7.12.2023 | Svátek má Ambrož, Benjamin


POLITIKA: Čunek rasista

3.4.2007

Mediální štvanice na Jiřího Čunka dostala další nahrávku na smeč. Vyjádřil se politicky nekorektně:

„Když chcete, aby vám někteří politici začali pomáhat, zajeďte se na jih opálit, dělejte s celou rodinou binec a rozdělávejte na náměstí ohně.“ (Parafráze)

Absolutní většina lidí, kteří byli ochotni věnovat devět korun do diváckého hlasování TV Prima, se stejně jako já domnívá, že tento výrok rasistický není. Nebo alespoň nevím nic o tom, že by se politici (a dodám i novináři) mávající těmito tématy jak Samson oslí čelistí rasově nějak vymykali středoevropskému knedlíkovému typu.

V následující debatě Jiří Čunek velmi rozumně argumentoval tím, že náš měkký sociální systém je nutno doplnit také pořádným bičem na lidi, kteří by sice pracovat mohli, ale proč, když se v otevřené dlani sociálního státu tak dobře zabydleli, ať černej, bílej nebo oranžovej? V té chvíli se ocitl v ostré opozici proti komunistovi Dolejšovi, který lehce pozměnil vlastní předválečné heslo na: „Ani muže do závodu, ani haléř z dávek!“ a líbivě vysvětloval, že člověk má pracovat tehdy, když se mu chce. Jinak má být státem, tedy ostatními spoluobčany živen, dokud se mu chuť k práci nevrátí.

Pokud chceme, aby naše společnost prosperovala, není přece možné vytvářet rezervace lemplů a jejich po generace opečovávanou tulení nemoc nazývat kulturní jinakostí. Podporu společnosti musíme poskytovat těm, kteří se bez ní, nikoli vlastní vinou, neobejdou, nikoli těm, kterým prostě takový systém vyhovuje. Žijeme ve společnosti, která je založena na ekonomické soutěži a výsledky této soutěže zajišťují přežití nejen Billu Gatesovi, ale společnosti jako celku. Základním krédem je, že schopnosti všech etnických skupin a ras jsou přibližně stejné, a myšlenka na to, že rozumové schopnosti ras anebo etnických skupin se vzájemně liší, je dokonce trestná. Přesto však máme velmi výraznou lobby, která ony rezervace pro lenochy prosazuje právě na základě oné trestné myšlenky, tedy na premise, že jejich přirozené schopnosti na normální fungování v naší společnosti nestačí. A přestože logika tohoto uvažování je postavena na hlavu, právě tvorbu takových rezervací nazývá bojem proti rasismu a xenofobii.

Mávnutím kouzelného proutku se osoba ministra pro místní rozvoj změnila se změnou tématu. Problém zůstal stejný – skupina lidí, která na úkor ostatních získává nezaslouženou výhodu. Jenom otrhanou bandu pobudů vystřídali nájemníci v bytech s regulovaným nájemným.

Dobře si vzpomínám na dobu, kdy se odpůrci malé privatizace křižovali nad tím, že mezi samými butiky nebude kde koupit chleba. Obchody s potravinami však, kupodivu, začaly ustupovat až o řadu let později a nikoli v souvislosti s dražením nájmů, ale s nástupem levného zboží v supermarketech. Rozhodli o tom sami spotřebitelé. A ti samí, kteří obhajovali nutnost přísně regulovat nedostatkové prodejní plochy socialistického maloobchodu, dnes bojují proti orgii nadměrných výměr obchodních domů.

Stejné to je i s nájemním bydlením. Současný nedostatek bytů je dán právě rigidní regulací, která podvazuje výstavbu bytů nových a zároveň brzdí, až blokuje desítky tisíc bytů starých. Ty existují v zástavbě rodinných domů a nejsou využívány právě na základě oprávněné obavy, že nájemníka se lze zbavit hůře než dřevomorky.

Pan ministr rázem začal vysvětlovat, že onen skandální nápad, že by domácí mohl dát nájemníkovi výpověď bez uvedení důvodu, do návrhu zákona napsali ještě sociální demokraté, kdepak on. Zaskočený Dolejš měl náhle co dělat, aby se dokázal názorově udržet nalevo od pravicového ministra. Principiálnost velmi rychle ustoupila kalkulaci boje o hlasy právě oněch dobře bydlících za peníze cizích.

Jiří Čunek podle mého názoru není rasista. Pouze počítá s reakcí lidí, kteří se bojí, že od skupin spokojeně nepřizpůsobivých občanů mohou chytit blechy nebo něco horšího. Nepodléhá hysterii lidí, kteří se hlasitým křikem snaží nahradit nedostatečnost argumentů svojí logiky. Bohužel, tato principiálnost rychle mizí v okamžiku, kdy tuší, že z ní další politický kapitál nevytříská.

Jiří Čunek se v krátkém časovém formátu TV Prima projevil jako docela obyčejný populista. Jako takový nijak nevybočuje z politického hlavního proudu a nasazování rohů si nezaslouží. Mediální štvanici, kdy je na něj vytahováno kde co, až po úplné hlouposti, si nezaslouží. Mělo by stačit, aby věrohodně vysvětlil, kde se u něj doma ve slamníku objevilo půl mega a právě na tohle by se ho média měla slušně, ale vytrvale ptát.