28.11.2023 | Svátek má René


GLOSA: Hejtmani vystavují účty stávkujícím dopravcům

23.6.2011

Překvapuje mne, že někteří občané v diskuzi brojí proti tomu, že hejtmanství a města se hodlají domáhat smluvních pokut za nevypravené spoje, případně úhrady škod za to, že stávkující dopravce nevypravil nasmlouvané spoje, ani nezajistil náhradní dopravu, když plánovaný a dotovaný spoj se nerozjel.

Mělo by to snad být jinak? Vždyť města dotují dopravce a pečlivě každý rok s nimi sestavují a podepisují smlouvy o spojích. Hejtmanství jakožto správci veřejných peněz jsou ze zákona povinni podobné škody vymáhat. Ostatně podle zákona uzavírají smlouvy, v nichž je uvedena i penalizace za neplnění smlouvy jednou ze smluvních stran. Proč se tedy někteří občané proti tomu bouří? Vždyť jde i o jejich peníze, a tudíž by mělo jít o jejich zájem.

Ostatně dopravci za nevypravené spoje ušetřili finance za neprojeté pohonné hmoty, energii a nevyplacené mzdy. Je tedy protiprávní shrábnout dotaci a nevynaložit ji účelně podle smlouvy.

Možná jako jednoduchý příklad pro ty, co jim není zcela jasné, jak by měla smlouva obce s dopravcem vypadat a realizovat se, by mohl posloužit případ, kdy si oni sami nasmlouvají úklid a přesto že za službu zaplatí, nedočkají se jí, protože paní uklízečka stávkuje, nebo jednoduše nedorazí kvůli tomu, že stávkuje dopravce a ona nemá jak dorazit. Pak se samozřejmě budou ucházet o navrácení své platby, i když se dá uklidit zase v příštím termínu, čili zdánlivě o nic nejde a nic se nestalo. Ostatně paní uklízečka ušetřila svoji energii, poplatek za cestu tam a zpět a platbu za čisticí prostředky.

Myslím si, že právě v těch případech, kdy hejtmanství budou po stávkujících dopravcích vymáhat penalizaci či vrácení dotací za nevykonanou službu, se bude jednat o transparentnější vztahy a realizace státní zakázky. Pro obyvatele obcí je pozitivním signálem právě takové chování jejich hejtmanství, kdy budou vymáhat úhradu škody, respektive penále za nedodržení smlouvy. Tak se totiž zachovají jako zodpovědně hospodařící se svěřenými financemi.

Převzato z JanaSimonova.blog.idnes.cz se souhlasem autorky (její další blog: Simonova.blog.cz)