Neviditelný pes

GLOSA: Dusík diverzantem v Kodani

17.12.2009

Planeta může být modrá i zelená?

Pane ministře, obdivuji Vaši aroganci a povýšenost. Byl jste, jak sám píšete, uveden do funkce ministra životního prostředí. Ovšem ušlo Vám, že v České republice.

Předpokládám, že ministr našeho státu je povinen chránit především naše národní zájmy. Pokud však napíšete, že: Nevím proč si připadám, že tady vlastně vedu diverzní činnost proti hlavnímu proudu české politiky; snad bych ani nechtěl vidět výsledky průzkumu názorů našich poslanců a senátorů na to, zda si přejí ambiciózní klimatickou dohodu. Ani čtení českých médií, která přebírají v poměru zhruba 1:1 ojedinělé a vesměs neodborné hlasy českých či zahraničních skeptiků klimatické politiky, nebo s gustem rozpitvávají útržky konfrontační vědecké korespondence, mě nevede k uspokojení z práce na nové klimatické dohodě, které se již několik let spolu s kolegy věnuji.

A máme to – pana ministra nezajímají názory poslanců a senátorů (a tedy ani těch, kdo je zvolili). Média si dovolují přebírat „ojedinělé“ hlasy skeptiků. Ty jsou ovšem pouze neodborné. Odborníci jsou jen ti, koho pan ministr za odborníky považuje.

Tak tedy ještě jednou, pane ministře:

V poslední poledové době byla dvě období, kdy bylo tepleji než dnes. Říkáme jim klimatická optima. V těchto obdobích bylo CO2 méně než dnes, klima bylo vyrovnané, bez větších výkyvů. V současnosti pozorujeme vzrůst teplot, které však ještě zadaleka nedosahují teplot v klimatických optimech. Je možné, že jedním z vlivů je i zvyšování obsahu CO2 v atmosféře. Bez spalování fosilních paliv by však obsah CO2 byl nejnižší za celou dobu života na Zemi.

Můžete mi tedy jako odborník vysvětlit čím tedy ten CO2 vlastně škodí? Máte na to v MŽP celý odbor. Pokud se ukáže, že vyšší obsah CO2 v atmosféře je pro Českou republiku výhodný, budete v Kodani požadovat, aby nám ostatní státy platily za jeho omezování?

Jste dosazeným, nikoli zvoleným ministrem. O to víc by mělo být Vaším zájmem diskutovat s veřejností. Právě diskuzi pod Vašimi blogy postrádám. Bojíte se snad jiných názorů?

Doplnění článku: Dnes, 16. prosince 2009 v 11 hodin dopoledne, Jan Dusík otevřel diskuzi pod svým článkem. O pár minut později ji ale zase zrušil. Proč asi?

Celý článek Jana Dusíka:

Diverzantem v Kodani: planeta může být modrá i zelená

Převzato se souhlasem autora z jeho blogu na kareldrabek.blog.idnes.czzpět na článek