20.9.2021 | Svátek má Oleg


POLITIKA: ČSSD potřebuje živou debatu bez cejchování

29.11.2016

Po minulém sjezdu ČSSD v roce 2015 jsem napsal, že volba členů vedení pouze ze stoupenců Bohuslava Sobotky je chybou. Ta se na jarním sjezdu ČSSD zřejmě opakovat nebude. Sjezd na jaře 2017 by měl potvrdit Sobotkovu vedoucí roli. Na jeho působení v této roli v nemalé míře bude záviset celkový volební výsledek sociální demokracie a to, zda zůstane vládní stranou nebo skončí v opozici.

Koaliční vláda až dosud, nechámeli stranou poslední politické i mediální spory, měla převážně vysokou důvěru občanů. Lidé oceňovali, že plní své prohlášení, které je do značné míry ovlivněno programovými požadavky ČSSD, a občané mohou tak i ve vlastním životě ověřovat, že vláda svůj volební závazek vůči nim plní odpovědně.

Vláda obnovila sociální dialog, učinila z něj součást stylu svého vládnutí a působí tak k udržování sociálního smíru. V rámci této politiky přispívá ke zlepšování životní úrovně občanů.

Základem volebního výsledku soc. dem. budou především výsledky koaličního vládnutí. Soc. dem. by je měla v kampani umět využít a nepřipustit jejich mediální zisk především ve prospěch ANO a Andreje Babiše. Ten až příliš dává najevo svou touhu po moci – včetně toho, že nedokáže pozitivně zhodnotit působení této vlády, protože sám není v hlavní roli.

ČSSD v posledních letech zanedbávala programové otázky. Je zapotřebí, aby tento defekt rychle překonala a aby se na sjezdu i po něm soustředila na vypracování vize vývoje české společnosti, jež tu až dosud chybí.

Ta by měla obsahovat soc. dem. odpověď na aktuální prohlubování sociální nerovnosti ve světě i u nás. ČSSD by měla vypracovat reálný program ekonomické modernizace, aby ČR nezůstávala na periférii vyspělých západoevropských zemí.

Sobotka sám musí projevovat větší míru citlivosti pro vnitřní život a pnutí v ČSSD. Pokud by reagoval příliš osobně a odmítavě na často oprávněnou kritiku od těch či oněch představitelů soc. dem., neprospěl by sobě, a tím méně ČSSD.

Ta nutně potřebuje živou vnitřní aktivitu, otevřenou diskusi, a to bez předsudků a cejchování názorových odpůrců, aby mohla působit intenzivněji i na širší veřejnost.

Autor byl poslanec ČSSD

Právo, 25.11.2016
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.