9.8.2022 | Svátek má Roman


POLITIKA: Děkujeme, soudruhu generále

22.2.2007

psáno nezbolševizovanou češtinouNezabili nám Ferdinanda, paní Millerová, ale zase jeden generál cosi pravil. Nevím, zda některý z těch, co už pravili dříve, či znovu jeden z nich. Ze všech komentářů, které jsem k tomu vyslechl či přečetl z úst našich ústavních činitelů, nutno uznat a vzdát dík za ten jeho jedině občanu ministru Schwarzenbergovi, myslím. Myslím rovněž, že se na ministra hodí nejen o cos lépe než jiní, ale navíc i jaksi lépe než k profesi hajného a hostinského, vykonávané před zasednutím ve vládě. I když, samozřejmě, i kultivovaných hostinských a hajných je nám třeba jako soli.

Neb generál pravil, co pravil, oceňme to, značí to zřejmě, že i v Rusku konečně zavládla svoboda slova. Tedy projevu. Pokrok. Sovětská ústava se například od té americké, jak známo z Radia Jerevan, lišila jen v maličkostech, obě hlásaly svobodu projevu, ale pouze ta americká také po projevu. Takže už to neplatí. Generál se projevil.

Obdobná ústava platila také u nás, dokud jsme byli opřeni o Sovětský svaz a nikdy jinak. Jen ty věčné časy Sovětského svazu nějak nevydržely, ale ruský generál si toho asi nestačil všimnout.

Anebo jsme ho, chudáka, vyděsili. Skoro frustrovali, jako nebožtíka Adolfa Hitlera, který tvrdil, že československá předválečná opevnění se budovala jako základny k výpadům do Německa a bál se o ně. Jeho generálové, to nutno uznat, podobné pitomosti nehlásali. Bylo to ponecháno politrukům NSDAP ve službách ministerstva Göbbelsova. Dnes je však hlásají, ve shodě s ruskými generály, pokud jde o ten radar a protiraketovou obranu, i jacísi němečtí ústavní činitelé. Není to zajímavé? Ani Francouzi prý nezklamali. Jenže jde asi o to, jací Němci a jací Francouzi.

Celkem vzato mohou však zastánci spojenectví s USA tomu ruskému generálu (generálům) poděkovat. Taktéž za jeho slova, že tedy se Rusové vyfláknou na tu dohodu uzavřenou s USA a Reaganem roku 1987 o zničení raket krátkého a středního doletu, neb technologii si prý schovali. Zřejmě se domnívá, generál, že si ji schovali jen oni a nikdo jiný. Pokud jde o ruské generály, jistě jsou i jiní, ale vzpomenout nutno Drahomirova, který prošvihl tu válku s Japonskem (1904) a jehož heslem a uznávanou strategií bylo: Kulka je hlupák, bodák je chlapík! (Pula durak, štyk moloděc!) Podle čehož to pak také tenkrát tak dopadlo.

Nedávno běžel na CNN dokument o ruských raketách (těch nezničených), kterak úspěšně rezaví a co vše na jejich základnách nefunguje. Cos dříve tamtéž vcelku totéž o atomových ponorkách ruské federace. Takže z generála možná měly řinčet zbraně, ale spíše to byly jen ty metály, kterými ověšen.

Mnoho se o tom nemluví, vlastně ani není proč, ale jedna z příčin ústupu SSSR z Evropy do svých historických hranic vězela například v tom, že sovětská armáda měla 64% mužstva muslimského a 99% velitelského sboru ruského (případně ukrajinského a běloruského). Namnoze ti k nejčestnější povinnosti občanské odvedení musulmáci buď nemluvili, či předstírali, že nemluví a nerozumí rusky. (Totéž dělo se s Maďary v ČSLA, pamatujeme). T-72 byl hrozivý tank, SSSR (Varšavský pakt) jich měl v Evropě (jistě jen k obraně) celkem kolem 47 000 (versus zhruba 800 tanků NATO, zdaleka ne všecky Abramsy), jenže u naprosté většiny z nich nefungovalo automatické nabíjení, většinou právě kvůli neschopné obsluze.

Ruský generál to zřejmě nepamatuje, aniž by pamatoval na to, že militantní islám mají Rusové přímo u svých bran a domnívat se, že Rusko bude vynecháno, až dojde díky všeobecné politické korektnosti Evropy k lámání chleba, nutno mít za pošetilost. Plus dřívější ruskou dominancí dnes kypějící nacionalismus v bývalých svazových republikách. Nemusili například z Kazachstánu odejít už více jak staletí tam sídlící Češi?

To nejzajímavější si ovšem vyslechneme od našich komunistů a kryptokomunistů, tak halasně vyjadřujících péči o naši nezávislost a starostlivě vykřikujících (s posádkou cca 200 osob) cosi o americké okupaci. Také si rád vyslechnu ty starosti, že cizí žoldáci budou znásilňovat naše ženy… to je zvláště hezké. V amerických ozbrojených silách slouží z 403 548 osob cosi přes 15% žen. Jistě budou i v obsluze toho radaru a představte si, až začnou znásilňovat naše muže!