13.8.2022 | Svátek má Alena


POLICIE: Hledání jmenovacího dekretu Vesecké

30.5.2015

Stala se Renata Vesecká místopředsedkyní Energetického regulačního úřadu v rozporu se zákonem? Odpověď na tuto otázku by mohl dát autoritativně pouze příslušný soud, pokud by někdo tento krok zpochybnil. Zkoumal by například, zda má pravidly předepsanou praxi v oboru. Konkrétně by v oblasti energetiky měla působit alespoň sedm let. Z toho nejméně tři ve vedoucí funkci.

Záleží na tom, jak se tato omezení vyloží. Ti, co rozhodli o jmenování Vesecké, považovali její aktivity v advokacii či ve státním zastupitelství za dostatečné. Podle nich se totiž mimo jiné zabývala případy, které s energetikou úzce souvisejí. Proto byla jmenována místopředsedkyní úřadu a dostala na starost věci týkající se práva. Patří k nim namátkou řešení žalob souvisejících s rozvojem solárních elektráren a jejich státní podporou. Nedá se tudíž tvrdit, že by Vesecká nebyla pro řešení těchto záležitostí kompetentní.

Zároveň je sporné, zda skutečně dostála všem požadavkům. Vypadá to spíš na to, že některé z nich byly účelově vyloženy. Lze pouze spekulovat o tom, proč tomu tak bylo. Zda kvůli nedostatku kvalifikovaných lidí, kteří by významný post mohli zastávat. Nebo kvůli tomu, že v době, kdy působila ve vedení státního zastupitelství, mohla přijít do kontaktu s lidmi, kteří se na solárním boomu snažili vydělat a mohou vést kvůli tomu soudní spory.

V souvislosti s oprávněností jmenování Vesecké do postu místopředsedkyně Energetického regulačního úřadu to po právní stránce není důležité. Podstatný je jmenovací dekret a další doklady, které by jeho vydání podpořily. Pokud existují nějaké nesrovnalosti, může policie prověřovat, zda k nim došlo úmyslně. Potom by mohlo jít o trestný čin.

Bez prozkoumání příslušných dokumentů to zjistit nemůže. Standardním postupem by o ně měla požádat. Pokud jí nebyly vydány, měla by si pro ně dojít. Otázkou zůstává, proč přitom musí asistovat desítky policistů.

K jejich zásahu došlo shodou okolností ve stejný den, kdy policie ve Švýcarsku zatýkala kvůli korupčnímu skandálu vysoké představitele FIFA. Zatímco v zahraničí vše probíhalo velmi diskrétně a za asistence minimálního počtu policistů, návštěva Energetického regulačního úřadu mohla působit spíše jako demonstrace síly.

Možná je to dáno snahou dodat si sebevědomí a ukázat veřejnosti, že ruka zákona umí být tvrdá a nekompromisní. I když už v nedávné minulosti to předváděla dostatečně. Stačí zmínit rozsáhlý a dramaticky působící zásah v kauze Nagyová. Nebo připomenout spektakulární transport Davida Ratha z vazební věznice k soudu, kdy před několika měsíci byl přepravován v řetězech, za asistence vrtulníku a za dohledu speciálních jednotek.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plusLéto venku s eMiminem: Na co se těšit v 6. soutěžním týdnu?
Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 6. soutěžním týdnu?

Léto venku s eMiminem je tady! Každý týden budeme soutěžit o fantastické ceny v celkové hodnotě 298.000 Kč. Sdílejte své letní zážitky, hodnoťte...