25.5.2022 | Svátek má Viola


POLITIKA: Co všechno ještě vybublá z Bublana?

27.6.2006

Ministr Bublan je tragikomická figurka. Všechno totiž nasvědčuje tomu, že na svůj post byl dosazen svým předchůdcem Stanislavem Grossem jenom proto, aby svým image "poctivce" pomohl balamutit veřejnost a zakrýt před ní skutečnost, že ministerstvo (zejména pak jeho policejní složky) dál fakticky řídí duo povedených šibalů Gross-Přibyl. To ostatně prokazují jejich zveřejněné odposlechy a čilý styk s vysokými policejními důstojníky jak telefonický, tak formou konspiračních schůzek. A tak jako Bublan pilně sloužil Grossovi, slouží teď pilně i Paroubkovi a servilně pomáhá ukrýt a zamést pod koberec všechny levárny, politické zneužívání policie, prorůstání organizovaného zločinu až do nejvyšších pater policie a jeho spolčení s nejvyššími politiky.

Ještě se totiž nikdy nic uspokojivě nevyšetřilo. Dodnes nám poctivec Bublan nebyl schopen říct, k čemu byl určen "Mlýn" a ani nemáme jistotu, zda v nějaké formě (viz aktivity Přibyla a Grosse) nefunguje dál. Dodnes nevíme, jak je možné, že policie kvůli Kořistkově nařčení (neprokázanému a evidentně neprokazatelnému) dokázala bez sebemenšího důkazu zatýkat a létat vrtulníky, zatímco při současných mnohem vážnějších a lépe prokázaných podezřeních obsažených v Kubicově zprávě se stále neděje vůbec nic, resp. je mařeno jejich vyšetřování, je zakázáno informovat veřejnost a potrestán má být podle Bublana sám Kubice jenom proto, že si dovolil na tento stav upozornit příslušný parlamentní výbor. Vedle těchto věcí poslední veledůležitý čin Bublanovy čacké policie - vydávání Topolánkova televizního žertu "pěti na stole v českých" za trestný čin padělání peněz - budí spíš útrpný úsměv, ale i ten by nám ve světle všech známých okolností měl spíš zmrznout na rtech.

Ač už byl "poctivec" Bublan opakovaně přistižen při evidentní lži (například při loňském CzechTeku nebo nejnověji s tím, že už se připravují obžaloby v kauze biolíh), vždycky se z toho nějak vykroutil a ještě dokázal vzbudit v obecenstvu spíš účast a lítost. Chudák starý poctivý, vždyť ti jeho podřízení šibalové mu to zase jenom špatně vysvětlili, není to prý lež, jenom nedorozumění:

Například takhle hezky se dokázal vykroutit (Press klub F1, 14.6.2006) ze své lži o brzkých obžalobách v kauze biolíh:

Moderátor (Jitka Obzinová):
Pane ministře, vy jste dnes líbil prezidentovi brzké žaloby v kauze biolíh, ale policisté tedy z toho útvaru tvrdí, že budou věc vyšetřovat ještě několik měsíců a vaše informace je překvapila?


Host (František Bublan):
No, tady možná došlo k nějakému posunu. Já jsem se na to ptal, já teď nevím jestli to byl policejní prezident nebo jeho náměstek, ale ptal jsem se, jak ty kauzy budou pokračovat dál, tak mně bylo řečeno, že ta kauza biolíh je jaksi nejvíce vpředu, to znamená, že tam můžeme očekávat, že to vyšetřování bude jaksi úspěšně dotaženo do konce co nejdříve. Jestli to bude otázka týdnů nebo měsíců, to já skutečně nevím, protože já zase do toho trestního řízení nahlížet nemohu, ale myslím si, že tady je největší naděje na úspěch.


On je pozván na Hrad, ví, že se prezident bude také o toto zajímat (takže předpokládám, že si těsně předtím nechal zjistit aktuální stav těch záležitostí) a ještě týž den "zapomene", koho ze svých podřízených se na to vlastně ptal a kdo z jeho (Grossových?) lidí tedy lživě informoval jak jeho, tak zprostředkovaně i hlavu státu? Je to vůbec uvěřitelné, natolik pokročilá "skleróza" v jeho věku? Kdo na tom ministerstvu vlastně vládne? Bublan, nebo jeho podřízení (třeba ti, kteří jsou řízeni šibalskou dvojicí Přibyl&Gross)? Bojí se jich snad Bublan, že sám kryje jejich lhaní? Ale okecávat ty lži dovede moc hezky, to je fakt.

