2.8.2021 | Svátek má Gustav


Diskuse k článku

FEJETON: Pitomci a politika

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Jurax 22.6.2021 15:05

Vždyť ono je to tak prosté. Pitomci jsou ti, co volí jinak než JÁ!

J. David 22.6.2021 21:28

Ono je to binární a inverzní. Drahošovci nazývají voliče Zemana pitomci, kdyby vyhrál Drahoš, bylo by to opačně. Thru/False ve výrocích. A pak otázka volebního práva, komu a jak.

D. Bowman 22.6.2021 14:32

Paretovo pravidlo platí i v poltice. 80% se vezou, 20% táhne resp. kočíruje (táhne to asi cca 5% kteří přispívají víc než dostanou z daní nebo CB)

V jednoduchosti je síla. Intelektuálnost - cerebrální narcisimus nelze zaměňovat za moudrost nebo smysl pro zodpovědnost. Navíc chytrého psa vycvičíte snáze než hloupého - proto je tolik ideologů blbostí s titulem.

(j)Elita obvykle nemá nic proti imigraci a outsourcingu tj. levné pracovní síle, která konkuruje jen jejich přímému nepříteli střední třídě, kde ta budoucí elita může vzniknout.. Elita (zlváště ekonomická) je tak Globalistická a socialistická - ve smyslu, že používá stát k zakonzervování se v pozicích.

Náš populista Babiš je populista tím, že slibuje všechno všem. Většina volčstva je nebo se cítí nedoceněna (BioLeninismus) a tak vymetá převážně lévé spektrum ale neopemene rétoricky zmínit migraci.

Pan Neff by si měl znova přečíst Heinleinovu Hvězdnou Pěchotu. Pěkně tam vysvětluje, že rozdávat volební privilegia zdarma je velmi nezodpovědné. Narozdíl od našich (pseudo)intelektuálů ale nepovažuje za kritérium dosažené vzdělání, inteligenci nebo majetek. Nýbrž ochotu dobrovolně se podílet na obraně vesnice, o jejím směřování chce dotyčný spolu-rozhodovat ve volbách. Ostatně takhle to bývalo vždy v historii. Kecat a podnikat si můžeš, ale dokud nevezmeš kopí a nepůjdeš riskovat minimálně své pohodlí, tak do řízení chmatat nebudeš.

M. Pivoda 22.6.2021 14:06

Čeští historici (přes velký počet vzájemně udělených doktorátů) doposud nepochopili, že už před listopadem 1989 začaly v Česku vznikat zájmové skupiny, které vůbec nesouvisely s hlásanou ideologií.

To, co ty lidi sjednocovalo, byly peníze a touha po moci. Určitě ne ideologie!

Kapišto český Pepíku?

J. Jurax 22.6.2021 15:07

Peníze JSOU ideologie, Pepíku ... :-)

J. Pavelka 22.6.2021 12:58

Čláky o tom, že by neměl každý volit, jste běžně otiskoval i vy na neviditelném psu...Pravda, tam to bylo omezenozas daňovým cenzem...ale jinak to samé v bledě modrém...není se tedy čemu divit..

P. Pepax 22.6.2021 12:04

Mitrofanof a jemu podobní nemají nárok označovat někoho za pitomce, je to pouhý primitívní a průhledný maniplulátor.

P. Sura 22.6.2021 11:51

Demokracie JE v tom, že respektujeme volbu toho druhého. Problém ale je v tom, že těch pitomců je o něco víc.....

P. Sura 22.6.2021 11:52

.... protože to jsou i ti, kdo by volili jako já, ale nejdou k volbám.

J. Hajský 22.6.2021 11:20

Čas od času se ozývají hlasy, které požadují, aby volební právo bylo vázáno na platbu daní. Kdo daně neplatí by neměl právo volit. A k tomu řada zdánlivě neprůstřelných argumentů, proč by to tak mělo být.

Většinou jsou myšleny přímé daně tj. ve své většině daně z příjmu fyzických a právnických osob. To by ale z práva volit byli vyloučeni důchodci (z důchodu se daň neplatí) nebo příjemci sociálních dávek (skrytý rasismus). Ale pozor, mohlo by se to obrátit i ke smetánce národa. Řada miliardářů a milionářů a podnikatelů pomocí chytrolínů - daňových poradců "optimalizuje" účetnictví tak, že jsou ve ztrátě a daně neplatí (i když je mnohdy platí v minimální částce v daňových rájích místo v ČR).

