zločin.

Základem všech podvodů jsou podvody ve volbách. Zfalšované výsledky voleb umožňují rozvrat ústavního zřízení vydávat občanům za důsledek jejich vůle. Vůle voličů ve volbách. Co chcete? Sami jste si "své reprezentanty" zvolili!

Hlavním hříchem koaliční vlády v očích těch, kdo stojí v pozadí úsilí o její pád je, že není komunistická. Ve skutečnosti, je hlavní chybou vlády, že není schopna účinně čelit tajně státem organizovanému zločinu.

Hlavní záměr těch, kdo už dva roky připravují pád koaliční vlády, je přepsat výsledky sněmovních voleb v květnu 2010 počítačovým zfalšováním výsledků mimořádných voleb.

Vládu neschopnou účinně čelit tajně státem organizovanému zločinu vyměnit za vládu vládnoucí organizovaným zločinem.

Bez ohledu na výsledek současných krajských a senátních voleb, do zákazu počítačů ve volbách jsou tyto volby jen generální zkouškou na připravovaný komunistický převrat počítačovým zfalšováním výsledků mimořádných sněmovních voleb po pádu koaliční vlády.

Výsledek sněmovních voleb v květnu 2010 je důkazem, že do zákazu počítačů ve volbách nelze žádným počítačově zpracovaným výsledkům voleb v České republice věřit.

Do zákazu počítačů ve volbách nejsou a nebudou vyhlašované výsledky voleb nic jiného než mediálním politickým šoubyznysem, který podle podezření GRECO beztrestně rozvrací ústavní zřízení České republiky dosazením loutek organizovaného zločinu za "politiky".zpět na článek