2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


POLITIKA: Dát hlas zeleným?

19.5.2010

Může euroskeptik a "klimatoskeptik" (v jedné osobě) volit zelené?

Nebudu vás napínat - odpověď zní: "Může." Druhou věcí je, nakolik není podobná volba důsledkem ještě tristnější situace v jiných politických stranách. Ale popořádku.

V posledních dnech se na NP vyrojily články, jejichž autoři si vzali za cíl pomoci Straně zelených do rakve (kupř. zde nebo zde). Předsevzaly si tedy záměr přesně opačný, nežli si předsevzala skupina intelektuálů (v čele s Václavem Havlem), která by naopak ráda zelené resuscitovala. Ponechám stranou skutečnost, že lidé jako Havel, Šiklová, Smoljak, Gruša či Ruml jsou vlastně zmíněnými novináři v NP - implicitně - odepsáni jakožto zpozdilci, kteří nerozpoznávají elementární fakta, a okomentuji věc jinou: Proč jsem se k zeleným přiklonil já - zavilý euroskeptik a "klimatoskeptik"?

Cosi už naznačil jeden z odkazovaných autorů, Zdeněk Opatrný v odstavci o pouličním "lidskoprávním zvolání" na Karlově náměstí. Leč začnu trochu oklikou. V minulých dnech odhalil předseda zelených Ondřej Liška bezprecedentní výzvu k justičním vraždám homosexuálů. Ultrakatolický publicista a předák euroskeptického hnutí D.O.S.T. Michal Kretschmer ve zmíněné výzvě polemizuje s konzervativcem (seriózního ražení) Romanem Jochem o tom, zda bychom měli nechat homosexuály naživu či je zabíjet.

Předně, kdyby pro nic jiného, již pro toto odhalení si Ondřej Liška zaslouží metál. A snad i volební hlas. Neboť zůstane-li skandál takového kalibru bez mediálního povšimnutí (tedy krom onoho povšimnutí Liškova), pak tedy splačme nad českou novinářskou (a politickou) scénou. Je ironií osudu, že jsem svého času s Michalem Kretschmerem sám vedl salónní filosofickou při (zde, zde) v revui Distance (nevěda o krvavých důsledcích jeho teorií), místo toho, abych začal připravovat podání žaloby (jak zvažuji dnes).

Existují však i jiné racionální důvody, proč by člověk měl volit zelené? Jednak, ekonomický program zelených (spoluvytvářený známými ekonomy Tomášem Sedláčkem či Miroslavem Zámečníkem), se zdá být z rozpočtového hlediska zodpovědným. Ostatně, nedávno se SZ zastal v Reflexu i Petr Nečas, když podotkl, že zelení (na rozdíl od lidovců) během společného vládnutí klíčové reformní návrhy ODS povětšinou podpořili.

Musím říct, že i s postřehy ve zmíněném článku Zdeňka Opatrného do jisté míry souhlasím. Na druhé straně, ideologický folklór typu podpory alternativního zdravotnictví, odmítání geneticky upraveného zemědělství či kvót pro ženy opravdu nedusí to podstatné, oč má v nutných ekonomických reformách jít. A nejen ve srovnání se zodpovědným hospodářským programem, ale i ve srovnání s dalšími specifiky programu SZ je výše uvedené spíše marginalitou.

A propos, povinné kvóty pro ženy. Pomlčím o tom, že jako pracovník v administrativě jsem při výběrových řízeních opakovaně narážel na preferování žen před muži. Zmíním raději úsměvnější příběh: když jsem jako mezinárodní pozorovatel OBSE jezdil po Ukrajině a Moldavsku, musel jsem se často pousmát nad formuláři, které jsme tam vyplňovali: Znovu a znovu jsme sledovali dostatečné procentuální zastoupení žen ve volebních komisích, abychom (znovu a znovu) shledávali, že toto procento se pohybuje mezi 90 a 100%.

Ale zpátky k serióznějším bodům programu SZ: Kdo jiný než Strana zelených se zabývá ochranou hospodářských i cirkusových zvířat? Kdo ve svém programu řeší otázku drastických transportů dobytka či zákazy farmových chovů kožešinových zvířat? Kdo se chce (alespoň explicitní poznámkou ve svém programu) snažit omezit míru pokusů na zvířatech na nutné minimum a později je úplně zakázat? Kdo (snad kromě KDU-ČSL) nedává před volbami okázale najevo, kolik nesmyslných až agresivních billboardů si může zaplatit díky penězům, které jsme (spolu s volebním lístkem) stranám věnovali?

Opravdu je tak pohoršující více zdanit nezdravou potravu, zatímco zdanění cigaret dnes nezpochybňuje nikdo? A jsou to vskutku jen experimenty s pozitivní diskriminací, co spouštělo na Kocábův úřad takovou smršť kritiky? Obávám se, že spíše ochrana lidských práv či práv menšin je prostě sama sobě nevděčná práce. A jsou tu další témata, která i já ve svých článcích na NP dlouhodobě prosazuji, byť v kontextu někdy odlišném než zelení: otázka čínského ekonomického imperialismu, koncepční řešení domácího násilí, podpora alternativních pracovních úvazků v širší míře, než je u jiných stran obvyklé, regulace pseudoliberálního prostředí hazardu v míře rovněž nadstandardní (svou komplexností srovnatelné snad jen s koncepcí KDU-ČSL). Rovněž význam lidskoprávní agendy v rámci zelené zahraniční politiky jednoznačně roste. I to je téma, které ve svých článcích řeším (např. zde). A to - i na zelené poměry - docela kreativně a radikálně.

Nevím, nakolik je ona fronta intelektuálů v čele s Václavem Havlem (do které jsem se, ač plebejec, tímto článkem také zařadil) sešikovanou, uvědomělou a údernou pěstí enviromentalismu a eurofanatismu. Zda alespoň někteří z těchto lidí nevolí zelené i z jiných důvodů, např. z oněch výše uvedených. Pokud tomu tak je, i já budu patrně volit příslovečné "menší zlo": Spolknu hořkou pilulku škodlivých bio-složek v benzínu, "klausofobických" výlevů Ondřeje Lišky i okázalých konferencí globálních oteplovačů a podpořím to, oč jde stejně asi nejvíce: o lidské životy i mimo naše humna, o zodpovědný ekonomický program, o zvířata, která nebudou tolik trpět díky lidské krutosti a o zdravé prostředí, ve kterém se lidé možná dožijí ve zdraví utěšeného stáří.

Ostatně, i kdyby bylo "globální oteplování" jednou uznáno mainstreamem coby hloupost, ochrana životního prostředí zcela jistě hloupostí není. Alespoň ne na Ostravsku, kde bydlím. A jak tento tristní stav (který se patrně podepsal i na mně a o kterém jsem v emočním výlevu pohovořil zde) změnit jinak, než - řečeno s Liškou - "rozbitím onoho kartelu moci a peněz"?

Shrnuto, Strana zelených asi není tím "pravým, ořechovým". Leč, při zvažování svých voličských preferencí dospívám k následujícímu závěru: Položím-li klady a zápory všech stranických programů, které pro mě připadají v úvahu, na misky vah, zůstávají ony misky takříkajíc "nerozhodně" ve vzduchu. A jakkoliv byla i miska zelených záporů hodně těžká, přesto ji nakonec převážila miska kladů.

http://tombi21.blog.cz