Nebo jsou myšleny všechny daně, i nepřímé, což je DPH a spotřební daně. A ty platí opravdu každý kdo si něco koupí (kromě "alterntivně nakupujících", což je politicky korektní název pro občany, kteří zboží získají bez placení, lidově zloději). V tom případě by se proti dnešní úpravě nic nezměnilo a volební právo by měl zase každý.

D. Bowman 22.6.2021 14:41

Ano, výpočet, kdo je ve střetu zájmů a kdo je čistý plátce do rozpočtu by bylo velmi složité až nemožné. Zvláště za současného stavu, kdy spousta korporací existují jen proto, že nad nimi stát drží ochranou ruku, když už je přímo nedotuje skrz levný kredit.

Navíc to není záruka zodpovědnosti. Kdejaký vojín prokázal víc zodpovědnosti za společný osud země než většina byrokratické, intelektuální nebo plutokratické elity. Která se zmůže tak akorát na kecy. Když přijde na lámání chleba prchá, drží hubu nebo se překabátí.

J. Ptáček 22.6.2021 10:45

Populisté říkají občanům to co chtějí slyšet, naopak liberálové, kteří ctí svobodu slova, říkají občanům to, co slyšet nechtějí (výpůjčka od George Orwella). Otázka zní, kdo bude po říjnových volbách sestavovat novou vládu. Populisté nebo liberálové? Ti komu dají běžní voliči přednost.

D. Bowman 22.6.2021 14:46

Ti kteří slíbí odstínění od následků špatných životních rozhodnutí. Tj. tzv (pseudo)liberálové. Nabízejí individuální svobodu ale kolektivní zodpovědnost. Od svobodných matek až po kriminálníky. Sociální stát (náhradní manžel) je vrcholem populismu a demokracie. A dopadne to přesně jak predikoval Sokrates, resp. Platon. Až všichni dostanou (slíbeno) všechno, tak vypukne taková tyranie, že se nám o tom nesnilo.

J. Lukavsky 22.6.2021 9:33

"právo volit by neměl mít každý" stejně jako nemá každý právo řídit auto, operovat žlučník či opravovat televizi. Je podivuhodné, že volební právo má i ten kdo neumí vyjmenovat naše prezidenty či věří, že Hitler byl fašista. Čili naprostý politický ignorant. Na druhou stranu demokratické země jsou obvykle lepším místem k životu "muže/žen z ulice" nežli tam, kde je povolena jen jedna pravda, jedna politická strana a jednotná kandidátka do voleb. Jak říkal W.Churchill: demokracie je nejhorší možný způsob vlády, až na to, že nic lepšího nemáme. Probatum est. J.L. end

F. Navrátil 22.6.2021 9:39

Výrok "právo volit by neměl mít každý" je ze stejného myšlenkového soudku jako např. "zákon by neměl platit pro každého" nebo "právo na vzdělání by neměl mít každý" či "právo na svobodu slova by neměl mít každý" až po "právo na majetek by neměl mít každý". A jste někde jinde.

J. Hajský 22.6.2021 10:46

Přesně tak!

D. Bowman 22.6.2021 14:53

To se mýlíte. Volební právo je ve skutečnosti privilegiem. Stejně jako vzdělání, zdravotnictví apod. Protože vyžaduje, aby ostatní konali.

Svoboda slova nebo vlastnění majetku, nic takového nevyžaduje. Maximálně se ostatní musí zdržet nějakého konání (nasadit vám roubík nebo vám majetek zabrat).

Myslíte, že je v pořádku, když o tom kam se půjde lovit, jak se bude lovit, kdo bude lovit a jak se bude porcovat mamut, rozhodují lidé, které se lovu neúčastní?

F. Navrátil 22.6.2021 17:38

Vaše nápady vrací historii lidstva do počátků, kdy o lovecké taktice rozhodovalo pár nejsilnějších samců, kteří měli právo na úlovek a pářit se.

D. Bowman 22.6.2021 21:33

Kdyby rozhodovali chytrolíni, kteří neriskují vlastní kůži, tak by jsme se do dnešní fáze vůnec nedostali. Chcípli by jsme hlady.

