Neviditelný pes

GLOSA: Prezidentův projev

1.1.2014

Přiznám se, že jsem se s projevem prezidenta Zemana seznámil opožděně. Nesledoval jsem ho ze dvou zásadních důvodů. První byl názor, že ke sváteční pohodě nepatří politické proslovy, těch jsme během roku užili až dost.

Druhý důvod je složitější. Ačkoliv nejsem aktivním členem jakékoliv křesťanské církve, Vánoce jsou pro mne stále duchovním svátkem, ne pouze příležitostí k nákupům a hodování, tím méně pak k různým proslovům a předsevzetím. Přiznám se, že mne výslovně pobouřilo, že člověk jako Zeman, který má ke křesťanským tradicím tak daleko, využije svátku části svých spoluobčanů k tomu, aby mu lidé věnovali pozornost a poslouchali, co říká. Když si na to zpětně vzpomenu, na jazyk se mi stále derou různé nespisovné výrazy.

Ale zpět k projevu, který jsem si zpětně přečetl na oficiálních webových stránkách www.hrad.cz. Po jeho přečtení se mi mimoděk vybavilo srovnání projevů dvou předchozích prezidentů, které jsem četl před zmíněným proslovem.

Václav Havel hovořil o pravdě a lásce, nabádal ke smířlivosti a toleranci. V prvních projevech povzbuzoval, později spíše vyjadřoval obavy o vývoj naší společnosti. Navzdory těmto rozdílům a případným kritikám byly to vždy pozitivní projevy směřující k lidem.

Václav Klaus ve svých projevech akcentoval obavy ze ztráty svobody, hovořil o podléhání falešným představám o různých směrech, které mají zachránit lidstvo, a nepokrytě kritizoval směr, kterým se naše společnost ubírá. Jeho projevy byly v podstatě úplným protipólem projevů jeho předchůdce, ale jedno společné měly. Obracely se k posluchačům a nabádali je, aby se nad tím, co bylo řečeno, zamysleli a snažili se dle toho konat.

Projev Miloše Zemana byl o něm samém. Vyjadřuje v něm svou spokojenost nad tím, co dokázal, a dokumentuje to na výčtu pěti bodů, které údajně slíbil voličům. Mluví o tom, jak zažehnal různé krize (vládní, soudcovskou, vztah k EU apod.). Pochválil i svou "vládu odborníků". Nebyl to projev k lidem, byl to výčet (dle jeho představ) úspěchů, kterých dosáhl

No, nevím, kolik přesně slibů Miloš Zeman před volbami pronesl, bylo jich jistě více než zmíněných pět. Vzpomínám si ale na jeden, který se mu zcela určitě splnit nepodařilo. Bylo to jeho prohlášení o tom, že chce být prezidentem všech občanů, že chce sjednocovat a ne rozdělovat.

Tak to se mu opravdu nepovedlo.zpět na článek