Neviditelný pes

POLEMIKA: K článku v Hospodářských novinách

Nemocnice Brandýs nad Labem –Stará Boleslav je již několik týdnů soustavně mediálně šikanována hejtmanem Davidem Rathem. Tento politik se snaží odvést pozornost od problémů krajských nemocnic, za které sám odpovídá, a od skutečnosti, že jejich hospodaření svěřil do rukou svého muže na černou práci Filipa Bušiny, kterého policie obvinila ze stamilionových daňových podvodů .
Ad: HN, 12.08. 2009 Bendlův „dárek“: nemocnice zadarmo

Nemocnice Brandýs nad Labem –Stará Boleslav je již několik týdnů soustavně mediálně šikanována hejtmanem Davidem Rathem. Tento politik se snaží odvést pozornost od problémů krajských nemocnic, za které sám odpovídá, a od skutečnosti, že jejich hospodaření svěřil do rukou svého muže na černou práci Filipa Bušiny, kterého policie obvinila ze stamilionových daňových podvodů .

Ptáme se: kdy si osobně pan hejtman prověří plnění personálního vybavení ve „svých“ krajských nemocnicích? Kdy provede David Rath přepadovou kontrolu například v Kutnohorské nemocnici, kterou s velkou slávou převzal pod svá křídla. Předpokládáme, že když zjistí, že nesplňuje personální a technické vybavení, okamžitě jí zavře.

David Rath, který rozházel desítky miliónů korun středočeských daňových poplatníků za pochybné a dosud nevyúčtované hrazení regulačních poplatků, kritizuje privatizaci provedenou jeho předchůdcem Petrem Bendlem a tvrdí, že by to uměl lépe. Trousí nesmysly o cenách budov a pozemků, jako by nevěděl, že nemocnice mají sloužit lidem v regionu a poskytovat zdravotní péči a že se před příchodem soukromých vlastníků propadaly každý rok do miliónových ztrát. Vyzýváme Davida Ratha (i když jsme si vědomi, že marně), aby si našel jiné předvolební téma, například, aby konečně sdělil Středočechům, jaká je jeho koncepce zdravotnictví, anebo aby jim do očí řekl, které nemocnice a ve kterých městech hodlá zlikvidovat.

Nepodložené napadání a šíření lží Davida Ratha bohužel papouškují Hospodářské noviny, od kterých bychom očekávali kritický odstup a ekonomicky podloženou analýzu. Namísto toho v nich můžeme najít bulvární titulky a základní matematické chyby. Nemocnici v Brandýse nad Labem nikdo nezískal „zadarmo“ a nikdo na nich při prodeji nevydělal díky nastavení ceny a dalších podmínek prodeje. Provozování nemocnice je zajímavé jako dlouhodobá investice. Podmínky privatizace neměly zajistit plnou kasu krajskému úřadu, ale udržet ve městě nemocnici a zabránit jejímu dalšímu zadlužování. Kdyby redaktor Petr Vašek uměl do pěti počítat, snadno by zjistil, že zatím majitel na nemocnici jenom doplácí a bude doplácet i nadále, i při započtení případného prodeje nepotřebných pozemků městu.

Vyzýváme Hospodářské noviny, aby se vrátily k seriozní žurnalistice a přestaly prostřednictvím svého redaktora Petra Vaška pomáhat v předvolební kampani Davidu Rathovi.

Tímto veřejně žádáme šéfredaktora Hospodářských novin Petra Šimůnka, aby vysvětlil:

- velice úzké vztahy, které redaktor Petr Vašek zřejmě udržuje s Davidem Rathem, když se jako jediný novinář zúčastnil přepadové razie hejtmana v brandýské nemocnici (dokonce se nechal na místo odvézt hejtmanovým vozem),

- jak je možné, že jako jediný novinář obdržel od hejtmana výsledky této „kontroly“, a to ještě dříve než samotná nemocnice,

- co všechno je jako šéfredaktor ochoten tolerovat jako eticky přijatelný postup (účast na kontrole jako neoprávněné osoby, práce s dokumenty, na které se vztahuje mlčenlivost – viz zákon č. 552/1991 Sb o státní kontrole)

- proč Hospodářské noviny neinformovaly o zápisu z „kontroly“ (když už ho měly exkluzivně) objektivně, proč nesdělily čtenářům, že zde chybí stanovená nápravná opatření, proč HN přinesly pouze interpretaci podle Ratha.

- za jakých okolností smí David Rath používat fotografii, která je zřejmě vlastnictvím Hospodářských novin, ke své sebepropagaci (za veřejné peníze v inzerátu Blesku),

- a konečně, aby vysvětlil, proč redaktor prestižního ekonomického deníku, specializující se na zdravotnictví, postrádá nejen základní znalosti ekonomiky nemocnic, ale dokonce nezvládá ani obyčejné kupecké počty.

Doplněk:
1. Hospodářské noviny při své "výpočtu" nezohlednily zejména
a. povinnost nemocnice investovat přes 13 miliónů korun (vyplývá z privatizační smlouvy)
b. k prodeji pozemků ještě nedošlo, cena nebyla dohodnuta
c. nemocnice se před příchodem nového vlastníka zadlužovala několik miliónů korun ročně, zadlužování nelze "zrušit" ze dne na den, to se odstraňuje postupně, jak nemocnice přechází na změny v řízení a práci,
d. nemocnice je zatížena vnitřním dluhem , podinvestováním - to bude muset vlastník v dalších letech napravovat.
Kdyby redaktor Petr Vašek řádně počítal, nikdy by nemohl dospět k nemocnic "zadarmo" nebo dokonce zisku při prodeji ve výši 1 milión korun. Naopak by musel by uvést, že firma aktuálně musela vložit do nemocnice desítky miliónů korun a že při započtení prodeje, k němuž ještě nedošlo a u něhož ještě není dohodnuta cena, by stále byla v několikamiliónové "ztrátě", čili že jí koupě stála nemalé peníze.

2. Na přepadovou kontrolu pozval pana redaktora Vaška hejtman Rath jako jediného přesto, že zájem by měli i jiní novináři a o nemocnice se zajímají stejně jako jejich kolega z HN. Redaktor byl vpuštěn, protože tvořil nedílnou součást Rathovy delegace a ředitel nechtěl být nevstřícný s nadějí, že hejtman bude korektní. Vím bezpečně, že po hejtmanství žádalo zápis z kontroly hned několik novinářů, ale získal ho zase jenom Petr Vašek.

3. Pod tímto textem jsou v jednom souboru fotografie pořízené fotografkou Hospodářských novin i fotografii bez uvedení autora, která byla umístěna v inzerátu Davida Ratha. Důvody, proč považujeme fotografii na inzerátu za fotografii pořízenou fotografkou HN:
a. Je to profesionální fotografie
b. Jediným, kdo na místě fotil, byla profesionální fotografka HN
c. Fotografie jsou zacíleny ze stejného místa (před vchodem do nemocnice) - viz obrázek:

 fotorath

tiskový mluvčí Nemocnice Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

zpět na článek