2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


POLICIE: Hysterie policejního funkcionáře

16.3.2009

Mé chování je podlé, jsem neobjektivní, nesebekritický. Tyto i jiné informace si může přečíst každý návštěvník webových stránek ministerstva vnitra ve zprávě zpracované bývalým ředitelem protikorupční policie a současným náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku Jiřím Novákem.

Jak se uvádí v nadpisu článku, jde o reakci na článek v deníku Právo, jehož jsem autorem. Je zajímavé, že oficiální reakcí jednoho z nejvýše postavených policejních důstojníků je osobní útok na autora článku. Pan Novák se zřejmě řídí úvahou, že nejlépe obhájí zpochybňovaný postup policejního útvaru tím, že zdiskredituje autora.

Mohu si tedy vlastně gratulovat, že pana Nováka nenapadlo, že nejlépe obhájí zpochybňovaný postup tím, že autora článku rovnou zastřelí. Jednu věc na příspěvku pana Nováka však oceňuji. Na rozdíl od osobního dopisu náměstka ředitele protikorupční policie Tomáše Martince, který mi poslal v reakci na stejný článek, neobsahuje alespoň pravopisné chyby.

Článek Podivný případ, podivná policie, o který tu běží, popisuje některé zvláštnosti při zpracování případu údajného praní špinavých peněz v souvislosti s akcí ve směnárně Active Change na Národní třídě v Praze, jež byla spojena s velkolepými policejními manévry a následnou bombastickou prezentací v médiích.

Při jeho zpracování jsem vycházel pouze z informací prezentovaných protikorupční policií v médiích a případ jsem komentoval na základě vlastních mnohaletých zkušeností při řešení podobných případů.

Pominu-li neprofesionalitu vysoce postaveného policejního důstojníka, který namísto rozumného vysvětlení činnosti policistů, které řídil a za jejichž práci nesl odpovědnost, nevybíravým způsobem a k tomu na stránkách státní instituce napadá řadového občana, který má pochybnosti o správnosti postupu jím řízeného útvaru, nemohu pominout jiné, mnohem zajímavější pasáže jeho vyjádření.

Úsměvné je Novákovo vysvětlování toho, že bombastická prezentace případu nebyla plánovaná. Zdá se tedy, že bombastická mediální prezentace je z jeho pohledu naprosto v pořádku, pokud proběhla neplánovaně. Sama bombastičnost, nebo výstižněji řečeno její nepřiměřenost, evidentně není Novákovi nijak proti mysli.

Takové mediální způsoby prezentace činnosti protikorupční policie ovšem ve skutečnosti zavánějí snahou vydávat "trabanta za mercedes" a ve svém důsledku mohou i významně poškodit podezřelého, který se bez ohledu na to, jestli je vinen či nevinen, bude s takto vytvořeným "zločineckým věhlasem" nejspíš potýkat do konce svého života.

Pozoruhodné je i sebepochválení pana Nováka za to, že se autorovi článku nepodařilo získat podrobné informace o případu. Ano, tady jde skutečně o velikou profesionalitu policistů. Dlužno však podotknout, že autor žádné informace ze spisu nezískával a ani se o to nesnažil.

Možná jde ale o nový trend české policie. Třeba s ohledem na klesající počet objasněných trestných činů a zjištěných pachatelů přistoupí policie nově k evidování těch osob, které se zatím žádného trestného činu nedopustily a ani se o to nepokusily. Bude to levnější a rychlejší. Tuto práci budou moci vykonávat i policisté s tělesným či duševním handicapem. Ale hlavně, policie bude konečně moci vykázat uspokojivé výsledky.

Rozhořčený pan Novák si rovněž stěžuje, že kritika postupů jen několik týdnů po zahájení úkonů trestního řízení nemůže být vnímána jinak než jako snaha o diskreditaci těch policistů, kteří se poctivou prací snaží zvýšit prestiž policejního sboru.

Pro pořádek tedy připomenu, že od zásahu na Národní třídě neuplynulo jen několik týdnů, nýbrž několik měsíců, a to je bohužel natolik dlouhá doba, která s největší pravděpodobností vedla k vychladnutí všech případných stop. Policie už nemá mnoho šancí na své bilanci něco zlepšit.

Nesnažil jsem se nikoho diskreditovat, jen jaksi postrádám objasnění té rozsáhlé trestné činnosti desítek subjektů, ze které mělo pocházet oněch 5 miliard korun, které měly být údajně převedeny do zahraničí.

Pan Novák ve své reakci "upřesňuje", že "obviněn nebyl jen jeden podezřelý a není zajištěno jen pár počítačů". To neřekl mnoho. Důvodem však podle mého názoru není to, že by bilance současného výsledku mohla poškodit průběh trestního řízení. Spíše jde o to, že toho není příliš navíc, čím by se protikorupční policie mohla v rámci tohoto případu pochlubit.

A pokud jde o to Novákem prezentované poctivé snažení policistů, mělo by podle mého názoru směřovat především k efektivnímu boji se zločinem, než ke zvýšení prestiže policejního sboru. Jde-li policejnímu vedení pouze o zvyšování prestiže sboru, pak by mu možná postačilo zaměstnávat jen pana Nováka a jednoho nebo dva tiskové mluvčí, zbylé policisty může propustit.

Panu Novákovi bych na závěr svého příspěvku velmi rád popřál nejen více soudnosti, ale i mnoho úspěchů v jeho práci, především pak mu přeji to, aby jeho úspěchy nebyly jen nafouknutým a mediálně zviditelněným "NIC".

Autor je bývalý ředitel Finanční policie, www.zimmel.cz