1.2.2023 | Svátek má Hynek


POLEMIKA: Nebýt si jist a odsoudit…

27.11.2006

… to ukazuje na nespravedlivost samotného soudce

A copak za zprávu o hnusu to vypadlo z chození kolem nesnědené horké kaše nejistému kolegovi MUDr. Milanu Novákovi v podobě článku Nejsem si jist, zda horkou kaši sníst, nebo kolem ní jen chodit?

kontejnerový dům v ulici Poschla, Vsetín 1Senátor J. Čunek, odsouzen za čističství a sbírání hlasů lůzy na vábničku rasové segregace, za trest zove se hnusem a jeho voliči – tři čtvrtiny ze všech – pak lůzou. V kraji je to tedy pěkná voličská pakáž, vzlínající k oblibě rasismu. Ze slavných kázání Krista Pána na hoře je jedno o lehkovážném posuzování. V něm Kristus varuje: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou bude vám odměřeno.“ Kdo sebral Váš hlas, milý kolego?

Chválíte dřívější decentnost. I řekl mu Pán: „ …nesmyslní zdali ten, který učinil povrch a neučinil také vnitřek? „ (Luk.11,87-54). Jestliže desítky Cikánů dostaly za onen vřed (jímž je dům a nikoli lidé, jak si zdálky špatně vysvětlujete) velice dobré bydlení, pak nelze říci, že se nevyřešilo vůbec nic. Jejich děcka se mají kde umýt, okoupat v teplé vodě (kterou jim vřed zapovídal), mají teplo v pokojích, o čemž se jim dosud ani nezdálo. Ti Cikáni to ale vůbec nemuseli mít. Vystěhovaní soudně – a tu na soud neoboříte se, že je vyhnal na ulici? – měli pro sebe ulici. J. Čunek se s celou radnicí spolupodílel na tom, aby nemuseli pod most, ale do obydlí. Nemyslím si, že to bylo pitomé. Rozvážně jednat má větší cenu než jen rozumně myslit, říká zase Cicero. A jestliže se nepodařilo postavit pro všechny, pak co za špatnost je na tom, že páru odsouzeným k vystěhování na ulici koupili nemovitosti jinde? A není snad farisejstvím vyčítat Vsetínu, že nechal lidi bez domova odstěhovat do obydlí, byť nijak exklusivního, mimo katastr vlastní obce? Není od tamních obecních farisejské, že činí ze vsetínských rasisty a sami nechtějí ty lidi přijmout?

Ad absurdum uvažujete o koncentračních (pardon, soustřeďovacích) táborech. Ale v tom vředu uprostřed města, v tom domě tady, žili soustředěni habaděj let a poptejte se i jich jak.

kontejnerový dům v ulici Poschla, Vsetín 5A pokud nebudete mít oči zavřeny a uši i s nosem ucpány, poznáte úplně jiný obraz, než jakého kopii malujete z dálky bez myopie a jogurtu.

Netleskám. Není čemu – ani způsobu života těch, kteří trpěli žitím ve vředu, ani způsobu, jakým se o ně společnost stará. Za patřičnou starost ale nemám toliko donorství statků hmotných, kdežto i výchovu a vzdělání, poskytnuté jim aspoň tak, aby to stačilo na žití bez asociálních a antisociálních projevů. Kde došlo k poškození práv, které naznačujete? Práva těch druhých, které máte za tleskající, poškozena byla už tím, že museli nejen dívat se na onen vřed, jehož existence sama i bez těch jeho obyvatel naplňovala skutkovou podstatu trestného činu výtržnictví podle § 202 Tr. Z. - akorát budova nemůže být pachataelem, že.

Alexander si jako soudce zakrýval jedno ucho, aby je tak ušetřil pro obžalovaného. Vyslechl jste Vy, milý kolego, J.Čunka? Byl jste se podívat na ten dům, než ho zbořili? Poptal jste se lidí kolem a i těch samotných obyvatel onoho domu, co slul vřed, jaké to bylo žití? Nebo Vám stačí nebýt si jist k vynesení ortelu?

Jiřímu Čunkovi radím : Nenávist, vyvolanou správným jednáním, považovat za slávu.

Autor je lékař