7.2.2023 | Svátek má Veronika


POLITIKA: Bože, dej nám sílu…

27.3.2013

Když jsem se v sobotu ráno probudil, zapnul jsem si TV Metropol, kde s redaktorem Severou právě rozmlouval náš nový prezident. Svou typickou, rozšafnou a pomalou dikcí s vědomím převahy intelektuála nad novinářským blbcem mu zrovna odpovídal na otázku kvality jím popíjeného vína: "I když považuji vinaře za nevzdělané lidi, musím uznat, že toto víno je dobré…" To řekl český prezident ve stavu na první pohled střízlivém.

Proč jenom vinaři? Proč nepovažuje za nevzdělané blbce i třeba právníky, ekonomy, lékaře nebo lidi jiné profese? Proč neřekne rovnou: blbý národe, idioti a kreténi, mluví k vám váš geniální prezident, na kterého všichni nemáte. Proč mají být idioty jen čeští vinaři? Proč ne také všichni lidé s příjmením Zeman narození v Kolíně? Než jsem se vzpamatoval, přišla další rána. Pan prezident (Bože, proč "pan"?), proč ("prezident"?) – Ing. Zeman dále pokračoval: "O mně je známo, že se mi bytostně příčí lhát, prostě nelžu." ON nelže (kdysi takové označení používal americký filmový komik Harold Loyd. I jeho filmy se tak jmenovaly. ON řádí v New Yorku, ON hrdinou. Tak proč by Zeman nemohl být "ON prezidentem". Nebo "On nelže". To přece už není lež, ani LEŽ – to je diagnóza! Má pravdu MUDr. Cyril Höschl, že bez vyšetření nelze stanovit diagnózu, když odmítal podobné zjednodušené soudy o Václavu Klausovi? Potřebuje taková psychopatie vyšetření?

Geniální prezident Zeman si opatřil na svoji inauguraci do nového obleku kravatu v národních barvách, aby ukázal, že on není žádný cizák. V televizní diskusi s cizákem Schwarzenbergem měl do saka vetknutou českou vlaječku. Je prostě vlastencem každým coulem. Jen na té kravatě krejčí barvy popletl, přehozením z toho byly – národní barvy Ruska. Skutečně symbolické popletení! Jestliže měl Havel svými krátkými kalhotami dávat znamení zednářům celého světa, komu dával znamení Zeman? Šloufovi, Zbytkovi a té partě sovětofilů za sebou přece nemusel.

Tak snad těm, o kterých Karel Hvížďala ve své knize "Mardata – vzpoury v žurnalistice" napsal: "Psychopatií podle polského psychologa Andrzeje Lobaszewského trpí v populaci kolem 5 % lidí a takového nemocného je těžké odhalit, tito lidé nejsou šílení. Jsou inteligentní, přesvědčiví a výmluvní. Umějí se zalíbit. Jsou dobrými herci. Za vzletnými slovy a sliby se ale skrývá nevšímavost k našim právům a svobodám. Jsme pro ně - pokud jsou v politice - majetkem užitečným, jen pokud nás potřebují před volbami. Jakmile jim odevzdáme svoji moc, přestaneme je zajímat. Společenské normy a zákony platí pro každého, jen pro ně ne. Neznají stud. Nevědí, co je to zodpovědnost. Nemají svědomí. Nejsou schopni dlouhodobé spolupráce. Když něco pokazí, uraženě se stáhnou, aby vzápětí svalili vinu na druhé. Považují se za neomylné a dokonalé. Vlastní patologii si neuvědomují. Divní a nebezpeční jsou ti ostatní."

Jejich dokonalost má ale mezery. Budeme muset kontrolovat citované výroky a bonmoty "Nejdokonalejšího". Na stranickém sjezdu ČSSD vystoupil s projevem, který ukončil slovy: "Bože, dej mi sílu, abych ovlivnil to, co mohu." Vzdělanec a historik. Citovat velkého muže anglických dějin českým politikem nebývá obvyklé. Dovede si někdo představit, jak tento výrok Thomase Moora, za který jej Ing. Zeman v roli prezidenta označil, cituje Michal Hašek nebo zprava ministr Martin Kuba nebo jiný kmotr? Ale není třeba představy, protože se to již stává samozřejmostí. "Nejdokonalejší" to zase popletl. Thomas Moor nic takového neřekl. Uvedený výrok pochází s největší pravděpodobností od Reinholda Niebuhra, od nějž jej převzalo společenství "Anonymní alkoholici", jak uvedla některá média.

A jsme zase u psychologie – Zemanovo alkoholické podvědomí promluvilo. Churchill prý také stále kouřil a pil. Málokdo ví, že ty doutníky a jedna láhev skotské denně jsou jen legendy. Doutníky nehořely, jen trčely z jeho úst - patřily k jeho image. A whisky? Existuje nějaký záběr, na kterém je Churchill přiopilý? Zeman vypadá, jako by byl neustále. Dodávám naštěstí. Naštěstí jej to "zlidšťuje". Jinak by tu hrůzu nebylo ani možné pochopit. Máme prezidenta, který je přes spolutvůrce svého volebního úspěchu Šloufa napojený na organizovaný zločin, jehož spojenci jsou důstojníci StB a plukovník, který nás chtěl v listopadu 1989 převálcovat svými tanky, a nejrůznější exkomunističtí šíbrové z temnot hospodářské a politické kriminality posledních dvou desetiletí.

Naštěstí máme také prezidenta, který nedokáže lhát. Lhaní je mu bytostně cizí, odporné a nesnáší ho. Takže máme příležitost se dozvědět, jak to všechno bylo. Buď nám to prezident Miloš Zeman díky svému smyslu pro pravdu řekne sám, nebo nám to prozradí jeho alkoholické podvědomí či nějaký symbolický a výstižný výrok či bonmot. Jenže s výrokem Thomase Moora je to jinak. Mimo svůj hluboký význam, jak dále uvedeno, jeho citace Ing. Zemanem jen dokazuje, že náš nový prezident neumí pracovat s internetem. Jinak si mohl zjistit, že chce citovat úvod známé modlitby za poskytnutí daru rozlišení od Fridricha Öttingera:

Bože, dej mi sílu,
abych změnil věci,
které změnit mohu,

dej mi trpělivost,
abych snášel věci,
které změnit nemohu

a dej mi moudrost,
abych obojí od sebe odlišil.

Díky, pane inženýre, momentálně na Hradě, případnější modlitbu jste nám připomenout nemohl. A tak věřím, věřím, že Bůh nám dá trpělivost, abychom Vaše prezidentství vydrželi. Věřím také, že v alkoholických extázích budete novou kněžnou Libuší a že díky Vám zloba, závist, zášť, strach a svár pominou a mír dál zůstane s touto krajinou.