Neviditelný pes

GLOSA: Tak se nám tady rozmohl jeden nešvar

16.7.2018

To by možná pravila paní Holubová z Pelíšků, pokud by se podívala na níže uvedené záběry evropských politiků.

Ne, nejde v žádném případě o to, co napadne poťouchlíky, kteří se nimrají v internetových diskusích a hledají na všech možných serverech kompromitující materiály.

V naší kotlince máme s tímto bohaté zkušenosti. Kupříkladu pozapomentý Jan Kavan (Kato), bývalý ministr zahraničí české vlády, poté předseda Valného shromáždění OSN a ještě posléze kńourající pán s výčitkami, že za své služby nedostal odpovídající odměnu. Tento pán kdysi zbořil několik stojících automobilů pro neschopnost je objet a přivolané hlídce tvrdil, že byl přepracován. Dechovou zkoušku odmítl a alkoholický odér byl dle něj pachem kolínské. Bohužel, z této události záznam není. Všichni však věříme, že tomu tak skutečně bylo

Posléze další politik naší scény, velmi oblíbený a opakovaně volený, prodělal podobný záchvat přepracovanosti, když se i přes zřetelnou chorobu - v tomto případě virózu - vyšplhal do kaple, v níž jsou uloženy korunovační klenoty. I když to na první pohled vypadá, že by mohlo jít o cosi jiného, co známe z našich luhů a hájů, i když přímí svědkové potvrzují, že i on použil stejnou kolínskou jako pan Kavan, šlo jen a jen o tuto nemoc, z které se jeden rychle vyléčí. I když ne do druhého dne, jak se to v tomto případě povedlo.

Nyní se tento nešvar rozmohl i do dalších zemí. Pan Jean-Claude Juncker, první muž EU, byl natolik zmožen jednáním předáků NATO, že už na první pohled působí politováníhodným stavem absolutního vyčerpání s dyskoordinací pohybů a tápavou chůzí. Opět se vyrojila celá řada spekulací, včetně té nejodpornější pomluvy, že jeho stav byl způsoben nadměrným pitím. Jak se posléze vysvětlilo, šlo o bolest v zádech, lidově řečeno housera. Pan Juncker svůj stav bral - jak je zřetelné - velmi statečně a i přes bolest byl schopen úsměvu, což, jak všichni víme, je nejlepší způsob, jak snášet bolest, která nám zabraňuje v pohybu.

Takže se nám tady v Evropě rozmáhá nešvar. Tím není - jak by se mohlo při povrchním pohledu zdát - požívání etylalkoholu, ale přepracovanost předních politiků, kteří jsou pak více náchylní chytit nějakou tu nemoc nápadně připomínající chorobu jinou, kterou tak úspěšně léčil nebožtík docent Skála.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autorazpět na článek