10.12.2022 | Svátek má Julie


OLAF: Chybí „smoking gun“

12.1.2018

OLAF je dnes nejskloňovanější název evropské instituce v Česku. Aniž bychom chtěli snižovat význam jeho zprávy, musíme dodat jednu důležitou věc: co v ní chybí.

Podle zprávy OLAFu farma Čapí hnízdo jednoznačně nesplňovala podmínky pro získání dotace. To je důležité pro pana finance, ať už národního, evropského nebo regionálně-operačního, a patrně se víc než 50 milionů korun bude stěhovat zpět. Kromě toho ale běží trestní řízení pro údajný dotační podvod a toto trestní řízení je pro českou politiku důležitější. Neoprávněně přidělená dotace je jedna věc, domnělý zločin věc druhá.

A zde je třeba ztlumit všeobecné vzrušení, protože právě k této oblasti nám zpráva OLAFu moc neříká. Že na straně Agrofertu i Čapího hnízda vystupovaly osoby spojené pracovními či rodinnými vazbami, že se Čapí hnízdo vrátilo časem do rodného holdingu, že mělo anonymní akcie, to se vědělo od počátku a skutečně zásadních nových informací je ve zprávě málo.

Všeobecné natěšení panovalo na to pikantní, zda se dozvíme nějaké indicie týkající se (ne)důvodnosti trestního stíhání. V tomto bodě je těžko se něčeho chytit a OLAF nám nepomáhá.

Protože takové stíhání 11 osob pro údajnou účast na dotačním podvodu, to vyžaduje prokázat, že každý z oněch 11 lidí věděl, že (prý) jde o dotační podvod (přitom žádost o dotaci podepsaly jen 2 osoby). Samotné sezení v orgánech nějaké firmy nebo držení akcií nějaké firmy není žádný důkaz. Důkazem by byl e-mail, kde by se psalo „vstup do orgánů/napiš na sebe akcie té firmy, PROTOŽE PAK TA FIRMA VYLÁKÁ NEPRÁVEM DOTACI …“.

Dokud takový e-mail nebo něco jemu podobného nebude žalobcem prezentováno u soudu, pohybujeme se jen v rovině dohadů místo přímých důkazů. Zpráva OLAFu ani nenaznačuje, že by něco takového existovalo. Nic podobného také nebylo zmíněno v novinových článcích, které trestní kauzu Čapí hnízdo do včerejšího dne pokrývaly.

Většina informací ve zprávě OLAFu je trestněprávně poměrně nevýznamných, právě z pohledu prokázání či neprokázání úmyslného podílu na údajném podvodu. Kdyby se mě někdo zeptal „jak to, že jste v žádosti o dotaci tvrdil xyz, když podle výkladu tohoto pojmu rozsudkem Soudního dvora ze dne 27. února 2014 v případu č. C-110/13 HaTeFo GmbH vs. Finanzamt Haldensleben (Finanční úřad Haldensleben) se to má interpretovat jinak?!“, okamžitě bych odpověděl „já mám jiné zájmy po večerech, než si číst jeden judikát za druhým, nějaké C-110/13 slyším poprvé v životě, prokažte mi opak“ a víc bych se o věc nestaral (navíc mají dotyční pravdu, že tento interpretační rozsudek padl až několik let po žádosti o dotaci).

Dobrá – já si po večerech judikáty opravdu někdy čtu. Ale nějaký manažer či ekonom nejspíš ne. A v trestním řízení musí stát prokazovat vinu, a navíc ji musí prokázat nade vši rozumnou pochybnost.

Uzavřeme tedy, že zpráva OLAFu, byť zajímavá a někomu asi dost nepříjemná, nepřinesla odpověď na tu otázku, která hýbe politikou a na kterou bylo tolik čtenářů zvědavých. Dotace byla podle OLAFu udělena neprávem. Ale „smoking gun“ (= kouřící zbraň; právnická hantýrka) z pohledu údajného podvodu stále nebyla ukázána.

Nebudu říkat, zda někdo něco spáchal či nespáchal; to ať si veřejně prohlašují dotyční sami. Ani nebudu říkat, jak se bude vyvíjet trestní řízení dále, protože to záleží na neznámých okolnostech a nezveřejněných důkazech. Ale měli bychom správně chápat obsah té či oné zprávy a nečinit z ní závěry, které neobsahuje.

Autor je advokát, v dané kauze není angažován