26.11.2020 | Svátek má Artur


JUSTICE: Krokodýlí slzy pana profesora (2)

14.9.2017

Mluví-li se o morálce a tak vůbec a má-li pan profesor Němec takové morální problémy s osočováním neodsouzených osob, dám mu návrh. Mohl by napsat zamyšlení nad chováním podle mne největšího morálního hnusa v naší politice, předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše.

Jeho politický předvolební skutek, kdy nechal na bok autobusu nakreslit scénu, jak on coby dozorce s pendrekem dohlíží na před ním sedící „zločince“ a vyhrožuje a „nabízí další sedadlo“ pro „nějakého lumpa třeba z vašeho města“. Ti zločinci pod dozorem diktátora/dozorce Bartoše jsou čeští politici. Z nichž, až na jednoho, nebyl nikdo doposud právoplatně odsouzen. To je dokonalá ukázka drzosti, sprostoty a nebezpečné politické idiocie dotyčného a vedení jeho strany.

Ten magor (jak jej jinak nazvat?!), co to vymyslel a nechal realizovat, je duševně a morálně někde tam, co byli nacističtí propagandisté v Der Stürmer, nacistickém týdeníku vydávaném antisemitou a antislovanem Juliem Streicherem. Anebo jako politický dobytek bolševismu, redaktoři Rudého práva v padesátých letech. Ti také kreslili, jak zavřou do žalářů anebo usekají hlavy „nám nepřátelským zločincům“. Těm i oněm se to nakonec povedlo. Takovou budoucnost mám, nabízí pan Bartoš a jeho Pirátská strana?

Urážet ženy a dělat z nich zločince, to uměli komunisté stejně jako nacisté. O paní Nagyové, o její úloze a vztazích si můžeme myslet, co chceme, ale nikdo nemá právo ji hnusně urážet.

Duševní spojení s nacistickými bojůvkami SA, s jásající mládeží z Hitlerjugend nebo bolševickými úderkami ČSM pak dokumentuje fotografie čelní stěny autobusu. Kde pod cedulí „Pirátská strana“ parta mladistvých idiotů jásá s komunisticko-nacistickým heslem „Jedeme si pro ně“. A to vše v zemi, kde ještě žijí lidé, jejichž rodiče, příbuzné anebo je samotné vláčeli do kriminálů totalitní policisté za jásotu „pokrokové mládeže“. Pokud se vám přirovnání zdálo přehnané, doporučuji si vygooglovat fotografie z činnosti uvedených mládežnických totalitních organizací.

Piráti

Co kdyby se pan profesor zamyslel i nad jednáním Obvodního soudu pro Prahu 3? A něco o tom napsal? Soudkyně, evidentně neschopná pochopit a rozpoznat základy demokracie, její morálky a slušnosti a nutnost její obrany soudy, zamítla žádost paní Nagyové o předběžné opatření. Aby se zarazilo její veřejné dehonestováni a s ní špinění řady neodsouzených osob. Svým rozhodnutím zároveň soudkyně dala signál, že takováto nechutná prasárna může být používána.

A hned se to chytilo. Časopis Respekt nechal nakreslit na titulní obrázku obrázek odporného zločineckého typu v trestanecké uniformě a sdělil, že je to ten kamarád presidenta Zemana, Martin Nejedlý. Již léta od našich levičáků (sic!) označovaný bez jakéhokoli důkazu jako proruský agent, špion, finanční zločinec atd. atd. Za celá ta léta bez jakéhokoli důkazu. Asi si soudruzi z Respektu vzali rozumy z rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3.

Soudkyně v rozhodnutí uvedla: „Každý názor, stanovisko nebo kritika, vyjádřené jakoukoliv formou jsou vhledem k významu svobody projevu v demokratickém právním státě zásadně přípustné. Žalobkyně je, popř. byla osobou veřejně činnou, a jako taková osoba je povinna strpět vyobrazení své osoby ve formě karikatury, a to jak na boční straně tzv. speciálního vězeňského autobusu žalovaného, tak i kdekoliv jinde. Kauza Nagyová a zneužití rozvědky je mediálně známou kauzou a reálný základ má. Soud nespatřuje na uvedené karikatuře nic dehonestujícího, vulgárně zesměšňujícího a natolik urážlivého, aby bylo možné žalobkyni vyhovět a nařídit předběžné opatření, naopak se dá říct, že se jedná o nadsázku žalovaného, týkající se kauz, které hýbaly českou politickou scénou.”

Osobně se domnívám, že kdybychom v revolučním nadšení omylem nezavedli neodvolatelnost a praktickou nepotrestatelnost jakkoliv politicky či morálně šílených soudců, nikdy by si žádná soudkyně nedovolila takhle plivat na demokracii a základy slušnosti, které jsou základem každé demokracie.

Co si pak asi řeknou o všech těch před volbami dehonestovaných lidech ony baby citované v článku MF Dnes?

Autobusy s vězni komunistického režimu jsem sám jako kluk často viděl. Vozili v nich i mého otce. A pamatuji si i na jásající svazáky vyhánějící sedláky z gruntů, pořádající lynče na „buržoasii“ a volající „Psům psí smrt“.

Pokud je pirát Bartoš totální politický idiot a milovník totality, neměl by jím být soudce.

Pokud se pan Bartoš předvádí jako nacistický anebo komunistický dozorce, měl by jej i Pirátskou stranu vyloučit soud z voleb. U nás jsou, pokud vím, takovéto ideologie a jejich napodobování a následování zakázány. Že s totalitními praktikami souhlasí celé vedení Pirátů, dokládá jejich předvolební fotografie.

A náhlý pláč pana profesora, aby se neublížilo zrovna nevinným babišovcům? To jsou jen krokodýlí slzy.

Konec
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.