8.4.2020 | Svátek má Ema


POLITIKA: Dobešovo vysvědčení z Bruselu

6.2.2012

Samé pětky - od shora až dolů

Lidové noviny uveřejnily plné znění dopisu Evropské komise (v angličtině) nominálně adresovaného paní Haně Podubecké, ředitelce oddělení OPEC, ale efektivně adresovaného ministerstvu školství, potažmo ministru Dobešovi.

Pod dopisem je podepsán pan Aurélio Cecílio, vedoucí skupiny. Po pozorném přečtení celého dopisu pana Cecília, adresovaného našemu ministerstvu školství, mi zůstal jediný dominantní dojem:

Odborník se opřel do diletanta!

Momentálně se snažím napsat článek k horkému tématu těchto dní (ACTA), ale tento dopis Evropské komise mi doslova vyrazil dech a figurativně mi vrazil klávesnici do ruky. Přestože v článku v Lidových novinách jsou jenom rámcově popsány programy, které ministerstvo školství předložilo Evropské komisi jako podklad žádosti o dotace, jenom z přečtení kritického dopisu bruselského úředníka Evropské komise (EK) si můžeme udělat dobrou představu o kvalitě těchto navrhovaných projektů.

A nezbývá než žasnout - co je to, proboha, za snůšku expertů na našem ministerstvu školství, keří takovýto paskvil vyplodí, a co to, proboha, máme za ministra, který to schválí a pošle do Bruselu?

Rád bych touto cestou požádal Lidové noviny, aby tento dopis Evropské komise našemu ministerstvu školství daly kompletně přeložit do češtiny a znova uveřejnily pro všechny čtenáře, kteří anglicky neumějí anebo umějí jenom částečně. (Úřední angličtina se občas čte těžce. Nakonec, ona i čeština.)

Chce to porozumět plnému znění – věřte mi, stojí to za to. Pokusím se to alespoň trochu přiblížit.

Hned v úvodu dopis komise vytýká neporozumění hlavnímu cíli programu, pro který by Česko mělo nárok na zmíněné dotace. A jak pan Cecílio říká, neporozumění navzdory několikanásobnému vysvětlení ze strany komise. Dopis říká, že jak už komise několikrát vysvětlila, cílem programu 3 je následující:

"Umožnit individuální dostupnost a stimulovat motivaci pro dodatečné vzdělávání občanů (ČR) a rozšířit nabídku takovéhoto vzdělávání, s cílem přispět k zvýšení kvalifikace občanů a k snížení až odstranění rozdílů mezi kvalifikací vyprodukovanou současným vzdělávacím systémem a skutečnou potřebou pracovního trhu."

To snad není těžké pochopit. Dopis dál upozorňuje na tři vytipované oblasti intervence, bod 3.1, které jsou klíčové k dosažení výše definovaného cíle – a ty jsou jmenovitě:

"Jazyky, informační technologie (IT) a podnikatelské schopnosti."

Opět, jednoduché jak facka. Mám pro pana Dobeše jednoduchý návrh, který by nejen splnil část požadavků Evropské komise, ale také nesmírně prospěl České republice, a to prakticky ve všech aspektech běžného života.

"Vypracujte program, který by v určitém časovém horizontu připravil podmínky pro povinnou výuku angličtiny na školách! Pro všechny studenty, a to už od základních škol."

A tím nemyslím povinnou výuku druhého jazyka, která už existuje, ale povinnou výuku angličtiny jako druhého jazyka. Každý jiný jazyk by byl třetí, čtvrtý, atd. Angličtina je jazyk absolutně nejdůležitější. Aspoň by nám vyrostlo víc lidí, co by byli schopni rozumět dopisům od Evropské unie. Tohle zajistit by nepochybně stálo stovky milionů korun, ale bylo by to v souladu s plánem 3 Evropské komise a s velmi pozitivním dopadem na Českou republiku.

(Malinko odbočím a napíšu, proč bych tohle rád viděl. Po revoluci, když jsem se konečně mohl vrátit domů, jsem několik let lítal z Kanady do Prahy přes Kodaň a často tam kvůli spojení přespával. Po léta jsem se bavil tím, že jsem hledal Dána, který by neuměl anglicky. Oslovoval jsem na ulici všechny možné typy lidí, různých věků – ale nikdy jsem nikoho takového nenašel. Ani člověka, který by aspoň mluvil anglicky s potížemi. Proč by Česko nemohlo být taky takovou zemí?)

