4.2.2023 | Svátek má Jarmila


GLOSA: Ministr Brabec všechny balamutí

7.6.2017

Bezzásahovost v NP Šumava byla právě zvýšena na 51 %!

Stokrát jsme slyšeli od ministra životního prostředí Richarda Brabce jeho sliby o tom, že přijetím novely zákona č. 114/1992, Sb. o ochraně přírody a krajiny se zvýší bezzásahové území v Národním parku Šumava maximálně na 26 % jeho rozlohy. Tím klamal veřejnost a hlavně poslance a některé senátory - a vyplatilo se mu to: uvěřili mu a novelu schválili.

Skutečnost je jiná. Osobně jsem viděl provozní mapy, které platí od 1. června 2017 a jsou závazné pro zaměstnance Správy NP Šumava: Jsou na nich vyznačeny zóny přírodní a zóny přírodě blízké v rozsahu 51 % z celkové rozlohy parku, kde se nesmí zasahovat, tj. zpracovávat stromy popadané a polámané větrem a sněhem, stromy napadené kůrovcem; nesmí se tam vysazovat stromky (ani jedle a buky), nesmí se stavět a opravovat stávající oplocenky, takže v nich rostoucí stromky budou zničeny zvěří.

Uvedené bezzásahové území zahrnuje 80 % lesů v NP Šumava. Tedy co neuschnulo doposud, uschne po další větrné kalamitě. Tyto lesy již nebudou ochraňovány před uschnutím kvůli kůrovci. Dle ministra Brabce je to zásahové území, protože je tam povolen zásah hasičů v případě požáru.

Pokud nevěříte, zajděte si na Územní pracoviště NP v Prášilech, Srní, Modravě, Borové Ladě, Českých Žlebech a Stožci. Tam si vyžádejte, aby vám ukázali nové managementové mapy, kterými se řídí.

Komunita pro duchovní rozvoj, o. p. s.