30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


POLICIE: Nekopejte velikány do kotníků

23.2.2009

Postesk náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Jiřího Houby o tom, že už je neúnosné to okopávání kotníků ze strany bývalých, rádoby uznávaných elitních policistů (zveřejněno na Novinkách.cz v článku Za Kubiceho vedení se z ÚOOZ ztrácely tajné dokumenty), mě přivedl k úvahám, komu zde vlastně byly okopávány kotníky a kým.

Škoda, že se pan Houba nevyjádřil k této zajímavé otázce podrobněji, jistě by bylo zajímavé dozvědět se nejen to, kdo a kam byl kopnut, ale i kdo z bývalých policistů takovou exekuci vykonal. Neméně zajímavé by bylo i vědět, co bylo důvodem onoho "neúnosného kopání".

Formulace odpovědí pana náměstka Houby nabízí závěr, že postiženým může být dokonce i on sám. Pokud ano, tak v takovém případě je na místě vyslovit hluboké politování. Hluboké politování nad tím, že není do kotníků - obrazně řečeno - kopán v první řadě svými nadřízenými.

Rozhodně nechci panu náměstkovi upírat právo kritického vyjádření na práci bývalého vedení ÚOOZ ani zpochybňovat oprávněnost takové kritiky, ovšem veřejně bagatelizovat práci takového množství kriminalistů a vyšetřovatelů tohoto útvaru lze pokládat v lepším případě za projev neomluvitelné neznalosti. Zdvořilost mi brání rozepisovat se o tom, za co lze takové vyjádření považovat v tom horším případě.

Navzdory některým chybám bývalého vedení, odváděla v předcházejícím období řada policistů ÚOOZ poctivou práci a na rozdíl od pana Houby riskovala svůj krk v boji se zločinem. Prohlásit tedy veřejně, že z mnoha desítek policistů, kteří z ÚOOZ odešli, bylo jen několik zkušených, nelze pokládat za nic jiného než plivnutí na práci všech ostatních, kteří se do počtu těch "několika" panu náměstkovi nevešli.

Spolu s bývalým ředitelem ÚOOZ Kubicem skutečně odešlo z útvaru mnoho desítek schopných policistů. Pokud vím, takový velký exodus v tak krátkém období nezaznamenal žádný jiný z policejních útvarů. Není pochyb o tom, že tyto síly v boji proti zločinu citelně chybí. Pokud vím, ze strany policejního vedení však nebylo uděláno nic, aby byl počet odcházejících policistů alespoň snížen.

Podle mého názoru se právě tady náměstek Houba dopustil významné chyby, když odcházející policisty nedokázal přesvědčit o důvěryhodnosti nového vedení a o zabezpečení standardních podmínek pro jejich práci. Pokusil se o to vůbec?

Je hezké, že pan Houba věří, že všichni, kteří na útvaru zůstali, chtějí dělat svoji práci jako profíci. Mohu jen namítnout, že většina těch, kteří odešli, chtěla dělat totéž. Z daného úhlu pohledu toto prohlášení vypadá poněkud prázdně a bezcenně. Ostatně jako i některá další jeho prohlášení.

Podobně na mě například působí prohlášení o garanci důkladného analyzování všech spisů souvisejících s Františkem Mrázkem. Řekl bych, že tady pan náměstek nabízí něco, co mělo být již dávno hotovo. V okamžiku, kdy poskytoval rozhovor, bych od něj očekával spíše prezentaci výsledků než jalové breptání, že bude cosi důležitého analyzováno. Prospal snad ve své funkci předchozí rok?

Pan Houba však místo zřetelných výsledků svých manažerských počinů nabízí veřejnosti jen informaci o tom, že pracovní klima je nyní na ÚOOZ jiné a už nedochází k neřízeným únikům informací a k porušování presumpce neviny. Tak to bychom měli gratulovat. A co odhalování organizovaného zločinu?

Co třeba nějaký odhalený a usvědčený zločinecký gang? Tedy myslím kromě těch nešťastných zaměstnanců ČEZu, co pátrali po pachatelích krádeží elektrického proudu. Jak se zdá, tak nic. Nebo v lepším případě nic moc.

Bylo by zajímavé vědět, kdo a jak práci pana Houby hodnotí a zda vůbec. Některá jeho vyjádření totiž mohou evokovat úvahy o tom, kdo je vlastně na policejním prezidiu nejvyšší autoritou.

Jeho věta "Nováka bych měl na prezidiu rád…" (o řediteli protikorupční policie v roli kandidáta na funkci náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku) ve mně vyvolává dojem, že se pan Houba cítí být spíš pánem Policejního prezidia než jeho úředníkem. Uvažovaná pozice totiž spadá nikoli pod řízení náměstka Houby, nýbrž pod přímé řízení policejního prezidenta. Takové prohlášení bych očekával tedy spíš od prezidenta Martinů.

Ale co není, může být. Stejně jako se stal Jiří Novák náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku, můžeme třeba zanedlouho přihlížet změně ve funkci policejního prezidenta. Vlastně i ono prohlášení o neúnosném okopávání kotníků dává tušit, že na policejním prezidiu ve vysoké funkci sedí chlapík, kterému většina ostatních dosáhne právě tak akorát... k těm kotníkům. Jeho současnému stylu jednání snad chybí už jen jediné - začít ukazovat svému okolí vztyčený prostředník.

Více k problematice naleznete na mém webu: www.zimmel.cz