7.12.2023 | Svátek má Ambrož, Benjamin


MINIPOVÍDKA: Páter ve špitále

21.7.2017

Páter Plojhar z Československé strany lidové pomohl komunistům roku 1948 převzít moc ve státě a ti mu to nikdy nezapomněli. Udělali z něho ministra zdravotnictví, třebaže mu lékařské záležitosti byly cizí.

Ve vládě Národní fronty pak dlouhá léta sloužil jako názorný příklad toho, že v Československu existuje politická a náboženská svoboda. Především však vynikal jako nepřekonatelný pijan, na různých přátelských setkáních dokázal v pití odrovnat i sovětské činitele včetně maršálů a generálů. Ti když v československé delegaci zahlédli vysokou postavu „toho popa“, rozbolela je hlava už předem. Arcibiskup Beran Plojhara exkomunikoval, ale ten si z toho nedělal těžkou hlavu.

Lékařům se do řemesla nepletl, jen pokládal za vhodné čas od času navštívit některou nemocnici. Jednou se vypravil na Bulovku. Když ležící pacienti spatřili pod bílým pláštěm černý šat a u krku kolárek, všichni se vyděsili, protože si mysleli, že jim páter přichází dát poslední pomazání. Nejvíce se polekal jeden stařeček. Přilákal ministra ke své posteli a promluvil na něj:

„Pane faráři, já jsem veliký hříšník. Celý život jsem se dřel na našem statečku, stejně jako můj otec, dědeček a pradědeček. Měli jsme osm krav, dva koně, prase, husy, slepice, pole, louku s rybníčkem - zkrátka vše, jak má být. To všechno nám komunisté ukradli a vystěhovali nás do jedné barabizny v pohraničí s rozbitou střechou. Ve škole to měli moji vnuci těžké, učitelka o nás mluvila jako o nepřátelích lidu. Proto jsem si vždycky přál, aby se všichni komunisté po smrti smažili v pekle. A nejen oni, ale také všichni jejich pomahači a zrádci, jako třeba ten Plojhar. To má být sluha Páně, to vožralý prase? No řekněte sám, velebný pane. Ale na druhé straně by měl člověk svého bližního milovat a nic zlého mu nepřát. Myslíte, že mi Bůh ty špatné myšlenky odpustí?“

„Určitě, synu,“ uklidnil ho Plojhar.

A aby nevyšel úplně ze cviku, tomu starému pánovi požehnal. Když pronášel slova „Spiritus Sancti“, vzpomněl si náhle, že už si dlouho pořádně necvaknul. Provedl tedy kontrolu léčiv a kopnul tam do sebe lahvičku lihu.