Neviditelný Pes

POLEMIKA: Co říkal Klaus před 12 lety

26.9.2012

Ad Varovná slova českého prezidenta

K tomu článku (Neviditelný pes 24. 9. 2012) připomenu slova z projevu Václava Klause k výročí TGM v roce 2000: Dnes v Evropě dominují snahy o co nejrychlejší politické sjednocení celého kontinentu. I v tom je Masaryk inspirací. Měli bychom ho ale studovat pozorně. Měli bychom se pokusit porozumět příčinám, které v jeho době zdiskreditovaly možnost soužití národů, žijících v habsburském soustátí, a které přiměly Masaryka zahájit jeho radikální politickou akci. Měli bychom se poučit z minulosti a – v zájmu svém i v zájmu Evropy – bránit opakování jevů, proti nimž Masaryk s takovou jasnozřivostí bojoval.

Ve dnech vzpomínání k 70. výročí úmrtí TGM shodou okolností uveřejnila naše média zprávu o projevu, který přednesl předseda Evropské komise José Barosso. V něm jsou myšlenky podobně těm, jimiž se zabýval TGM před 95 lety (jeho dílo Nová Evropa vyšlo v roce 1917): o modelu evropského soužití, jak je chápal TGM v multietnickém státě, jak se nadchl myšlenkou federální a demokratické Evropy, v níž viděl přirozené rozvíjení projektu evropského mírového svazu národů.

Ve svém díle Světová revoluce (1925) jde TGM ještě dále: Složitost poměrů, vyplývající z našeho postavení v srdci Evropy, nám ukládá ohledy na všechny strany, opravdu na celý svět, a proto opakuji, co jsem říkal již dávno před válkou, že musíme dělat světovou politiku.

V tomtéž díle: Dnes se vyvinula mezistátní a mezinárodní vzájemnost do té míry, že žádný stát nemůže žít bez zřetele na jiné státy. Dnes je stát uvnitř i navenek jen relativně nezávislý, neboť státy se stávají na sobě závislejšími, utužuje se všeobecná vzájemnost, a tato vzájemnost se stále určitěji organizuje také právně…Právo a státověda se musí demokratizovat, dtj. Zbavit se konstrukcí a fikcí teokratického režimu.

Teokratismus si osvojil podle TGM pojem suverenity ve smyslu neomylnosti. S těmito argumenty je nutné vystupovat i na půdě Evropské unie, Evropské komise . TGM díky své "jasnozřivosti", o níž Václav Klaus kdysi hovořil má stále co říci k dnešku. Chtělo by se proto zvolat: pane prezidente, přečtěte si znovu, co jste kdy proslovil o TGM.zpět na článek