Neviditelný pes

NÁZOR: Finta komunálních voleb

30.11.2005



Národ se opět připravuje na volby. V příštím roce budeme mít hned dvoje. Jednak ty "velké", do poslanecké sněmovny, jednak komunální. Ještě vloni, po volbách do senátu, se diskutovalo o volebním zákonu, o možných úpravách, zejména o těch, které by zajistily výraznější zisk vítězné straně. K žádné dohodě nedošlo, takže budeme volit po starém.
Uvedená diskuse se však týkala zejména voleb do poslanecké sněmovny, které jsou z hlediska politiků bezkonkurenčně prioritní. O úpravě systému voleb komunálních jsem však žádné podněty nezaznamenal. Znamená to, že je zde vše v pořádku? Vezměme si příklad volby do obecního zastupitelstva.
Podle současné úpravy se po volbách sestaví žebříček nejúspěšnějších kandidátů podle počtu získaných hlasů. Ten se podle daného klíče rozdělí mezi zúčasněné strany a sestaví se základní složení zastupitelstva - třeba jednadvacetičlenného. A nyní se začnou dít věci. První, druhý, třetí … zvolený kandidát jedné ze stran se vzdají mandátu ve prospěch méně úspěšných spolustraníků, podobně se zachovají i ostatní strany, to se případně i opakuje a občané se nestačí divit. Najednou se v zastupitelstvu objeví kandidáti ze třicátého, čtyřicátého, u menších stran i z daleko nižšího pořadí. Vše je ale v pořádku, volby proběhly podle platného volebního zákona.
Není to ale také jeden z důvodů malého zájmu voličů o cestu do volební místnosti? Proč chodit k volbám, když se na radnici stejně dostanou i lidé které tam většina občanů vyloženě nechce?

Jsem toho názoru, že spravedlivější a průhlednější by byl následující systém:

- získané hlasy se rozdělí mezi kandidující strany podle daného klíče a sestaví se základní složení zastupitelstva, třeba jednadvacetičlenného
- v případě odstoupení kteréhokoliv zastupitele z této skupiny je automaticky osloven dvaadvacátý z celkového pořadí, při odstoupení dalšího třiadvacátý …atd, bez ohledu na stranickou příslušnost. Spolustraník by mohl odstupujícího zastupitele nahradit pouze v případě úmrtí, dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo změny bydliště zastupitele.
V případě dlouhodobé nepřítomnosti vyvoané např. studiem nebo pracovní cestou by toto ustanovení bylo možno použít nejdříve po uplynutí tří měsíců od sestavení zastupitelstva.

Tento systém, kromě toho že je průhlednější, lépe respektuje vůli občanů vyjádřenou ve volbách a navíc by, když ne vyloučil, tak značně snížil možnost sestavování účelových kandidátek, které lákají občany na známá jména, jejichž nositelé ve skutečnosti o účast v zastupitelstvu často ani nestojí.

Myslíte si, že je takovýto návrh v našich poměrech průchodný? Je jasné, že do nejbližších voleb se to změnit nedá, ale co ty další? Najde se v nové sněmovně odvaha k podobným krokům? Já vážně nevím. Doufat ale mohu.



zpět na článek