Neviditelný pes

GLOSA: Povinné volby?

20.10.2014

Pobavila mě zpráva o opakovaně proneseném názoru našeho prezidenta Zemana, že volby by měly být povinné, tj. každý občan by měl povinnost volit.

Pro člověka, který zažil volby před několika desítkami let, takový názor vzbuzuje řadu otázek.

Znamená to, že v případě „neodvolení“ by dotyčnému provinilci hrozil nějaký postih? Že by byl kvůli tomu byl propuštěn z práce, pravděpodobně nehrozí, provinilec může být koneckonců i nezaměstnaný. Takže finanční pokuta za nesplnění občanské povinnosti?

Pokud bude tato pokuta udělena a nebude zaplacena, bude pokryta exekucí majetku, jak je tomu v případě jiných nesplacených závazků? Pokud ano, můžeme se alespoň utěšovat tím, že pokuta by pravděpodobně nevyžadovala exekuci bytu provinilého, ale např. pouze zabavení televizoru nebo postele.

Byli by členové komise povinni sledovat „odvolitelnost“ a potenciální nevoliče aktivně přesvědčovat ke splnění jejich občanské povinnosti? Kdysi ta tak bylo, členové volebních komisí, vyzbrojeni přenosnou urnou, zvonili na dveře těch, kteří se včas nedostavili.

V případě zavedení navrhovaného pravidla navrhuji další opatření. Protože by hrozilo, že někteří nezodpovědní občané by do volebních uren házeli neplatné hlasovací lístky, případně prázdné obálky, navrhuji, aby každý volič měl povinnost vyplnit hlasovací lístek před volební komisí a takto řádně vyplněný a zkontrolovaný pak vhodit do urny.zpět na článek