Přesto ale stojí za to Bublanovy mediální výstupy sledovat pozorně, dá se z nich totiž dozvědět mnohem víc, než by si pan ministr přál. Například tato jeho slova o tom, proč byla před volbami "zacpána ústa" tiskové mluvčí:

Moderátor (Jitka Obzinová):
Já tady mám jednu esemesku, která se týká té kauzy biolíh. Tady vám píše posluchač, že to není pravda, pana ministře, že se nebránilo skupině Kubiceho, likvidovala se i mluvčí. Pravda je, že se nesměla k té kauze vyjadřovat v té době.


Host (František Bublan):
"Nebylo to o tom, že se nesměla vyjadřovat, ale ona udělala podle mého soudu jednu chybu. Ona spojila vyšetřování vraždy podnikatele Mrázka s kauzou biolíh. A to si myslím, že byla i trošku profesní chyba, protože pokud tam ta vazba je, ona tam jaksi příliš silná není, ona je zcela vzdálená, tak jak jsem se s tím seznámil, ale pokud tam je, tak je chybou to zveřejňovat, protože to potom to vyšetřování samozřejmě může nějakým způsobem ohrozit a jediné co bylo, tak íi bylo doporučeno, aby tyto výstupy konzultovala s policejním prezídiem, nikoli, že nesmí vystupovat
."

Přece to, jak je vazba mezi kauzami silná nebo vzdálená, musí nejlépe vědět sami vyšetřovatelé obou kauz, to jim přece nemůže politicky diktovat ani ministr vnitra, ani policejní prezident. Mluvčí si tyto údaje ke zveřejnění přece sama nevymýšlí a zveřejní jen to, co jí vyšetřovatelé ke zveřejnění poskytnou. A nezávislí vyšetřovatelé sami taky musí nejlépe vědět, jaký je další směr vyšetřování a jestli by zveřejnění té které informace to vyšetřování mohlo nebo nemohlo ohrozit. Z Bublanova vystoupení je ale patrné, že nikoliv nezávislí vyšetřovatelé, ale sám ministr, případně policejní prezídium, to vědí lépe než samotní vyšetřovatelé. Jak je to možné? Stojí snad ministr s policejním prezidentem těm nezávislým vyšetřovatelům za zády a přikazují/zakazují jim směr dalšího vyšetřování? Pokud ano, tak vlastně Bublanova slova nejsou ničím jiným, než přiznáním právě těch politických tlaků, o kterých hovořil Kubice.

Dále Bublan o setkání s prezidentem řekl:

"...ale já jsem ho ubezpečil, že tam žádné politické vlivy nebyly, ostatně on to ví, protože státní zástupci se vyjádřili obdobně, že nic takového nezaznamenali a jenom jsem panu prezidentovi vysvětlil, že aspoň podle mého soudu tím motivem této, této zprávy byla trošku záležitost inspekce, která šetřila na tom útvaru a ti policisté se tímto způsobem takto bránili."

V tom lze nalézt hned tři zajímavé poznatky:

První poznatek: Bublan opět lže, když v roli jakéhosi samozvaného mluvčího prezidenta říká, že prezident ví, že tam žádné politické vlivy nebyly. Prezident totiž po schůzce s Bublanem říká něco jiného: "...Já mu ale zdůrazňoval věc třetí, a to jsou velmi vážná podezření ohledně souvislostí těchto věcí s jistými politickými špičkami či osobami blízkými politickým špičkám". Přetavit tento prezidentův názor do věty "on ví, že tam politické vlivy nebyly", to už chce od Bublana notnou dávku drzosti.

