30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


POLICIE: Výskyt mimozemšťanů potvrzen

6.4.2009

Jako informace od návštěvníka z jiné planety působí sdělení náměstka policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování Jiřího Houby o tom, že k větší efektivitě práce policie v oblasti zajišťování výnosů z trestné činnosti přispělo především zrušení Finanční policie na konci roku 2006. Pravomoc zajišťovat prostředky pocházející ze zločinů prý poté získaly nejenom všechny celostátní útvary, ale i územní policejní správy. Podle Houby se tak na zajišťování výnosů podílí mnohem více policistů.

Těžko říci, jestli příčinou takového vyhlášení je pouhá neznalost nejvyššího představitele kriminální policie v zemi nebo jeho zcela vědomá snaha o mystifikaci české veřejnosti. Skutečnost je však taková, že kompetenci vyhledávat a zajišťovat výnosy měly vždy všechny útvary kriminální policie na všech úrovních a zrušení Finanční policie to nijak zvlášť neovlivnilo. Tento útvar se zaměřoval na vyhledávání zločineckých zisků u těch nejsložitějších a nejkomplikovanějších kriminálních případů. Divil bych se, že by to pan náměstek nevěděl.

Je tedy naprosto zavádějící srovnávat objemy zajištěných výnosů Finanční policií, jež čítala něco přes dvě stě policistů na straně jedné s výsledky všech policejních útvarů v početní síle desítek tisíc policistů na straně druhé. Jsou li navíc dnes oba výsledky podobné, nemá se policejní vedení vůbec čím chlubit. Právě naopak.

Dobrým příkladem může být srovnání výsledků zrušené Finanční policie s Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality, kam větší část tabulkových míst zrušené Finanční policie přešla. Protikorupční policie podle informací policejního prezidia zajistila za rok 2008 pouhých 600 mil Kč. To je ovšem méně než polovina zajištěných hodnot při porovnání roční výslednosti Finanční policie, která navíc měla při srovnání obou útvarů dvojnásobně menší počet sil.

Větší počet policistů tedy zcela evidentně neznamená lepší výsledek, jak tvrdí náměstek Houba. Když připočteme, že dnešní policisté mají při vyhledávání výnosů k dispozici po novelizaci trestního řádu podstatně lepší právní nástroje pro zajišťování takových majetků a již fungující systém pro správu zajištěného majetku, lze se jejich nepřesvědčivým výsledkům opravdu podivovat.

Z tohoto hlediska se zrušení Finanční police a potlačení specializace pro vyhledávání a zajišťování zločineckých zisků jeví jako střelba do vlastních řad a je ve své podstatě neobhajitelné. Je navíc v rozporu s nejlepší evropskou praxí, pro kterou byla česká policie školena v rámci projektů Phare a Transition Facility. Jak je dnes vidět, byly to vyhozené peníze.

Zvláštní komentář si rovněž zaslouží pozoruhodné tvrzení, že policie oproti předcházejícímu období dnes zajišťuje majetek "kvalitněji". Působí to podobně, jako snaha označit obyčejné zboží nálepkou "Super" a prodat jej za vyšší cenu.

Je na místě vysvětlit, že zajištění majetku provádí v přípravném řízení státní zástupce, nebo k jeho zajištění minimálně vydává souhlas, na rozdíl od policie, která zpravidla majetek vyhledává a jeho zajištění státnímu zástupci navrhuje.

Těžko si představit, že by státní zástupce majetek zajišťoval jen proto, aby vylepšil policejní statistiku. Výrok o "kvalitnějším" zajišťování výnosů ze zločinu má tedy asi podobnou hodnotu, jako by někdo řekl, že policie nyní obviňuje z trestné činnosti podezřelé osoby "kvalitněji".

Pro takové úkony musí být splněny zákonem předepsané podmínky, jinak je nelze provést. Samo obvinění podezřelého ovšem ještě zdaleka neznamená, že je vinen a podobně to platí i pro zajištěné výnosy. Klíčové je vždy rozhodnutí soudu.

Zrušení Finanční policie žádné zlepšení výsledků policie nepřineslo a obhajování tohoto kroku náměstkem Houbou připomíná hereckou etudu pro jediného diváka, kterým může být snad jedině ministr vnitra Ivan Langer. Veřejnost si však žádný lístek na komedii nepředplatila, od policie má právo očekávat kvalitní výsledky a od policejního vedení objektivní informace.

Při současné konstelaci možná půjde o nesplnitelné přání. Snad si tedy můžeme přát alespoň tolik, aby se mimozemšťané ve vedení české policie co nejdříve vrátili na svou rodnou planetu.

Více k problematice naleznete v článku Nejen o zrušené Finanční policii

Autor je bývalý ředitel Finanční policie, www.zimmel.cz