Neviditelný pes

MÉDIA: Ivan Langer a střet zájmů

8.10.2008

Není v zemi většího lumpa nad ministre vnitra! Zájem investigativní trouby MF Dnes se po těkání kolem několika dalších politiků jedním-dvěma články, aby se neřeklo, znovu soustředil na mladofrontovního nepřítele č. 1, Ivana Langera. Sečteno-podtrženo, Ivan Langer se jako opoziční poslanec přimlouval za privatizační projekt svého známého, od kterého později dostal půjčku na zakoupení nemovitosti. Známý Ivana Langera se provinil tím, že se stýkal s lidmi kolem mafiánského kmotra Mrázka a Mrázek považoval za výhodné stavebního magnáta Sekeru podporovat. Informace o kontaktech mezi Ivanem Langerem a Luďkem Sekyrou na straně jedné a Luďkem Sekyrou a lidmi kolem Františka Mrázka na straně druhé plynou z policejního spisu, který některý z policistů nebo státních zástupců ukradl a dal k dispozici Jaroslavu Kmentovi. Tento novinář z MfD se řízeným zveřejňováním informací ukradených z policejních spisů zabývá pravidelně. Informace o půjčce, kterou si poslanec vzal od svého známého, byla naopak získána legálním způsobem. Langer ji řádně uvedl ve svém přiznání majetku, které je povinen jako poslanec podávat.

Mimo svoji novinářskou činnost zpracoval Jaroslav Kmenta poznatky obsažené v ukradeném spise do knihy Kmotr Mrázek. Kniha byla komerčně velmi úspěšná, už proto, že se jí dostalo naprosto nadstandardní reklamy v podobě řízené publicistiky, nejen v Mladé frontě Dnes. Další část tohoto spisu hodlá Jaroslav Kmenta, podle vyjádření jeho nadřízeného šéfredaktora Čásenského, vydat v pokračování Kmotra Mrázka před vánoci. Podle vlastního přiznání šéfredaktora Čásenského je účast Mladé fronty Dnes na aféře Vlastimila Tlustého a Janka Kroupy motivována reklamní kampaní právě před vydáním této knihy. Ergo kladívko, buď je na vydání knihy motivována MfD a zneužívá k tomu formát seriozního zpravodajství, nebo Čásenský s Kmentou zneužívají svoje postavení v MfD k tomu, aby si zdarma dělali reklamu na druhou kůži stejného medvěda pod hlavičkou údajné investigativní novinařiny.

Je teoreticky možné, že ono vytrvalé přepírání informací, které jsou buď dávno známé, nebo v podstatě nezajímavé, a vytváření oslích můstků a napůl vyřčených podezření mezi nimi je opravdu optimální formou politického bulváru, který prospívá novinám. Pak je ovšem divné, že od výroby bioplynových kuliček upustila i Nova, jejíž Kroupa u vzniku této skandalizační vlny stál, nepřipojilo se Právo, které v duchu tradice kope za české socialisty a komunisty, a stranou zůstává i klika pravdoláskovních zpravodajů, pevně usazených ve veřejné službě o ostatních hráčích na mediálním trhu nemluvě. MfD je v tomto snažení osamocena!

Zajímavý vývoj prodělává směr mediálního tsunami. Jan Morava opustil sněmovnu a stal se nezajímavým. Topolánka a dokonce ani náhradní cíl, předsedu poslanců ODS Tluchoře, se vykoupat nepodařilo a i skandování hesla „Dalík, Dalík, Dalík“ rychle zvadlo. Krátkou etapou byl podraz na spoluautora celého pokusu o diskreditaci Topolánka a ODS, Vlastimila Tlustého, který sloužil už jen jako můstek k Ivanu Langerovi. Zcela mimo zájem MfD pak zůstávají ti, kteří byli politicky zodpovědní za vznik systému zveřejňování policejních záznamů. Gross, Bublan, Benešová, … , shodou okolností dnes buď na Floridě, nebo dále v aktivní službě v ČSSD.

Ivan Langer se naopak rád chlubí tím, že se mu podařilo změnit policii tak, že k těmto únikům již nedochází. Má-li pravdu, tak přímé přenosy z vyšetřování Jiřího Čunka organizovalo státní zastupitelství, které spadá do resortu spravedlnosti. Faktem je, že za úniky z (doufejme alespoň v to) nepolitického kuřimského případu padaly tresty, za policejního presidenta Koláře věc neslýchaná. Pokud se Ivan Langer chlubí oprávněně anebo jenom ohnul vytěžování policejních spisů směrem, který vyhovuje jemu a nikoli Kmentovým dodavatelům, ohrozil byznys, který Jaroslava Kmentu, podle chování zřejmě i část redakce MfD a nepochybně též Kmentovy informační zdroje již několik let dobře živí. V takovém případě je zájmem těchto lidí, aby se uzavřený struk informací znovu otevřel a k tomu je potřeba nepohodlného ministra sesadit.

Přes veškerou snahu se mladofrontovním honičům nepodařilo na Langera najít nic, z čeho by šla udělat skutečná aféra, a tak se soustřeďují na házení špíny v naději, že něco uvázne nebo že to v rozjitřené době před volbami a kongresem ODS Langerovi podrazí nohy a nakonec bude ve funkci vystřídán. A tak z tajnosnubného naznačování skandálních střetů zájmu jednoho ministra čím dál více vyčuhuje mnohem horší zájem naznačovatelů. Ochrana trestné činnosti, na které sami profitují!

OMLUVA na konec. Jsem si vědom toho, že nemohu dokázat, že informace z policejních spisů, které Jaroslav Kmenta zveřejňuje a které vycházejí například z vyšetřování Kořistkovy aféry nebo Mrázkovy trestné činnosti, byly vědomě zcizeny osobami, které k nim měly služební přístup, byly Jaroslavu Kmentovy předány po dohodě a jsou zveřejňovány způsobem, který slouží zájmům oběma stran. Je možné, že ze spisu vždy unikly hrubou nedbalostí a náhodou je vždy Jaroslav Kmenta nalezl způsobem, který je jeho vlastním know-how. Jakákoli nezákonná manipulace s vyšetřovacím spisem, ať úmyslná nebo z nedbalosti, která vede k úniku a dokonce ke zveřejnění informací, je ovšem trestným činem na straně osoby, která se takového jednání dopustila. Na faktu, že ministrem proklamovaná činnost investigativní know-how Jaroslava Kmenty ohrožuje v samé podstatě věci, to nic nemění a na zájmu Jaroslava Kmenty na odchodu ministra také ne.zpět na článek