6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


GLOSA: Pozná Nejvyšší správní soud lež?

23.2.2013

Pozná, našel tři, ale dál si s tím neví rady. Skutečně se má o lži, poctivosti a slušnosti rozhodovat ve správním řízení?

Původní představa zákonodárců zřejmě byla taková, že se volební stížnosti budou týkat termínů přihlášek, počítání hlasů a podobných věcí, a proto svěřili jejich řešení správnímu soudu. Ale život šel jinudy. Kandidáti si navzájem dělají různé sprosťárny. Občané podávají volební stížnosti na lživé a nepoctivé jednání kandidujících, protože se v zákoně dočetli, že se tak kandidáti nesmějí chovat. A očekávají za porušení zákona trest, neb na tom stojí pyramida spravedlnosti. Stížností jsou stovky, po každých volbách jejich počet narůstá, ale trest nepřichází. Jenom pocity občanů ve společnosti se zhoršují.

Nejvyšší správní soud vlastně rozhodnout o potrestání nemůže, nemá žádnou jinou možnost než zamést stížnosti pod koberec. Může snad zrušit první celonárodní prezidentské volby kvůli lži o tom, jaké obrazy si doma věší nový majitel hradu dědečka kandidátovy manželky? Mohl by to zkusit jinak. Říct, že k porušení zákona došlo, že kandidát lhal, a doplnit, že je to tedy lhář a podváděním se ve volbách vítězit nesmí, a kandidáta tak diskvalifikovat z volební soutěže. To ale, zdá se, zákon nedovoluje. Soud musí zkoumat, zdali se lež voličům líbí nebo je naopak odpuzuje a jak by se chovali, kdyby lži nebylo. Věru těžká práce nahlížet voličům do hlav. Neumí to, naštěstí, nikdo, a tedy ani soud ne. A tak musíme číst výroky, že velký rozdíl v počtu získaných hlasů ukazuje na to, že lež volby neovlivnila. Svatá prostoto. Není to právě naopak, že lež byla tak účinná, že lhář vyhrál rozdílem třídy? A jaké vysvětlení má soud pro případ malého rozdílu? Asi podobně univerzální odpověď. Rozdíl byl malý, protože lež nezapůsobila. Stěžovatelé, kteří dnes připravují pracné elaboráty se svými právníky, časem pochopí marnost svého snažení prolomit tento způsob uvažování soudu. A lháři budou mít pokoj.

Nejvyšší správní soud je v tom asi nevinně. Dělá jen svou práci podle příslušného zákona. Nebylo by lepší, kdyby stížnosti týkající se poctivosti a slušnosti při volbách byly předány "normálnímu" soudu, který by mohl porušení zákona potrestat zaplacením volebních výloh poškozeného, každodenní omluvou v novinách po celou dobu mandátu či klečením u Matyášovy brány a odprošováním kolemjdoucích voličů? Nebo jinak, ale hlavně nějak!