28.10.2020 | Den vzniku samostatného československého státu


HISTORIE: Komunisté pod 5 %?

8.10.2020

Konečně jsme svědky, že po více než 30 letech snad komunisté mizí z politické scény. Výsledky posledních krajských voleb tomu nasvědčují. Co je důvodem tohoto poklesu?

Cituji z čl. 4 stanov KSČM: „Program KSČM vychází z marxistické teorie otevřeného dialogu s mezinárodním komunistickým a levicovým hnutím, novým myšlenkám a poznatkům.“ Citovaná věta z hlediska jazyka poněkud drhne. Nejnovější stanovy byly přijaty 15.5.2016.

Položme si otázku, co je vlastně marxistická teorie otevřeného dialogu? Na to odpověděl nesmrtelný a věčně živý Lenin zákazem frakcí ve straně. Čili jakýkoliv jiný názor byl postihován vyloučením ze strany, vězněním, dokonce vraždami a popravami. Faktu, že Marx, Engels a Lenin zůstávají autoritami pro KSČM nadále, svědčí nejen stanovy, ale i nesčetné projevy představitelů KSČM a portréty Marxe a Engelse v sídle strany i jinde.

Ovšem marxistická teorie otevřeného dialogu měla i jný aspekt. Jedná se především o to, že soudruzi Marx a Engels spojovali boj pokrokových a reakčních tříd nerozlučně s bojem reakčních národů a pokrokových národů. Slované byli představitelé reakčních národů, proto je čekal „zasloužený“ osud z rukou revolučních Maďarů a Němců. Toto se u nás zamlčovalo. Ovšem posluchači „podvratné“ stanice Svobodná Evropa se již s touto problematikou seznámili například v reportážích S. Volného.

Uvedu výňatky z některých článků, které Fridrich Engels se schválením a souhlasem šéfredaktora Karla Marxe publikoval v Neue Rheinische Zeitung v roce 1849:

Ale při prvním vítězném povstání francouzského proletariátu budou osvobozeni rakouští Němci a Maďaři a na slovanských barbarech vykonají krvavou pomstu. Všeobecná válka, která pak vypukne, rozmetá tento slovanský spolek a tyto malé mizerné národy zničí včetně jejich jména.
Příští světová válka nezničí jen reakční třídy a dynastie, ale také odstraní reakční národy z povrchu země. A to je také pokrok.
(Der magyarische Kampf, 13.1.1849)

Jinde se Engels zamýšlí nad dějinami Čechů. Podle jeho názoru Češi žádné dějiny nemají. Tento komunista píše:

Češi, ke kterým počítáme Moravany a Slováky, ačkoliv se liší řečí a osudem, neměli nikdy dějiny. Od časů Karla Velikého jsou Čechy připoutány k Německu. Na okamžik se český národ emancipoval a vytvořil Velkomoravskou říši, aby ihned opět byl podmaněn a dalších pět set let bylo s ním házeno jako s míčem mezi Německem, Maďarskem a Polskem. Potom byly Čechy a Morava definitivně připojeny k Německu a slovenské okolí zůstalo v Maďarsku. A tento v dějinách vůbec neexistující národ si dělá nárok na nezávislost?
(Der demokratische Panslawismus, 15.2.1849)

Pak „nemilosrdný boj na život a smrt“ se Slovanstvem, které zradilo revoluci, zničující boj a bezohledný terorismus – nejenom v zájmu Německa, ale také v zájmu revoluce!
(Der demokratische Panslawismus, 15.2.1849.)

Ovšem podobných pozoruhodných poznámek obou klasiků je daleko více.

V našem případě můžeme konstatovat analogii v nekritickém obdivu českých nacistů k Adolfu Hitlerovi.Hledáte zdravou svačinku? Sáhněte po kapsičce od Sunaru, která je komplet BIO včetně obalu
Hledáte zdravou svačinku? Sáhněte po kapsičce od Sunaru, která je komplet BIO včetně obalu

Když se řekne Sunar, co se vám jako první vybaví? Chutné sušené mléko? Není se čemu divit. Sunar a jeho kojenecká výživa tu je pro naše miminka už...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.