1.10.2023 | Svátek má Igor


EVROPA: Klamete, pane Zahradile

22.5.2009

Vyjádření pana Zahradila k problematice podpisu Lisabonské smlouvy v HN ze dne 15.5. pokládám za poněkud skandální...

Řekl totiž: „Kdyby Topolánek Lisabon vetoval, lidovci i zelení by odešli z vlády a nová koalice by smlouvu protlačila.“

Toto tvrzeni je přímém rozporu s realitou a prostými kupeckými počty. Oba koaliční partneři ve vládním prohlášení ze dne 25.4. 2007 (s kterým souhlasila a vzala je na vědomí i poslanecká sněmovna, 14. schůze, 300. hlasování, 10. 5. 2007) dali premiérovi mandát k podpisu jen takové smlouvy, která „Nesmí zhoršit postavení ani rozhodovací a hlasovací váhu ČR a zemí srovnatelné velikosti v EU vzhledem ke stávajícímu stavu.“ Je možné, že by obě strany přesto z vlády odešly – i když o tom dost pochybuji při jejich snaze „být při tom“.

Nicméně i potom by měla ODS dost hlasů jak v poslanecké sněmovně tak i v senátu, aby Lisabonská smlouva neprošla. Tím by navíc ODS splnila to, co vždy slibovala jak svým členům. tak i voličům. a to jak ústy pana Zahradila. tak pana Topolánka.

Ještě horší je ovšem představa vrcholného politika ODS, že “by to stejně později prošlo”. V této souvislosti mě napadá část písně „Jidáš“ K. Kryla “Jidáši dnes jsi důstojným občanem, s mincemi nemáš nijaké viny: zítra zas třicet stříbrných dostanem: vždyť když ne my tedy zradí ho jiný.”

Na vážkách v té chvíli byl na jedné straně osud premiéra a na druhé straně pro stát nevýhodná smlouva s časovým horizontem známým pod termínem “dočasně”. Výsledek známe.

Tím zrazeným je v tomto případě ČR a její občané, těch 30 stříbrných bylo pokračování vlády o 24 měsíců a víme také, kdo je Jidáš.

Těžko najít přesvědčivější důkaz o naprostém ideovém a morálním vyprázdnění politiky v naší republice. Protože kdyby šlo opravdu o občany, bylo by, vzhledem k velice spornému charakteru smlouvy a jejím dalekosáhlým důsledkům, které přiznává i pan Zahradil, naprosto logické nechat občany o dalším směřování státu rozhodnout v referendu.

Proč vyhlášeno nebylo, je teď už zcela jasné – „lid“ by se mohl rozhodnout „špatně“, třeba jako v Irsku, a politici by měli problém.... Zanedlouho uvidíme, jak tento přístup posoudí voliči, a to jak při volbách do EP, tak i ve volbách do poslanecké sněmovny. A ti, kteří se s tímto postupem nehodlají smířit, mohou zatím podepsat petici za referendum na www.petice.nelisabonu.cz.

Ve zkrácené versi vyšlo v HN dne 20.5.2009