19.8.2022 | Svátek má Ludvík


OPENCARD: Jsou obžalováni ti praví?

5.9.2015

Dědictví po předchůdci v primátorském křesle Pavlu Bémovi přivedlo jeho nástupce Bohuslava Svobodu a Tomáše Hudečka na lavici obžalovaných. Na ní se snaží dokázat svoji nevinu a vyhnout se trestu. Ten jim hrozí za způsob řešení problémů s projektem Opencard.

Mohli se k nim postavit dvojím způsobem. Buďto tuto kartu zrušit, a tím odepsat stovky milionů korun, na které vyšla. Nebo se snažit fungování Opencard zachovat. V tom případě se museli dohodnout s majitelem licence a autorských práv k tomuto systému a prodloužit s ním smlouvu.

V prvním případě by mohli čelit výtkám, že špatně hospodaří a nejsou schopni řešit zásadní problémy. Při druhé variantě zase nemohli vypsat řádné výběrové řízení, protože projekt v tu chvíli nešel svěřit žádné konkurenční firmě.

Tak byly nastaveny podmínky, které byly dohodnuty v době, kdy v čele pražské vlády stál Pavel Bém. Podle kdysi provedeného auditu byly smlouvy uzavřeny pro hlavní město nevýhodně a přispěly k velké závislosti na dodavateli a provozovateli Opencard.

Radní si vybrali na první pohled pro městskou kasu šetrnější model a smlouvu prodloužili. Pokud by tušili, jaké martýrium je čeká, patrně by raději snesli kritiku i veřejnou ostudu. Nyní musí před soudem dokazovat, že jednali podle svého nejlepšího vědomí a na základě analýz připravených právníky.

Zda bude jejich obhajoba úspěšná, to se ukáže až v momentu, kdy padne verdikt soudu. Shodne-li se s názorem obžaloby, že mělo být vypsáno řádné výběrové řízení a prodloužení smlouvy způsobilo téměř 25 milionovou škodu, potom se budou muset radní spolehnout na odvolací soud.

Přitom se očekávalo, že pokud na lavici obžalovaných usednou nějací politici, potom ti, kteří stáli u zrodu projektu, dohadovali podmínky a odsouhlasili z pohledu Prahy problematickou smlouvu.

V době, kdy Helena Válková byla ministryní spravedlnosti, veřejně prohlásila, že i právnímu laikovi je jasné, že skuteční viníci stíháni nejsou. Popotahováni jsou naopak ti, kteří problémy s Opencard převzali a snažili se je řešit. Absurdnost situace vystihují slova bývalého primátora Bohuslava Svobody, že u soudu nejde pouze o zmiňovanou kartu, ale hlavně o principy zastupitelské demokracie.

Mají-li být hromadně kriminalizováni radní, kteří v rámci svých kompetencí a na základě odborných posudků nějak rozhodli, potom skutečně hrozí, že v budoucnu nebudou raději nic řešit, případně ztratí chuť se v politice angažovat.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plus