25.9.2023 | Svátek má Zlata


GLOSA: O parlamentu, kde zítra již znamená včera

16.10.2009

Obec bude moci změnit místní koeficient daně z nemovitostí pro rok 2010 nejdříve 1. ledna 2010, musí to ovšem učinit nejdéle do 30. listopadu 2009

Tak se zase naši zákonodárci vyznamenali. Tzv. „Janotův balíček“ obsahoval i navýšení jednotlivých položek daně z nemovitosti na dvojnásobek (ne všech, nezvyšoval např. daň ze zemědělské půdy, zemědělských staveb, ostatních staveb či pater kromě přízemí). Dřívější novelou starou dva roky byl ovšem zaveden tzv. místní koeficient, kterým ve výši celých čísel do pěti (včetně) bylo možno vynásobit daň z nemovitosti v konkrétní obci vydáním vyhlášky. Tuto vyhlášku musela však obec vydat do 1. srpna předchozího roku. Vzhledem k tomu, že schválením „Janotova balíčku“ by se daň z nemovitostí dále zvýšila (v médiích udáváno zjednodušeně 2x, vzhledem k začlenění jen některých položek spíše 1,5x), a vzhledem k tomu, že zákon byl přijímán na podzim (tzn. po 1. srpnu), byl vysloven požadavek, aby obce dostaly možnost místní koeficient pro rok 2010 snížit. A tak na návrh poslance Pavla Suchánka byl schválen doplňující návrh, aby tak obce mohly učiniti vydáním vyhlášky do 30. listopadu 2009. Nikoho z našich umělců v parlamentu již ovšem nenapadlo, že z tohoto důvodu musí posunout minimálně v tomto bodě účinnost novely zákona. A tak vznikl paskvil paskvilů, neboť novela zákona (v části o dani z nemovitosti) bude účinná až 1. ledna 2010 a to již jaksi termín na vydání vyhlášky do 30. listopadu 2009 nepůjde stihnout.

Pokud přes výše uvedené jakákoliv obec vyhláškou změní do 30. listopadu místní koeficient daně z nemovitosti pro rok 2010, hrozí jí na sto procent to, že oddělení dozoru Ministerstva vnitra bude muset její vyhlášku zrušit jako nezákonnou. A může tak učinit v libovolné lhůtě (třeba i za několik let). Co by pak následovalo? Dodatečně vyměřený doplatek za daň + penále ve zřejmě několikanásobné výši. A poté bezpochyby žaloby fyzických a právnických osob proti radnicím.

Pěkně děkujeme, páni zákonodárci...

Odkaz na znění novely schválené poslaneckou sněmovnou, senátem a podepsané prezidentem zde, odkaz na stanovisko právní kanceláře zde.

V Chrastavě dne 13.10.2009

Autor je starosta Chrastavy