Neviditelný pes

POLEMIKA: Kdo je nedotknutelný

20.10.2022

Lidové noviny již několik let nečtu, ale díky jiným, pro mě důvěryhodnějším médiím, se ke mně dostala Vaše glosa „Kasta nedotknutelných“. Přesně jak říkáte, souhlasím s tím, že společenská atmosféra zhoustla, bylo by super vrátit se k civilizované diskusi, určitě bychom měli přistupovat k sociálním otázkám racionálně - o tom všem píšete.

Ovšem píšete to v naprosto převrácené logice - tedy v důsledku necivilizovaně, neracionálně; přispívajíc k houstnutí atmosféry. Za chvíli vysvětlím, ale předtím ještě jedno rýpnutí.

Tou kastou nedotknutelných je totiž Váš a mnohých jiných chlapů (a velmi mála žen, možná 0 žen) Vaší generace (a v důsledku i jiných lidí jiných generací) pocit, dojem, možná snad fixní idea, že svět je, byl a má navždy být takový, jaký Vy (vy) si představujete, jste si představovali, budete si představovat.

Vy jste tou kastou nedotknutelných, jichž se dotkla existence jiných perspektiv. Jichž se dotkla pluralita. Jichž se dotkla odlišnost, cizost, neznámé.

Ale zpátky k větám, které jste pustil na papír a do světa:

„Pro naši demokracii by však bylo neblahé, kdyby podobné výstřelky měly znemožňovat racionální přístup k problémům a věcnou diskusi. Nebudu opakovat mantru „nejsem homofob, protože mám mezi známými a přáteli homosexuály“.“

Pro naši demokracii je ve skutečnosti neblahé, když zastřelení dvou mladých, nevinných lidí komentuje životem zkušený, lidmi respektovaný člověk mající veřejný hlas, a tedy i jistý vliv a moc (=Vy) tak, že konstatuje, že takové zastřelení je vlastně pouhým výstřelkem, který znemožňuje racionální přístup k řešení společenských problémů.

„...své by mohl vyprávět ombudsman Křeček...“

Jistě, pan Křeček, který vytrvale opakuje nepoučené, neempatické, neodborné „názory“ o Romech jak vystřižené z internetové diskuse na novinkách.cz, přestože je veřejným ochráncem práv, tedy člověkem, který má z povahy své funkce a vlivu být poučeným, empatickým, odborným, který má přinejmenším odborně vysvětlovat, obhajovat, přesvědčovat veřejnost a státní moc o základních lidských právech i těch nejmenších menšin, tak jistě, tenhle pan Křeček by mohl své vyprávět, jak se na něj, chudáka útočí, jak je haněn - jasně!

Ale pan Křeček je přeci příslušníkem kasty nedotknutelných, mužů, kteří chrání svět a jeho nezpochybnitelné pravdy! Vlastně máte pravdu, pane Neffe!

Chcete „vrátit se k civilizované diskusi“, k čemuž přispíváte tím, že naprosto necivilizovaně, v rozporu se současným vědeckým (i mimovědeckým, třeba uměleckým!) poznáním napíšete o plánované, chladné, pod zvráceným, skutečně anti-demokratickým ideologickým vlivem sestrojené úkladné vraždě dvou lidí na ulici napíšete, že o nic nejde, že to byl výstřelek, že je třeba civilizované diskuse, že změny pohlaví (kolik jich je?) jsou ohrožením pro fungování společnosti; vlastně napíšete, že ohrožením demokracie je „homosexuální menšina, kolem níž je třeba chodit po špičkách“? Přeloženo o 80 let zpět, že ohrožením způsobného německého života je působení Židů v německé společnosti? Co vás k takové zvrácenosti v myšlení, proboha, vedlo?

Zdravím a přeji lepší úsudek v odhalování toho, kde leží ten bludný kořen ohrožení naší demokracie a společnosti usilující o rovnost, svobodu a bratrství (anebo si přiznejte, že o to usilovat nechcete a tyhle pojmy do svých úvah neřaďte),

Jan Havlice,

občanzpět na článek