30.1.2023 | Svátek má Robin


POLITIKA: Absentér Hašek se zlobí

14.10.2013

Hejnec Michal Hašek bojuje proti zesměšňující billboardové kampani a žádá odstranění plakátů.

Chápu jeho rozhořčení, zesměšňující kampaň pro něj asi není příjemná, nicméně jako politik musí unést daleko větší míru osobních ataků, než je tomu u řadových občanů. Různé celebrity se často soudí kvůli vymyšleným článkům a je jim soudy sdělena právě ta samá věta.

Michala Haška nepovažuji za celebritu. Na to, aby se člověk stal celebritou, musí ve většině případů prokázat, že něco umí a tím uměním není pouhé sezení v parlamentu bez praktické zkušenosti s prací. Proč se ale Michal Hašek tolik zlobí?

Hašek billboard

Jak se říká, pro pravdu se zlobí člověk nejvíce, a tak se podívejme, co že mu je tak proti srsti. Na billboardu je označen jako "kecal", který slibuje a neplní. Nevím, co přesně je tím myšleno, ale s úspěchem se to dá použít na kteréhokoli politika.

Jsou-li tím myšleny předvolební sliby, pak není v silách politiků a stran své sliby splnit stoprocentně. Tím myslím v naší zemi, kdy se tvoří koaliční vlády. Žádná strana od pádu komunistů neměla nadpoloviční zastoupení v parlamentu sama o sobě, vždy musela nejsilnější vládní strana jednat s koaličními partnery a dělat ústupky.

"Lenoch, v parlamentu chyběl při 77 % hlasování" - zde už je něco, od čeho se lze odrazit. Z protokolů Poslanecké sněmovny se dá zjistit, kdy ten který poslanec hlasoval či ne. A toto číslo je pravdivé. Michal Hašek se zúčastnil skutečně jen 23 % hlasování.

V přehledu KohoVolit.eu jsou první místa obsazena dvěma vězněnými poslanci. Následuje komunistická poslankyně Hubáčková s 22 %, která ale v průběhu roku rodila, takže mateřské povinnosti mají vcelku pochopitelně přednost.

A pak už je na řadě hejnec Hašek. V přepočtu pro něj pracovní týden ve Sněmovně končí v úterý dopoledne. Když se stal poprvé hejtmanem, tak se vzdal funkce poslance, protože se prý nedají stihnout obě funkce tak, aby jim jeden člověk věnoval svou stoprocentní pozornost.

Toto přesvědčení ale brzy změnil a začal funkce kumulovat. Před rokem jich zastával plných třicet:

1) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2) člen volebního výboru PSP ČR
3) člen zemědělského výboru PSP ČR
4) člen Meziparlamentní skupiny v rámci MPU Česko - Rakousko PSP ČR
5) člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny ČR
6) člen Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR
7) hejtman a člen rady Jihomoravského kraje (JMK)
8) zastupitel Jihomoravského kraje
9) předseda Rady hospodářské a sociální dohody JMK
10) předseda Bezpečnostní rady JMK
11) předseda poradního sboru hejtmana JMK pro otázky koncepce zdravotnictví JMK
12) předseda Asociace krajů ČR
13) člen Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu
14) místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
15) člen monitorovacího výboru ROP NUTS 2 Jihovýchod
16) první místopředseda (a člen ÚVV) ČSSD
17) člen politického grémia ČSSD
18) člen KVV ČSSD Jihomoravského kraje
19) místopředseda OVV Brno-venkov ČSSD
20) stínový ministr zemědělství a venkova ČR za ČSSD
21) garant zemědělské ústřední odborné komise ČSSD
22) předseda dozorčí rady akciové společnosti Cíl
23) předseda Politické rady CENTROPE
24) člen správní rady Masarykovy univerzity Brno
25) člen správní rady VUT Brno
26) člen správní rady Mendelovy univerzity v Brně
27) člen správní rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
28) člen Řídící komise se statusem rozhodovacím Moravian science centre Brno
29) předseda valné hromady Jihomoravského inovačního centra
30) předseda Dozorčí rady Vinařského fondu ČR

Pokud bychom vzali osmihodinovou pracovní dobu a rozdělili ji rovnoměrně na každou Haškem zastávanou funkci, pak by se Michal Hašek věnoval každé funkci pouhých šestnáct minut denně. Pak je jasné, proč je docházka na hlasování tak tristní.

"Nevěrník, milenku si platil z veřejných peněz" - stejnou výčitku lze aplikovat na expremiéra Nečase. Jeho sekretářka byla jeho milenkou a dostávala nadstandardní odměny. Nečas to odůvodňoval slovy, že dřela jako kůň. Premiér se rozvedl se svou ženou a nedávno se oženil se svou milenkou.

A jak je to v případě Michala Haška? Jeho hejtmanská sekretářka Šárka Rouzková je s velkou pravděpodobností Haškovou milenkou a kvůli ní se rozešel se svou manželkou. I Šárka Rouzková si přišla na statisícové odměny. Scénář je velice podobný tomu Nečasovu.

Je zvláštní, jak se takové billboardy Haškovi nelíbí a žádá jejich odstranění, když jeho strana takto veřejně zesměšňovala a dehonestovala své politické protivníky. Co nemáš sám rád, nečiň druhým, říká biblické moudro.

Dá se říci, že billboard je s mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou pravdivý a to je něco, co Haškovi vadí nejvíce. Socialisté nejsou jiní než ostatní, nejsou ctnostnější, upřímnější či bažící po blahu všech. Naopak, socialisté používají slova jako solidarita a spravedlnost jen jako lákadlo na hlasy.

Ze zkušeností víme, že aféry jsou u nich daleko častější, že jejich konání často hraničí s korupcí, ze které tak rádi obviňují druhé. Vždyť také jediný poslanec zatčený bezprostředně po spáchání trestného činu korupce patří do jejich stáje.

Měl bych pro pana Haška možné řešení. Místo uražené ješitnosti a boje s větrným mlýnem zesměšnění si může najít nějaké další funkcičky. Vždyť je přeci možné se klidně věnovat každé funkci třeba i jen pět minut denně, Michal Hašek to určitě zvládne.

Převzato z Polanecky.blog.idnes.cz se souhlasem autora