Druhý poznatek: Bublan je buď sám nesmírně naivní, nebo má občany za blbečky, když nám předkládá k uvěření, že "státní zástupci nic takového nezaznamenali". Nezaznamenala to totiž paní Vesecká při pročítání spisů. Copak ale někdo očekává, že když nějaký státní zástupce podlehne politickému tlaku, tak to na sebe napíše do spisu? Třeba že tam státní zástupce napíše něco jako: "Přišel za mnou jménem pana premiéra soudce Vyvadil (tak jako za Pitrem), nebo šéf rozvědky (tak jako za soudcem, který měl vydat na Pitra zatykač), nebo nějaký jiný člověk od pana premiéra a ten mi sdělil, že pan premiér si rozhodně nepřeje, aby se uskutečnila domovní prohlídka u Pitra, protože dokumenty, které tam jsou, by mohly pana premiéra kompromitovat"? Nic podobného ve spisech pochopitelně nenajdeme, ale fakt je ten, že dozorující státní zástupce byl vyměněn, aniž by bylo uspokojivě vysvětleno proč. A že nově dosazený státní zástupce domovní prohlídce u Pitra z nějakého důvodu bránil. Od poctivého a čistého ministra vnitra, který není pouhým zametačem stop, bych očekávala, že bude tímto postojem státního zástupce pobouřen podobně jako pan Kubice a bude naopak žádat (třeba i na vládě, po ministru spravedlnosti), aby státní zástupce nemařil policistům vyšetřování tak závažného trestného činu jako je nájemná vražda. A ne, že dosud uspokojivě nevysvětlený postoj státního zástupce bude ještě bagatelizovat a tvářit se, že se nic neděje. Kde jinde než u Mrázkova nejbližšího společníka Pitra, navíc odsouzeného za trestný čin (čili nikoliv bezúhonného), by měli policisté vyšetřující jeho vraždu hledat stopy a dokumenty důležité pro další pátrání? Proč jim v tom nově dosazený státní zástupce bránil? Z jakého důvodu byl z případu stažen předchozí státní zástupce, který vyšetřovatelům podobné problémy nedělal?

A konečně třetí poznatek, který vybublává z toho jediného Bublanova odstavečku, je ten, že i sám Bublan přiznává, že příčinou Kubiceho vystoupení nebylo to, že je "agentem přisluhovačem", ale že skutečně bránil své lidi před atakem ze strany inspekce ministra vnitra. Tedy i načasování celé kauzy (před volbami) bylo věcí nikoliv nějakého předvolebního "spiknutí proti ČSSD", ale důsledkem načasování zásahu inspekce ministra vnitra proti vyšetřovatelům.

K samotné příčině zásahu inspekce se Bublan vyjadřoval už několikrát a pokaždé trošku jinak, což budí dojem, že spíš někdo "prstíčkem hrabal, špendlíčkem kopal", aby proboha něco na ty vyšetřovatele našel a měl důvod na ně tu inspekci poslat. Tedy něco podobného, jako když posléze, po Kubicově vystoupení před parlamentním výborem, premiér žádal po paní Vesecké "najděte mi něco na Kubiceho". Co tedy má být proviněním těch policistů? Šlo o špatně vyplněný cesťák nebo šlo o korupci? Stíhá je inspekce od prosince nebo už od podzimu? Stal se ten trestný čin v Praze nebo na předchozím pracovišti v Plzni? V roce 2003 nebo 2004? Pokud v Plzni, proč inspekce zabavuje po třech letech - jak teď říká Bublan - "provozní počítač" na pracovišti Praha?

Moderátor (Jitka Obzinová):
Na druhou stranu, vlastně přišly informace, že těm vyšetřovatelům najednou byly z kanceláří brány spisy právě pokud šlo o tu kauzu biolíh.


Host (František Bublan):
Ne, to ale.


Moderátor (Jitka Obzinová):
A že to bylo na něčí, patrně premiérův pokyn.


Host (František Bublan):
Ne, to zcela není pravda, to oni, jim byl odebrán jeden počítač a to udělala inspekce a ten počítač nebyl, ten neobsahoval nic z těch spisů, ale obsahoval provozní údaje o jejich činnosti za rok 2003 a 2004. A inspekce to potřebovala pro prošetření vlastně jejich činnosti za tuto dobu a týkalo se to, já nevím, cestovních příkazů a výdajů, které měli spojeny s tou svou policejní prací. Takže inspekce vůbec do těchto případů nezasahovala, ale v podstatě ona v podstatě ani nevěděla, že tito lidé jsou v tom týmu, v tom dvacetičlenném týmu, který šetří kauzu biolíh
.