Ale zpátky k dopisu Evropské komise. Dopis poukazuje na to, že původní program CEKOS, který byl českým ministerstvem předložen Evropské komisi v září 2011 a ke kterému EK poslala své vážné kritické připomínky, byl náhle, bez předchozího upozornění nahrazen dvěma programy, a to OKNO a Sport. Oba navržené programy komise hodnotí jako nedostatečné z hlediska dosažení definovaných cílů (3. a 3.1).

Zdůvodnění potřebných finančních prostředků plánovaných na jejich pokrytí (z EU dotací) komise také hodnotí jako nedostatečné. Dále komise vytýká použitou metodologii jak při přípravě projektů, tak v předpokládaném hodnocení efektivnosti vlastní implementace programů.

Velmi specificky komise zdůraňuje své obavy z potenciální zpronevěry poskytnutých fondů. Dále jsou v dopise EK konkrétní výhrady k programům OKNO a Sport. Uvedu jenom heslovitě:

OKNO:
Projekt není vysvětlen a nevypadá na to, že by splňoval cíle programu (3), chybí finanční plán, většina rozpočtu (480 MKč) je plánována na jednu položku, a to – Příprava vzdělávacích materiálů a jejich distribuce přes masová tisková média. Není uvedeno rozdělení nákladů mezi "přípravou materiálů" a "distribucí". EK tuto metodu navíc považuje za velice pochybný (pasivní) přístup k zvýšení kvalifikací lidí. EK také shledává nevěrohodné, že je určena přesná cena na něco, co není podloženo rozborem. (Připomínek je tam samozřejmě daleko více)

Sport:

Projekt nekvalifikuje pro intevenční oblast 3.1 ani pro celkový program 3. Program má být pro lidi a ne pro sportovní profesionály a trenéry. Krom toho podobné programy v oblasti sportu už existují. Obsah navrženého projektu Sport nemá co společného s cílem programu na zvýšení vzdělání a kvalifikace občanů. Projekt žádá o dotaci ve výši 650 MKč, nevysvětluje za co, chybí finanční plán a způsob kontroly. 53% rozpočtu je plánováno pro analýzy, podpůrné dokumenty a propagandu v médiích. Pro EK není akceptovatelné, aby většinu peněz z dotací dostala média a různí experti, místo aby přinesly výhody přímo lidem. (Zdá se, že Evropská komise začíná chápat, jak se tuneluje.)

Přeloženo do laické řeči, neboli kdybych tohle chtěl vysvětlit kamarádům u piva, tak nám Evropská komise říká asi toto:

- Žádáte o velké dotace. (580 MKč na OKNO, 650 MKč na Sport. )
- Vy nerozumíte tomu, na co vám ty dotace chceme dát. (Chceme, abyste vytvořili podmínky, které zajistí vyšší vzdělanost a pracovní kvalifikaci obyčejných lidí.)

- Předkládáte plány, které nesplňují definované cíle, (Připravit vzdělávací materiály a publikovat je v médiích.)

- My nerozumíme tomu, jak jste tyto plány vytvořili. (Vypadají jako vycucané z prstu)

- Nicméně vy víte dobře, kolik stamilionů po nás chcete. (Bez finančních rozborů a navržené kontroly)

- Desítky a stovky milionů Kč plánované na vytváření webových portálů vypadají velice podezřele. (Vykazování výdajů na vývoj internetových stránek je v dnešní době už klasický tunel.)

- Máme podezření, že si ty dotace nacpete do kapes nebo je proženete přes média do kapes politických stran. (Web portály, náklady na média a různé konzultace jsou klasické nástroje praní peněz, tunelování a odklánění fondů.)

Tak si to, lidičky, přeberte a udělejte si svůj názor. Můj znáte. Považuju to za neuvěřitelnou ostudu České republiky. A to upozorňuji, že podporuji tuto koaliční vládu.

Proč předseda vlády Nečas pana Dobeše nevymete, je ve hvězdách. Objevují se názory, že ho chrání president Václav Klaus. Pokud je to pravda, asi by se lidé měli začít ptát, proč asi.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.