O osudu vesnice vždy rozhodaovali ti, kteří jí nakonec byly ochotni bránit. Jakmile se toho privilegia zmocnili šamani nebo nějaký rádce, tak to obvykle dopadlo bídně. Protože nemohou rozhodovat ti, jež neprokázali, že jsou ochotni přebzít za celek osobní zodpovědnost.

M. Pivoda 22.6.2021 14:01

Jako myšlenka to určitě nezní blbě.

Ale v okamžiku, kdy začnete domýšlet možnosti praktické realizace (implementace toho nápadu) tak, aby implementací nevznikla ještě větší škoda, se začnete chytat za hlavu, jak vás něco takového vůbec kdy mohlo napadnout.

Zabýval jsem se dříve problematikou řízení.

M. Pivoda 22.6.2021 14:21

Wikipedia:

The harm principle holds that the actions of individuals should only be limited to prevent harm to other individuals. John Stuart Mill articulated this principle in On Liberty, where he argued that "The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others." An equivalent was earlier stated in France's Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789 as, "Liberty consists in the freedom to do everything which injures no one else; hence the exercise of the natural rights of each man has no limits except those which assure to the other members of the society the enjoyment of the same rights. These limits can only be determined by law."

Google Translate

Podle zásady újmy by opatření jednotlivců měla být omezena pouze na to, aby se zabránilo újmě jiným osobám. John Stuart Mill vyjádřil tento princip v článku O svobodě, kde tvrdil, že „Jediným účelem, pro který lze oprávněně vykonávat moc nad kterýmkoli členem civilizovaného společenství, je proti jeho vůli, zabránit újmě ostatním.“ “ Ekvivalent byl dříve uveden ve francouzské Deklaraci práv člověka a občana z roku 1789 jako: „Svoboda spočívá ve svobodě dělat vše, co nikoho jiného nezraní; výkon přirozených práv každého muže proto nemá žádná omezení kromě ty, které zajišťují ostatním členům společnosti užívání stejných práv. Tyto limity mohou být stanoveny pouze zákonem. “

D. Bowman 22.6.2021 15:00

UK má konstituční monarchii. USA má Republiku. Což je obrana proti demokracii, tím, že o určitých věcech se prostě hlasovat nesmí. Což šlo do kopru s rozšířením volebního práva. Demokracie je cesta k socialismu (feudalismu), řekl Marx. Platon taky o Demokracii neměl dobré mínění. Founding Fathers se jí snažili omezit seč mohli.

A Hoppe o demokracii mluví jako o soft-komunismu.

Jak končí Demokracie (se všeobecným volebním právem) lze dobře predikovat - špatně. Socialismem, tyranií a NeoFeudalismem.

J. Fráňa 22.6.2021 9:08

Pan Mitrofanov i pan Topolánek by si měli opakovaně pustit film Forrest Gump. Forrestova matka tam říká jednu velkou pravdu. "Pro hlupáka, každý hloupý".;-D

Ś. Svobodová 22.6.2021 11:25

R^R^R^

F. Navrátil 22.6.2021 9:05

Populisté nerozdělují voliče na lid a elity. To elity se samy vydělují, současně opovrhují lidem a vyčítají mu, že je nevolí. Proto hledají záchranu v technickém provádění voleb nebo přímo požadují, aby bylo lidem omezeno volební právo. Mitrofanova bych do toho netahal. Ten píše, za co je placen, ať to byl v minulosti závodní časopis Škodovák, pak Rudé právo a dnes Novinky.

J. Uzel 22.6.2021 12:56

R^R^R^

J. Bárta 22.6.2021 8:41

Pan Mitrofanov za blog nestojí.

J. Basler 22.6.2021 7:06

Respekt k volbě a hlavně názorům druhého chybí pořád, co svět světem stojí. Je třeba s tím počítat...

V poslední době taky respekt k výsledkům, a to je taky důsledek výběru lidí, které posouváme do čela nebo na druhá místa.

R. Gramblička 22.6.2021 6:23

Z pohledu teorie her je populismus nejúspěšnější strategii v demokratickém zřízení, proto se ho dopouštějí všichni ti, co chtějí vládnout. Věčné nářky nad populismem jsou proto těžko pochopitelné. Chtít demokracii bez populismu je jako chtít bramborovej salát bez brambor

P. Milan 22.6.2021 8:22

Je to dobrá nálepka pro někoho, kdo se nelíbí.