Mluví tentokrát Bublan pravdu nebo je opět jen (jako už tolikrát předtím) "špatně informován" svými podřízenými? Opravdu jim nesebrala inspekce žádné spisy? Třeba ty, co našli v "Mrázkově archivu"? Protože pokud ne, jak si potom máme vysvětlit následující Bublanova slova:

"... ale problém je v tom, že těchto informací tohoto typu je stonásobně více než co se objevily v té zprávě. A z tohoto stonásobku byly pouze vybrány informace k určitým osobám, což já považuji za velmi účelové a takové jako neférové..."

Z těchto dvou vět vyblublaly hned dvě podezřelé věci. Za prvé, jak může Bublan vědět, pokud vyšetřování neovlivňuje a nenahlíží nezávislým vyšetřovatelům do spisů, že těch informací měli vyšetřovatelé "stonásobně více"? A nejen to, on dokonce ví, i jaké to jsou informace (v televizi mluvil například o "švýcarském kontu ODS"). A nejen Bublan, i premiér mluvil například o kompromitujících informacích na pana Tlustého. Jsou snad Paroubek s Bublanem jakýmisi externími členy vyšetřovacího týmu? Nebo kdo jim nosí na stůl ty informace? Inspekce ministra vnitra? Ještě snad někdo po těchto slovech věří, že "žádné politické tlaky neexistují"?

K smíchu je i to jeho hořekování nad tím, že Kubice do své zprávy nezahrnul celý ten "stonásobek" informací. Proč by měl? Ta zpráva přece nebyla o tom, co všechno se našlo v Mrázkově archivu, ta měla pouze doložit politické tlaky. A z toho stonásobku lidí, na které Mrázek možná také sbíral kompromitující informace, jsou z tohoto pohledu zajímaví jen ti, jejichž současné postavení jim umožňuje takové tlaky vyvíjet. A to je v prvé řadě premiér, o kterém víme, že nátlak na soudce (zatykač na Pitra) nebo státní zastupitele (aby "něco našli" na Kubiceho) mu vůbec není cizí.

Ze všech dosud zveřejněných skutečností vychází jako velmi pravděpodobná verze, že premiér byl Mrázkovou skupinou vydírán. Proč se sešel Doležel se Spyrou? Sám Doležel říká, že chtěl jen "chránit premiéra". Chránit před čím? Proč Paroubek pronášel podivné věty o Pitrovi, že "rozvrací ústavní pořádek země" - jak rozvrací, čím? Vydíráním premiéra? Proč byl Paroubkovým jménem činěn nátlak na soudce, aby vydal na Pitra zatykač?

Přiznejme ale Paroubkovi presumpci neviny, i když on sám ji svým šibalům-menším rybkám nepřiznává. Dejme tomu, že premiér je čistý a vyděrači mají v rukou jen smyšlenky typu "nezletilá dívenka na jachtě" (i když ani to úplná smyšlenka být nemusí, je docela možné, že ti samí, co přizvali na schůzku Doležel-Spyra reportéra Novy se skrytou kamerou, mohli chystat na jachtě nějakou provokaci vůči Paroubkovi - jenže ta dovolená na jachtě se nakonec neuskutečnila). Je-li tomu ale tak, proč potom "čistý premiér" s takovými provokatéry vůbec jedná? Proč za nimi posílá Vyvadila (a předtím pravděpodobně i Doležela)? Proč žádá krajně nestandardním postupem po soudci zatykač na Pitra v letité kauze daňového úniku a nepodá na vyděrače rovnou sám standardní trestní oznámení? Vždyť jindy vyhrožuje trestním oznámením dokonce i novinářům, kteří si dovolí ho kritizovat, na Kubiceho trestní oznámení dokonce podal, i když Kubice sám se svým vystoupení před parlamentním výborem ničeho trestného nedopustil.

Je to divné, je to podezřelé, zavání to opravdu mimořádně velkým šibalstvím. Být to šibal-menší rybka, asi by se s takto podezřelým člověkem premiér obratem rozloučil, jak se pokaždé v televizi holedbá. Ale rozloučit se sám se sebou - to od něj asi nemůžeme čekat.

Takže nezbývá než dál pečlivě sledovat, co všechno ještě od jeho "zametačů stop" nechtěně vybublá a držet palce nezávislým vyšetřovatelům, aby to vyšetřování ve zdraví přežili a dotáhli až do úspěšného konce, padni komu padni.

22.6.2006