3.12.2023 | Svátek má Svatoslav


POLITIKA: Cizinec není našinec

15.7.2017

aneb Jak nepsat zákony

Poslanci schválili jubilejní padesátou změnu zákona o pobytu cizinců od jeho přijetí v roce 1999. Novela vzbudila značnou pozornost a kritiku nejen od lidskoprávně zaměřených organizací.

Vládní koalici se neodvratně blíží konec jejího mandátu v říjnu tohoto roku, přesto nepolevuje ve své snaze v parlamentu unovelizovat co nejvíce zákonů. Zákon o pobytu cizinců se zásadně dotýká práv a povinností statisíců cizinců, jejich českých rodinných příslušníků, ale i zaměstnavatelů cizinců. Přes proklamace předkladatelů nemá žádný přímý vliv na nelegální migraci. K březnu 2017 je u nás oficiálně 503 tisíc cizinců, z toho 112 tisíc Ukrajinců, 108 tisíc Slováků, 58 tisíc Vietnamců, 36 tisíc Rusů, po 20 tisících Polácích a Němcích. Polovina cizinců má povolený trvalý pobyt.

Novela zákona neměla snadnou přípravu a projednání ve vládě a jejích poradních orgánech. Sladit řadu protichůdných požadavků a ke 200 připomínkám nebylo snadné. Legislativní rada vlády vracela návrh Ministerstvu vnitra třikrát k přepracování. Poslanec za ČSSD předložil 22stránkový pozměňovací návrh, který ve skutečnosti psalo Ministerstvo vnitra. Návrh zásadně omezuje práva cizinců na soudní ochranu a nezávislé posouzení postupu českých úřadu v gesci Ministerstva vnitra. Poslanci ve schválené verzi odmítli několik návrhů, které nejkřiklavěji omezovaly práva cizinců žijících dlouhodobě u nás. Při projednávání vznesly zásadní připomínky Hospodářská komora a Česká advokátní komora. Populistická snaha ukázat voličům tvrdost k cizincům bez překvapení uspěla napříč všemi stranami.

Politika

Poslanci poprvé schválili návrh v dubnu tohoto roku 148 hlasy, když nikdo nebyl proti a jen 4 poslanci z koalice a 7 komunistů se zdrželo. Senátoři uznali argumenty kritiků a novelu zamítli, mimo jiné i hlasy sedmi senátorů ČSSD a ODS, např. exministra vnitra Františka Bublana. Poslanci tedy o novele hlasovali znovu v červnu a po ostré diskuzi mezi sebou a proti zástupci senátorů jej znovu schválili již jen 113 hlasy, když se nově proti návrhu postavil celý klub KDU-ČSL (pouze místopředseda vlády Bělobrádek byl při hlasování v dubnu i v červnu proti). Pokud by novelu odmítl podepsat prezident, museli by poslanci hlasovat o návrhu znova a nejspíše by novela zákona spadla pod stůl. Pokud prezident novelu zákona podepíše, napadne řadu jejích ustanovení u Ústavního soudu skupina senátorů.

Obsah novely

Schválený návrh upravuje několik základních oblastí. Česká republika je už ve skluzu se zapracováním požadavků Evropské unie ze dvou směrnic, které vyžadují úpravu v oblasti zaměstnávání pracovníků na sezónní práce, kteří budou mít nově usnadněné vyřízení potřebných povolení.

Dále novela nabízí nalákání velkých investorů, kteří při investici 75 miliónů korun (Hospodářská komora požadovala hranici snížit na 15 miliónů) a vytvoření nejméně 20 pracovních míst získají zrychleně pobytové povolení na dva roky pro sebe a své rodinné příslušníky.

Omezit nežádoucí ekonomickou migraci má pomoci postih takzvaného skrytého agenturního zaměstnávání bez povolení úřadu práce. Novela zavádí také podivně znějící kategorii nespolehlivého zaměstnavatele v případě jeho zadlužení, neplacení pojistného za zaměstnance nebo nelegálního zaměstnávání. Taková firma by cizince nemohla zaměstnávat. Proti vágnosti ustanovení protestovala Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

Imigranty tady nechceme

Dále v důvodové zprávě najdeme jako podpůrný argument posílení bezpečnosti nazvaný úřednicky prkenně „posílení bezpečnostních aspektů migračního procesu“. Kroky, které k němu mají vést, jsou však sporné. Podle odborníků nejen neúčinné, ale také protiústavní a porušující naše mezinárodní závazky. Stát dostane možnost snáze rušit přechodný i trvalý pobyt občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků v rozporu s právem Evropské unie.

Pravidla když se hodí

Přijatá norma je dokonalou ilustrací, jak se připravují a schvalují zákony a jak by to v žádném případě nemělo být. Nutnost nového zákona nebo novely svedeme na Evropskou unii, vložíme několik ustanovení, které naoko podpoří podnikání a bezpečnost, ve skutečnosti vytvoříme nové nástroje kontroly a postihů pro úředníky, pro jistotu obejdeme zákonný způsob připomínkování a sporné věci necháme předložit poslanci jako pozměňovací návrh. Odpor poslanců a senátorů zvikláme odkazem na již připravovanou další novelu, která chyby opraví.

Nová sněmovna, kterou si zvolíme v říjnu, má hlavní úkol změnit způsob projednávání zákonů. Ať už jsme cizinec, našinec nebo Marťan, potřebujeme kvalitní zákony.

Právník, politolog a spolupracovník Institutu pro politiku a společnost
Kráceno vyšlo v MF Dnes